Nowela o VAT z podpisem prezydenta; wprowadza m.in. obowiązkową podzieloną płatność VAT

Biznes
Nowela o VAT z podpisem prezydenta; wprowadza m.in. obowiązkową podzieloną płatność VAT
Polsat News

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT - poinformowała w piątek Kancelarii Prezydenta RP. Przepisy wprowadzają obowiązkową podzieloną płatność VAT, czyli tzw. split payment, oraz nową matrycę stawek VAT. Obligatoryjny split payment wejdzie w życie 1 listopada br.

Nowelizacja, którą prezydent podpisał 29 sierpnia, "ma na celu podjęcie dalszych działań prowadzących do uszczelnienia sytemu podatkowego, poprzez wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności" - czytamy w piątkowej informacji KPRP.

Nowe przepisy zakładają też uproszczenie systemu stawek VAT oraz wprowadza zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników i nową instytucję prawa podatkowego – "wiążącą informację stawkową" (WIS).

 

"Mechanizm podzielonej płatności (MPP) będzie obowiązkowy przy regulowaniu należności z faktury, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz, gdy faktura ta obejmie swym zakresem towary i usługi szczególnie podatne na oszustwa podatkowe, wskazane w dodanym załączniku nr 15 do przedmiotowej ustawy" - napisano.

 

Dodano, że wyłączone z obowiązku stosowania MPP będą należności wynikające z faktur "dokumentujących transakcje realizowane w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dokonania dostawy był partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie".

 

 

Ustawa modyfikuje "instytucję solidarnej odpowiedzialności nabywcy"

 

Ustawa wprowadza, jak wyjaśniono, wymóg zamieszczania na fakturze informacji o stosowanym mechanizmie podzielonej płatności. "Oznaczenie to będzie mogło być stosowane w przypadku, gdy płatność za daną fakturę dokonywana będzie przelewem bankowym" - czytamy. Obowiązek zamieszczania informacji ma dotyczyć wyłącznie faktur dokumentujących transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności - dodano.

 

Podkreślono, że ustawa modyfikuje "instytucję solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe zbywcy". "Odpowiedzialnością tą objęte będą dostawy towarów wymienione w dodanym do ustawy załączniku nr 15, do których nie zastosowano mechanizmu podzielonej płatności" - wyjaśniono.

 

Obniżono stawki podatku VAT

 

Zmiany dotyczące stawek VAT polegają na wprowadzeniu nowej, uproszczonej matrycy stawek VAT - wskazano. "Ustawa zakłada ujednolicenie stawek VAT w tych samych grupach produktów, z jednoczesną zasadą równania w dół – do niższej stawki" - czytamy.

 

Obniżono stawki podatku VAT, m.in. dla owoców tropikalnych i cytrusowych, każdego rodzaju pieczywa oraz ciastek, żywności dla niemowląt i małych dzieci, czy też wszelkiego rodzaju książek, z 8 proc. do 5 proc. Natomiast stawka podatkowa dla gazet, czasopism i dzienników, a także e-prasy wynosić będzie 8 proc., a nie jak dotychczas 23 proc.

 

"W związku z ujednoliceniem opodatkowania całych grup towarowych, jak również generalnego obniżania stawek podatku dla produktów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka, podwyższone zostały stawki podatku dla niektórych towarów" - wskazano.

 

W systemie ryczałtowym dla rolników wprowadzono zmiany polegające na rozszerzeniu definicji produktów rolnych. W zakres tej definicji wchodzić będą wszystkie towary pochodzące z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz produkty roślinne i zwierzęce przetworzone w sposób inny niż przemysłowy, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r., z wyjątkiem: "art. 6 i art. 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;art. 1 pkt 7 lit. g oraz pkt 8 w zakresie art. 42c, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r." - podano.

dc/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie