Zespół Elektrowni Pątnów z zadowoleniem o powołaniu stowarzyszenia "Program Czysta Polska"

Polska
Zespół Elektrowni Pątnów z zadowoleniem o powołaniu stowarzyszenia "Program Czysta Polska"
zepak.pl

Grupa Kapitałowa Zespół Elektrowni Pątnów SA z zadowoleniem i satysfakcją odbiera inicjatywę swojego dominującego akcjonariusza Zygmunta Solorza w postaci powołania stowarzyszenia "Program Czysta Polska".

Grupa kapitałowa ZE PAK SA jest świadoma zachodzących zmian aspiracji i oczekiwań społecznych. Coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia związane ze "społecznie odpowiedzialnym biznesem", dotychczasowe modele biznesowe będą ulegały zmianie w sposób ewolucyjny dostosowując się do społecznych oczekiwań - poinformowano w komunikacie. 

 

ZOBACZ WIĘCEJ: "Program Czysta Polska"

 

Wskazano, że działalność ZE PAK koncentruje się głównie w segmencie konwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej w procesie spalania węgla brunatnego, jednak Spółka jest świadoma wyzwań jakie czekają branżę w nieodległej przyszłości. "Zmieniające się uwarunkowania prawne i środowiskowe, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, zaostrzające się normy dotyczące emisyjności innych substancji, to wszystko wymogi jakim będą musieli sprostać konwencjonalni wytwórcy w nieodległym czasie i jest to proces nieunikniony również dla ZE PAK. Będzie to, co należy podkreślić, niełatwy okres dla Grupy" - przyznano.

 

Zmniejszenie śladu węglowego

 

Jak czytamy w komunikacie, spółka znacząco zmniejsza swój ślad węglowy. "W minionym roku emisja CO2 w stosunku do roku wcześniejszego spadła o ponad 30 proc. Jednym z powodów było zakończenie działalności przez elektrownię Adamów, ale nawet w wartościach bezwzględnych, tj. w przeliczeniu na jednostkę produkcji energii elektrycznej, emisyjność Grupy w odniesieniu do CO2 spadła o blisko 8 proc."- napisano.

 

"Spółka ma świadomość tego, jaką rolę Grupa ZE PAK SA pełni w systemie energetycznym kraju, jak  również w strukturze lokalnej gospodarki i na lokalnym rynku pracy. Odpowiedzialność, którą Spółka czuje na sobie nakazuje jednak, by przygotować się do nadchodzących zmian. Ten proces już trwa" - podkreślono.

 

Z komunikatu wynika, że Elektrownia Konin, w której obecnie eksploatowany jest blok biomasowy o mocy 50 MW, zostanie wkrótce powiększona o kolejną jednostkę biomasową o podobnej mocy. Do spalania biomasy przystosowane zostaną po części urządzenia wykorzystywane niegdyś do spalania węgla. Tym samym elektrownia w Koninie stanie się pierwszą w kraju elektrownią węglową przekształconą na biomasową. Należy wspomnieć, że już obecnie miasto Konin ma zapewnione dostawy ciepła pochodzące w 100 proc. z odnawialnych źródeł energii, ze wspomnianego bloku biomasowego.

 

Fotowoltaika na terenach górniczych

 

W minionym roku Grupa informowała również o projekcie fotowoltaicznym, który ma być zlokalizowany na terenach wykorzystywanych wcześniej w działalności górniczej. Opracowane zostało szereg innych pomysłów z zakresu wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, magazynowania energii czy np. produkcji i wykorzystania wodoru.

 

"Część z tych projektów jest już zgłoszona do specjalnego programu w ramach wsparcia środkami z UE regionów silnie uzależnionych od eksploatacji węgla (tzw. Platforma węglowa). Spółka przystąpiła również do "Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wschodniej Wielkopolski", którego sygnatariusze tj.: przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy, wyrazili chęć współdziałania w celu maksymalnego wykorzystania wspólnego potencjału w procesie transformacji regionu" - wskazano. 

 

Jak zaznaczono, wszystkie te koncepcje to ambitne przedsięwzięcia, jednak nie można nie wspomnieć, że ich realizacja obarczona jest bardzo dużym ryzykiem.

 

"Trzeba mieć również na uwadze, że horyzont inwestycyjny w tego typu projektach jest mocno rozciągnięty w czasie, a pewne założenia im towarzyszące zakładają zupełnie inny obraz funkcjonowania poszczególnych branż niż to, jakimi je znamy dziś. Akcjonariusze ZE PAK muszą być zatem przygotowani na okres, gdy z jednej strony Spółkę czekają wyzwania związane z segmentem węglowym, a z drugiej okres kapitałochłonnych, rozciągniętych w czasie inwestycji, które mogą dać efekty dopiero za dłuższy czas. Ich efektywność w dużej mierze będzie zależała od kształtu przyszłych uwarunkowań regulacyjnych i adaptacji nowych rozwiązań technologicznych" - brzmi treść komunikatu.

 

W komunikacie wyrażono także nadzieję, że jako podmiot działający w branży energetycznej od ponad 60-ciu lat, grupa ma doświadczenie, potencjał i możliwości, by stać się centrum kompetencji do rozwoju projektów z szeroko rozumianej branży wytwarzania energii.

 

"Tym bardziej cieszy nas deklaracja dominującego akcjonariusza, która pokazuje, że ten obszar jest dla niego obecnie szczególnie istotny" - podkreślono. 

msl/ Polsat News
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie