Müller: zmiany w postępowaniu egzekucyjnych powinny przynieść kilkaset milionów złotych

Polska
Müller: zmiany w postępowaniu egzekucyjnych powinny przynieść kilkaset milionów złotych
Polsat News

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym, które rząd planuje przyjąć we wtorek, powinny przynieść kilkaset mln zł - ocenił rzecznik rządu Piotr Müller. Rada Ministrów ma się zająć projektem nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- Rada Ministrów ma przyjąć nowe rozwiązania informatyczne, w szczególności przyspieszające również procedury egzekucyjne w administracji - poinformował dziennikarzy Müller. Jak dodał, z tego tytułu do budżetu państwa oraz do budżetów jednostek samorządu może wpłynąć "dodatkowe kilkaset milionów złotych". - Ten projekt dotyczy również dodatkowych wpływów do samorządów - podkreślił Müller.

 

Głównym celem jest uproszczenie procedur administracyjnych 

 

Jak w uzasadnieniu do projektu napisało Ministerstwo Finansów, jego głównym celem jest uproszczenie procedur administracyjnych obowiązujących w egzekucji administracyjnej, mających pozytywne znaczenie nie tylko dla wierzycieli i organów egzekucyjnych, lecz również dla zobowiązanych.

 

Podano, że w toku prac nad projektem uzyskano informacje od administracyjnych organów egzekucyjnych i wierzycieli należności dochodzonych w trybie administracyjnego postępowania egzekucyjnego o zasadniczych problemach dotyczących stosowania przepisów ustawy. Na podstawie tych informacji wyłoniono grupę głównych problemów wynikających z nadmiernie skomplikowanych, nieprzejrzystych procedur, niejasnych przepisów czy też braku jednoznacznych regulacji.

 

- Przy ustalaniu zakresu zmian proponowanych projektem położono główny nacisk na ułatwienia "działania" w ramach postępowania egzekucyjnego zobowiązanemu. W tym zakresie m.in. zmieniono zasady dotyczące rozpatrywania środków zaskarżenia, rozdzielając jednoznacznie kompetencje organu egzekucyjnego i wierzyciela - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

 

Ponadto, jak tłumaczy resort finansów, "wprowadzono szczególny środek ochrony małżonka zobowiązanego w zakresie egzekucji z majątku wspólnego małżonków, w przypadkach gdy przepisy odrębne przewidują odpowiedzialność majątkiem wspólnym za należność pieniężną, jak również właściciela rzeczy lub prawa majątkowego obciążonych prawem zastawniczym zabezpieczających należności pieniężne dochodzone w egzekucji administracyjnej".

 

W uzasadnieniu czytamy, że projekt obejmuje głównie zmiany w zakresie przepisów regulujących środki zaskarżenia, egzekucję z majątku wspólnego małżonków, egzekucję z majątku dłużnika rzeczowego, zbieg egzekucji, egzekucję z pieniędzy, egzekucję z ruchomości, egzekucję z rachunków bankowych oraz wykonywanie przez naczelników urzędów skarbowych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wydanych przez prokuratora lub sąd w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym".

 

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, regulująca postępowanie wykonawcze prowadzone przez administracyjne organy egzekucyjne, nie była zmieniana w odniesieniu do procedur administracyjnych obowiązujących w egzekucji administracyjnej. 

 

Częstych spory pomiędzy organami egzekucyjnymi

 

Według resortu finansów, obowiązujące przepisy w znacznym stopniu angażują wierzycieli i organy egzekucyjne w rozpatrywanie środków zaskarżenia zobowiązanego, prowadząc do dublowania czynności procesowych tych organów.

 

"Na podstawie obowiązujących przepisów dochodzi do częstych sporów pomiędzy organami egzekucyjnymi, co również przekłada się zarówno na średni czas trwania postępowania egzekucyjnego (555 dni), jak i efektywność egzekucji. Usprawnienia wymaga również proces wymiany dokumentów pomiędzy organami egzekucyjnymi pozostającymi w zbiegu, albowiem obowiązujące przepisy spowalniają ten proces i prowadzą do znacznych opóźnień w realizacji zastosowanych środków egzekucyjnych" - wyjaśniono.

 

Dodano, że także przepisy o egzekucji z pieniędzy, ruchomości oraz rachunków bankowych wymagają modyfikacji z uwzględnieniem zmieniającej się rzeczywistości. Z uwagi na pracochłonną i czasochłonną obsługę zajęć nadpłaty lub zwrotu podatku dokonywanych przez komorników sądowych proponuje się zmianę przepisów regulujących egzekucję wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku.

 

Zmiany wynikają także z konieczności dostosowania niektórych przepisów do wymogów prawa unijnego - obowiązujące obecnie rozwiązania, które nie przyznają pierwszeństwa zaspokojenia należnościom celnym, stanowiącym środki własne Unii Europejskiej, przed kosztami egzekucyjnymi i kosztami upomnienia powstałymi w związku z dochodzeniem tych należności, prowadzą do uszczuplenia środków własnych UE. Przewidziano więc zmianę kolejności zaspokojenia należności celnych w ten sposób, aby koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji tych należności celnych były zaspokajane po zaspokojeniu należności celnych.

 

"Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy są wynikiem potrzeby uproszczenia i usprawnienia procedur administracyjnych obowiązujących w egzekucji administracyjnej, przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu efektywności egzekucji administracyjnej poprzez modyfikację niektórych środków egzekucyjnych stosowanych przy dochodzeniu należności pieniężnych" - podkreślono.

pgo/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie