Kontrolerzy lotów nie będą mogli strajkować?

Polska
Kontrolerzy lotów nie będą mogli strajkować?
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Kontrolerzy ruchu lotniczego nie będą mogli zorganizować strajku

Kontrolerzy ruchu lotniczego czy informatorzy służb informacji powietrznej, nie będą mogli strajkować - wynika z opublikowanego w piątek projektu noweli ustawy. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zobowiązana zostanie do udzielenia kontrolerowi co czwartej wolnej niedzieli.

W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

Wynika z niego, że wprost zostanie wskazane, że kontrolerzy ruchu lotniczego nie będą mogli zorganizować strajku prowadząc spór zbiorowy z pracodawcą.

 

Wolna niedziela raz na cztery tygodnie

 

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt przewiduje zmianę art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zawierającego wyliczenie służb, w których niedopuszczalne jest organizowanie strajku. Zgodnie z tym artykułem strajk jest niemożliwy na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa.

 

Wliczone są również służby w których strajk nie może się odbyć. Są to m.in. ABW, AW, SKW, CBA, SOP. Po zmianie przepisów, ten katalog zostanie rozszerzony także m.in. o kontrolerów ruchu lotniczego.

 

ZOBACZ: Otwarto najwyższą wieżę kontroli lotów w Polsce. Przypomina figurę szachową

 

"Należy w tym zakresie wskazać, że działalność operacyjna Agencji (PAŻP - red.) w zakresie zarządzania przestrzenią powietrzną w Polsce jest prowadzona przez wyspecjalizowane służby, w szczególności przez służbę kontroli ruchu lotniczego oraz służbę informacji lotniczej. Aby służby te były zapewniane przez Agencję w sposób bezpieczny, ciągły, płynny i efektywny konieczne jest uniemożliwienie organizowania strajku pracownikom odpowiedzialnym za wykonywanie zadań Agencji w tym zakresie, tj. kontrolerom ruchu lotniczego i informatorom służby informacji powietrznej oraz personelowi technicznemu" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

 

Projekt przewiduje, także zmianę rozwiązań dotyczących czasu pracy kontrolerów ruchu lotniczego. Po nowelizacji, PAŻP zostanie zobowiązana do udzielenia pracującemu w niedzielę kontrolerowi, co najmniej jednej niedzieli wolnej raz na cztery tygodnie.

 

Tworzenie oddziałów zagranicznych

 

Nowe przepisy pozwolą PAŻP tworzyć oraz obejmować udziały i akcji w spółkach prawa handlowego. Według autorów projektu, ma to pozwolić Agencji np. na realizację projektów międzynarodowych przy udziale innych podmiotów, tworzenie i rozwijanie usług, rynku dronowego z polskimi firmami, czy - jak napisano - zapewnianie usług nawigacyjnych w portach lotniczych (w tym np. w Centralnym Porcie Komunikacyjnym dla Rzeczpospolitej Polskiej) przy udziale partnerów krajowych (np. podmiotów zarządzających lotniskami).

 

Zgodnie z obecnymi przepisami PAŻP nie może co do zasady obejmować udziałów w innych spółkach niż spółkach Skarbu Państwa lub JST.

 

ZOBACZ: Ryanair zwalnia pracowników. Cięcia również w Polsce

 

Według resortu infrastruktury, rozszerzenie katalogu zadań ustawowych PAŻP o możliwość prowadzenia działalności innowacyjnej pozwoli w przyszłości, by Agencja stała się ośrodkiem innowacyjnym wokół którego koncentrować się będą działania związane z rozwijaniem elementów nowatorskich branży lotniczej.

 

Nowela pozwoli też PAŻP tworzyć oddziały zagraniczne, co - jak zaznaczono - pozwoli Agencji np. osiągać przychody z usług nawigacyjnych w innych państwach.

 

Siedziba poza Warszawą

 

Projekt zakłada też, że zasady przygotowania planów przez PAŻP będzie powiązane z uregulowaniami europejskimi.

 

Nowe przepisy możliwą PAŻP posługiwanie się skrótem PANSA (polish air navigation services agency), co według MI ma zwiększyć rozpoznawalność marki Agencji na rynku krajowym i zagranicznym.

 

ZOBACZ: Linie lotnicze w Europie wznawiają loty, ale powrót do normalności może zająć lata

 

Z projektu wynika ponadto, że Agencja w przyszłości zmieni swoją siedzibę i będzie się ona znajdowała poza stolicą.

 

W OSR czytamy bowiem, że "ustawa o PAŻP w obecnie obowiązującym brzmieniu stanowi, że siedzibą Agencji jest Warszawa; tymczasem, mając na uwadze potrzeby PAŻP, planowane jest przeniesienie siedziby Agencji poza Warszawę; stąd też propozycją projektodawców jest ustalenie siedziby PAŻP w statucie nadawanym przez ministra właściwego do spraw transportu w drodze rozporządzenia".

 

W uzasadnieniu do projektu przypomina się o budowie centrum zarządzania ruchem lotniczym poza Warszawą. Chodzi o planowaną nową siedzibę PAŻP w Regułach pod Warszawą. W ubiegłym roku Agencja informowała, że jej budowa ma pochłonąć 1 mld zł. 

dk/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie