Zarzuty popełnienia 26 przewinień dyscyplinarnych dla szefa Krajowej Rady Sądownictwa

Polska
Zarzuty popełnienia 26 przewinień dyscyplinarnych dla szefa Krajowej Rady Sądownictwa
Polsat News
Zarzuty dyscyplinarne dla Leszka Mazura

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko przewodniczącemu KRS, sędziemu Leszkowi Mazurowi i przedstawił mu zarzuty popełnienia 26 przewinień dyscyplinarnych - poinformowała we wtorek KRS. Sam Mazur przyznał, że zarzuty są słuszne, ale "po stronie rzecznika dyscyplinarnego nastąpiło wyolbrzymienie tematu".

Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab poinformował we wtorek w komunikacie, że sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie i jednocześnie przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Leszkowi Mazurowi, postawiono zarzuty z art. 107 par. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, polegających na każdorazowo oczywistej i rażącej obrazie przepisów kodeksu postępowania cywilnego - art. 329 kpc poprzez sporządzanie uzasadnień do uprzednio wydanych orzeczeń z przekroczeniem ustawowego terminu i bez usprawiedliwienia jego uchybienia.

 

"Równocześnie z wydaniem tego postanowienia Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych zwrócił się do Prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania sprawy w I instancji" - podano w komunikacie.

 

Uzasadnienia po terminie

 

Zarzuty te są uzupełnieniem komunikatów z 11 marca i z 22 października tego roku, w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających w przedmiocie możliwej nieusprawiedliwionej nieterminowości w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń powierzonych do rozpoznania sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie Leszkowi Mazurowi.

 

O sprawie opóźnień w sporządzaniu uzasadnień wyroków przez sędziego Mazura kilka dni temu donosiły media, m.in. TVN. Powołując się na dane z Sądu Okręgowego w Częstochowie, w którym orzeka Leszek Mazur, podawano, że w latach 2015-2018 sędzia ten sporządził po terminie ustawowym 112 uzasadnień do wydanych przez siebie wyroków i tego nie usprawiedliwił. Była to - według mediów - co dziesiąta sprawa, w której orzekał.

 

ZOBACZ TEŻ: Sędzia Leszek Mazur: KRS nie wypracowała stanowiska po wyjaśnieniach ws. hejtowania sędziów

 

Jak informowano 11 marca "zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędzia Przemysław Radzik podjął wstępne czynności wyjaśniające w celu weryfikacji informacji o możliwej nieterminowości sporządzania uzasadnień orzeczeń w sprawach powierzonych do rozpoznania sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie Leszkowi Mazurowi".

 

W komunikacie wskazano wówczas, że w ramach tych czynności sędzia Radzik "zażądał szczegółowych danych, charakteryzujących pracę orzeczniczą sędziego Mazura począwszy od 2015 r., a w szczególności dochowywania terminu sporządzania uzasadnień, średniej liczby spraw w referacie oraz ewentualnych przypadków stwierdzenia przewlekłości postępowań w sprawach przydzielonych do referatu sędziego Mazura".

 

Wyjaśnienia Mazura

 

- Nikt nie może stać ponad prawem. Jednak z drugiej strony sądzę, że gdyby równa miara miała być stosowana wobec wszystkich, to bardzo wielu sędziów miałoby postępowania dyscyplinarne z powodu przeterminowanych uzasadnień - powiedział sędzia Mazur komentując informację o zarzutach.

 

Przewodniczący KRS powiedział, że zarzuty dyscyplinarne zostały mu przedstawione słusznie. Według niego, zarzucane mu przewinienia nie spowodowały jednak istotnej szkody dla interesu publicznego. Zaznaczył przy tym, że nie złożono skargi na przewlekłość prowadzonych przez niego postępowań.

 

Z kolei w marcu Mazur wyjaśniał, że na opóźnienia w sporządzaniu przez niego uzasadnień orzeczeń wpływ miało m.in. pełnienie przez niego funkcji wizytatora w okręgu częstochowskim i utrzymywany w tym okresie wysoki wymiar orzekania. Zaznaczał też, że nie korzystał w tym czasie z pomocy asystenta sędziego. Zwrócił przy tym uwagę, że właśnie do obowiązków asystentów należy przede wszystkim przygotowywanie projektów uzasadnień w całości lub ich części. Dodawał również, że jako przewodniczący KRS musi wykonywać dodatkowe obowiązki związane z organizacją pracy Rady.

 

ZOBACZ TEŻ: Sędzia Mazur nie wpisał dochodów z KRS do oświadczenia majątkowego. Sprawę bada CBA

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku sędzia ma dwa tygodnie od dnia zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Przepis stanowi też, że w sprawie zawiłej w razie niemożności sporządzenia pisemnego uzasadnienia w terminie prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony nie dłuższy niż trzydzieści dni.

 

Sędzia Leszek Mazur od 2004 r. orzeka w VI Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Częstochowie. W marcu ub.r. został wybrany przez Sejm do KRS. Natomiast od kwietnia 2018 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady.

pgo/emi//hlk/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie