Nadal nie powołano członków komisji ds. pedofilii

Polska
Nadal nie powołano członków komisji ds. pedofilii
Pixabay/ Alexas_Fotos
Przez dwa miesiące nie powołano członków komisji ds. pedofilii

Nadal nie powołano członków państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii. Choć ustawa obowiązuje od dwóch miesięcy, do Sejmu i Senatu nie wpłynęły żadne kandydatury. Członków komisji dotąd nie powołali też premier, prezydent i rzecznik praw dziecka.

Ustawa o państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 weszła w życie 26 września tego roku. Pierwszy raport powinien być opracowany w ciągu roku od tej daty. Na jego przygotowanie pozostało więc niespełna 10 miesięcy.

 

ZOBACZ: Kard. Dziwisz: pedofilia jest wielkim złem, a Jan Paweł II od samego początku ją zwalczał

 

Za powołaniem komisji podczas głosowania w Sejmie ubiegłej kadencji opowiedziała się większość polityków zarówno Zjednoczonej Prawicy, jak i opozycji.

 

Niezależny organ

 

Zgodnie z przepisami komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. Ma się składać z siedmiu członków: trzech – powołanych przez Sejm większością trzech piątych w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; jednego – powołanego przez Senat większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, a także po jednym członku powołanym przez prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka.

 

Centrum Informacyjne Sejmu w piątek poinformowało, że do Kancelarii Sejmu, jak dotąd, nie wpłynęły kandydatury do komisji.

 

Również dział prasowy Senatu napisał, że do izby wyższej nie wpłynęły żadne kandydatury do komisji ds. pedofilii (odpowiedź z 27 listopada). Jak poinformowano, do wyłonienia przedstawiciela Senatu konieczne jest najpierw wprowadzenie zmian w regulaminie izby.

 

"Od decyzji marszałka Senatu (również jako jednego z ewentualnych wnioskodawców) zależy, w jakim trybie i terminie zostaną zaproponowane odpowiednie zmiany" – zaznaczono.

 

Kancelaria Prezydenta RP w odpowiedzi przesłanej 5 grudnia również wskazała, że "na dzień udzielenia odpowiedzi członek Komisji nie został powołany". Jednocześnie zwróciła uwagę, że ustawa "nie zakreśla dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej terminu na powołanie członka ww. Komisji".

 

Z kolei Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że premier "wskaże jednego kandydata w czasie, gdy pozostałe podmioty przedstawią swoich kandydatów na członków Komisji".

 

Dotychczas członka komisji nie powołał także rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Jak poinformowano w biurze RPD, "konsultacje i rozmowy jeszcze trwają".

 

Osoba, która "cieszy się nieposzlakowaną opinią"

 

W ustawie wśród podmiotów, które mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji, wskazano: Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratorów, Naczelną Izbę Lekarską, Krajową Izbę Psychologów i organizacje pozarządowe, których zadania statutowe przez co najmniej dwa lata obejmowały działania związane z prawami dzieci, w szczególności związane z ochroną i przeciwdziałaniem przemocy, w tym seksualnej.

 

Przy czym kandydatów na członków komisji powoływanych przez Sejm mogą zgłaszać także marszałek Sejmu lub co najmniej 35 posłów. Z kolei kandydatów na członka komisji, powoływanego przez Senat może zgłaszać także marszałek Senatu lub co najmniej 7 senatorów.

 

W skład Komisji może zostać powołana osoba, która m.in. ma wyższe wykształcenie prawnicze, medyczne lub psychologiczne oraz "cieszy się nieposzlakowaną opinią". W komisji nie mogą zasiadać m.in. posłowie, senatorowie, posłowie do Parlamentu Europejskiego i osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.

 

ZOBACZ: Milion zł odszkodowania dla ofiary księdza pedofila. Petycja, by zakon wycofał się z drogi sądowej

 

Do zadań komisji będzie należało m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, ale także o przypadkach niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii. Komisja będzie też identyfikować zaniedbania i zaniechania w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych.

 

Chodzi o zaniedbania i zaniechania organów państwa, organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną i związaną z kulturą fizyczną, wypoczynkiem i leczeniem, a także samorządów zawodowych, kościołów oraz związków wyznaniowych, w tym kościelnych osób prawnych oraz osób prywatnych. Zadaniem komisji będzie również prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej.

las/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie