Na granicach bez kontroli, ale nie przez każde przejście przejedziemy [LISTA]

Polska
Na granicach bez kontroli, ale nie przez każde przejście przejedziemy [LISTA]
Wikimedia.org/Lesław Zimny
Przejście graniczne Kudowa Słone-Náchod

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej zostanie w piątek po północy zniesiona, ale granicę z Niemcami, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Nadal są prowadzone kontrole w portach morskich i na lotniskach. Utrzymane są również ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski. Już od piątku można przekraczać w dowolnym miejscu granicę polsko - litewską.

Opublikowana w Dzienniku Ustaw w piątek nowela rozporządzenia z 13 marca, w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, znosi ograniczenia ruchu na granicach z Niemcami, Czechami, Słowacją. Jednak w portach morskich i na lotniskach kontrole  nadal są prowadzone. 

 

ZOBACZ: Obowiązkowa kwarantanna na Wyspach. Linie lotnicze idą do sądu

 

O nowych przepisach w ruchu na granicy wewnętrznej - z krajami UE oraz szeregu wyłączeń z obowiązkowej kwarantanny dla osób wjeżdżających do Polski z Rosji, Ukrainy i Białorusi, można przeczytać tutaj.

 

Nie każde przejście graniczne można swobodnie przekraczać. 

 

Gdzie można przekroczyć polską granicę?

 

Granicę wewnętrzną można przekraczać:

 • na granicy z Niemcami:
  - przez przejścia drogowe - Jędrzychowice, Olszyna, Świecko, Krajnik Dolny, Kołbaskowo, Świnoujście-Garz, Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą,  oraz w Radomierzycach w dn. 12.06 br. (tj. piątek) w godz. od 8:00 do 24:00;
  - w ruchu pieszym - Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą;
 • na granicy z Litwą: Budzisko, Ogrodniki, Berżniki;
 • na granicy ze Słowacją: Barwinek, Chyżne;  
 • na granicy z Czechami:
  - przez przejścia drogowe - Cieszyn-Chotĕbuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Kudowa Słone, Trzebina, Jakuszyce, Gołkowice, Lubawka, Głuchołazy oraz w:
  - Wiechowicach - od poniedziałku do piątku w godz: 5:00-7:00,13:00-15:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00
                                                                    oraz w sobotę i niedzielę w godz.: 5:00-7:00, 17:00-19:00,
  - Pietrowicach - od poniedziałku do piątku w godz: 5:00-7:00, 14:00-19:00, 21:00-23:00,
                                                               oraz w sobotę i niedzielę w godz.: 5:00-7:00, 17:00-19:00
  - Boboszowie - od poniedziałku do niedzieli w godz: 4:00-8:00, 12:00 -16:00, 20:00- 24:00,
  - Zawidowie - od poniedziałku do niedzieli w godz: 4:00- 8:00, 12:00 -16:00, 20:00- 24:00,

         - w ruchu pieszym - Cieszyn-Český Tĕšín (Most Przyjaźni).

 

Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą ruch graniczny został znacznie ograniczony. Granicę z Rosją można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, granicę z Białorusią – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą – w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem oraz w Medyce (tylko w ruchu pieszym).

 

Kto może wjechać do Polski?

 

Do Polski mogą wjechać jedynie:

 1. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
 3. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
 4. szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
 5. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
  - wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
  - przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
 7.  cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób,
 8. uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce,
 9. obywatele państw członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium RP,  trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy RP,  do miejsca zamieszkania lub pobytu.
 10. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  - w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu,
  - po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców.
 11. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
grz/ polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie