Nowy projekt PiS ws. wyborów. Głosowanie także korespondencyjne, już zgłoszeni kandydaci będą uznani

Polska
Nowy projekt PiS ws. wyborów. Głosowanie także korespondencyjne, już zgłoszeni kandydaci będą uznani
Polsat News

Klub PiS proponuje w projekcie kolejnej ustawy wyborczej rozwiązanie, w którym w głosowaniu na prezydenta każdy wyborca będzie mógł wybrać, czy głosuje przy urnie, czy korespondencyjnie. Trzeba to będzie zgłosić na 12 dni przed głosowaniem. Kandydaci zgłoszeni już w wyborach wyznaczonych na 10 maja nie będą musieli drugi raz zbierać podpisów poparcia.

Klub PiS przygotował projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. Informację tę podała na konferencji prasowej w Sejmie wicepremier Jadwiga Emilewicz (Porozumienie).

 

Wszystkie osoby, które znajdują się w kwarantannie, czy też są chore mogłyby korzystać z pakietów wyborczych w trybie korespondencyjnym, a pozostali odbyliby te wybory normalnie, przy urnach. Takie rozwiązanie wydaje się dzisiaj realnym, dobrym i korzystnym - mówiła wcześniej w poniedziałek wicepremier Jadwiga Emilewicz.

 

Uchylona zostaje tym samym ustawa o przeprowadzeniu wyłącznie korespondencyjnie wyborów prezydenckich w 2020 r. - wynika z projektu ustawy przygotowanego przez klub PiS.

 

Wybory mieszane, przy urnie i korespondencyjne

 

Poseł Przemysław Czarnek (PiS) powiedział, że "wybory prezydenckie będą się odbywały normalnie w lokalach wyborczych, z tym że każdy, kto nie będzie chciał przyjść do lokalu wyborczego będzie mógł oddać głos korespondencyjnie".

 

Zgodnie z projektem wyborca będzie mógł głosować korespondencyjnie. Żeby wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnie wyborca - zgodnie z projektem - będzie musiał powiadomić komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – do 5 dnia przed dniem wyborów.

 

Głosowanie korespondencyjne będzie wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych m.in. w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

 

Wyborca za granicą zgłaszać ma chęć głosowania korespondencyjnego konsulowi do 12 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie będzie mogło być dokonane ustnie, pisemnie, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej usługi udostępnionej przez ministra właściwego ds. informatyzacji.

 

WIDEO: Konferencja posłów Zjednoczonej Prawicy w Sejmie w sprawie nowej ustawy wyborczej

 

Pakiet wyborczy z urzędu gminy

 

Wyborca, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, otrzymać ma z urzędu gminy, nie później niż 5 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy.

 

Pakiet wyborczy - zgodnie z projektem - będzie mógł być doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy. Wyborca będzie mógł osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

 

Pakiet ten będzie umożliwiał udział w głosowaniu na prezydenta RP i wyborze jednego z zarejestrowanych kandydatów na ten urząd.

 

Już zgłoszeni kandydaci uznani po ponownym zgłoszeniu

 

Kandydaci zarejestrowani przez PKW w wyborach prezydenckich zarządzonych na 10 maja, po ponownym zgłoszeniu zostają uznani za zarejestrowanych kandydatów w wyborach zarządzonych przez marszałka Sejmu w kolejnym terminie - głosi projekt PiS ws. przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

 

ZOBACZ: Polityk Zjednoczonej Prawicy krytykuje ministra zdrowia. "To nie jest opinia, to jest wiedza"

 

"W przypadku kandydata, zarejestrowanego przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach zarządzonych na 10 maja 2020 r., zgłoszonego ponownie jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez odpowiedniego pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, który zawiadomił o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, uznaje się danego kandydata za zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie" - głosi projekt ustawy zaprezentowany przez polityków w Sejmie w poniedziałek wieczorem.

 

PKW określi wzór karty do głosowania

 

Państwowa Komisja Wyborcza określi wzór karty do głosowania oraz wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy; z ustawy z 16 kwietnia, tzw. "tarczy 2.0", wykreśla się przepis dotyczący PKW - zakłada projekt ustawy klubu PiS.

 

"Państwowa Komisja Wyborcza określi, w drodze uchwały, wzór karty do głosowania, w tym sposób oznaczenia jej autentyczności, wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia (o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania) oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności instrukcji" - głosi projekt ustawy klubu PiS.

 

ZOBACZ: Kidawa-Błońska krytykuje Dudę za brak reakcji na "chaos w kraju"

 

Zakłada on również, że z ustawy z 16 kwietnia o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21), wykreślony zostaje m.in. przepis mówiący, że w wyborach prezydenckich 2020 r. PKW nie określa wzoru karty do głosowania i nie zarządza ich druku.

 

Omawiany projekt zakłada, że szef MSWiA określi w stosownym rozporządzeniu tryb udostępniania dokumentów oraz przekazywania informacji o liczbie mieszkańców ujętych w ewidencji ludności i liczbie wyborców wpisanych do rejestru wyborców i spisów wyborców.

 

Minister spraw wewnętrznych - zgodnie z projektem - określi w rozporządzeniu także zasady i formy współdziałania organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym w tym zakresie, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, ich przekazywania oraz odbioru. 

hlk/bia/ PAP, polsatnews.pl
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie