Prawie połowa Polaków zadowolona z pracy prezydenta. Sondaż Kantar

Polska
Prawie połowa Polaków zadowolona z pracy prezydenta. Sondaż Kantar
Archiwum Polsat News

We wrześniu 48 proc. badanych dobrze oceniło pracę prezydenta Andrzeja Dudy; przeciwnego zdania było 40 proc. respondentów - wynika z wrześniowego sondażu Kantar. O pracy premiera Mateusza Morawieckiego pozytywnie wypowiedziało się 45 proc. ankietowanych, negatywnie - 41 proc.

Z sondażu Kantar wynika, że 12 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić, czy prezydent Andrzej Duda dobrze wypełnia swoje obowiązki. W porównaniu do wyników z sierpnia, odsetek osób zarówno zadowolonych, niezadowolonych jak i niezdecydowanych z prezydenta nie zmienił się.

 

Najlepsze oceny wśród wyborców PiS

 

Wypełnianie obowiązków przez Andrzeja Dudę najlepiej oceniają wyborcy PiS (94 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (85 proc.). Najgorzej działalność prezydenta Dudy oceniają osoby popierające Koalicję Obywatelską (80 proc. ocen negatywnych) i Lewicy (75 proc.) oraz badani o centrolewicowych (70 proc.) i lewicowych (67 proc.) poglądach politycznych.

 

Z pracy prezydenta częściej zadowolone są osoby z wykształceniem podstawowym, mieszkańcy wsi i regionu małopolskiego, wierzące i praktykujące oraz te, które raczej interesują się polityką. Najbardziej niezadowoleni z tego, jak Andrzej Duda wypełnia swoje obowiązki, są mieszkańcy regionu dolnośląskiego oraz miast od 20 do 100 tys. mieszkańców, a także pracujący oraz bardzo zainteresowani polityką.

 

Nieznaczna poprawa oceny premiera

 

Częściej dobrze niż źle oceniany jest także premier Mateusz Morawiecki. 45 proc. Polaków jest zadowolonych z jego pracy, a ocenę negatywną wystawia mu 41 proc. badanych. 14 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanego zdania w tej sprawie. W porównaniu do wyników z sierpnia, w tym miesiącu ocena premiera nieznacznie się poprawiła - odsetek ocen pozytywnych nie zmienił się, natomiast o 2 punkty procentowe spadł odsetek osób niezadowolonych z jego pracy. Odsetek badanych niezdecydowanych w tej kwestii jest o 2 punkty proc. wyższy niż w sierpniu.

 

Premier Morawiecki otrzymuje najwięcej ocen pozytywnych od wyborców PiS (94 proc.) oraz osób o poglądach prawicowych (82 proc.). Pracę premiera najgorzej oceniają osoby popierające KO (80 proc. negatywnych opinii) oraz Lewicę (76 proc.), a także badani o lewicowych (67 proc.) i centrolewicowych (70 proc.) poglądach politycznych.

 

Największe zadowolenie z pracy premiera odnotowano wśród osób w wieku powyżej 60 lat, mieszkańców wsi, regionu małopolskiego i centralnego, emerytów i rencistów oraz osób wierzących i regularnie praktykujących. Gorsze oceny premierowi przyznają częściej mieszkańcy miast od 20 do 100 tysięcy mieszkańców oraz regionu dolnośląskiego i pomorskiego, robotnicy, prywatni przedsiębiorcy oraz Polacy na stanowiskach kierowniczych, osoby pracujące oraz bardzo interesujące się polityką.

 

Ocena pracy rządu

 

Odsetek badanych oceniających pozytywnie pracę rządu wyniósł we wrześniu 44 proc., natomiast respondentów o przeciwnym stanowisku, czyli twierdzących, że rząd zasługuje na ocenę negatywną jest 42 proc. proc. 14 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.

 

Jak wynika z sondażu we wrześniu zmiany w ocenie rządu są nieznaczne. Wzrósł odsetek osób dobrze oceniających pracę polskiego rządu (o 1 punkt procentowy) i spadł odsetek badanych o przeciwnym stanowisku źle oceniających rząd (o 2 punkty procentowe). Działalność rządu najlepiej oceniają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (94 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o poglądach prawicowych (83 proc.).

 

Najbardziej krytyczni w swojej ocenie są wyborcy Koalicji Obywatelskiej (82 proc. ocen negatywnych) i Lewicy (75 proc.), a także respondenci o poglądach lewicowych (69 proc.) i centrolewicowych (65 proc.). Rząd lepiej oceniają osoby powyżej 60. roku życia, mieszkańcy wsi, osoby wierzące i regularnie praktykujące oraz mieszkańcy regionu małopolskiego. Gorsze oceny wystawiają rządowi osoby wykształcone na poziomie wyższym, mieszkańcy miast średniej wielkości (od 20 do 100 tysiące mieszkańców), mieszkańcy regionu dolnośląskiego, osoby pracujące oraz bardzo interesujące się polityką.

 

Sondaż przeprowadzono w dniach 6-11 września 2019 r. metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1004 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.(PAP)

pgo/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie