Sejm nie zajmie się dziś ustawą JUST act 447, nie będzie wysłuchania ws. tzw. afery podkarpackiej

Polska
Sejm nie zajmie się dziś ustawą JUST act 447, nie będzie wysłuchania ws. tzw. afery podkarpackiej
Polsat News

Sejm zdecydował w piątek, że nie wysłucha na tym posiedzeniu informacji koordynatora służb specjalnych nt. tzw. afery podkarpackiej, o co wnioskował klub PO-KO. Sejm nie zajmie się też poselskim projektem uchwały dotyczącym ustawy JUST Act 447 przyjętej przez Kongres Stanów Zjednoczonych.

W porannym bloku głosowań posłowie nie zgodzili się na poszerzenie porządku obrad o informację koordynatora służb specjalnych nt. tzw. afery podkarpackiej.

 

Oskarżenia o korzystanie z usług prostytutek przez polityków

 

W marcu Radio ZET podało, że do prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i premiera Mateusza Morawieckiego wpłynęło zawiadomienie dotyczące przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez szefa CBA Ernesta Bejdę. Według Radia Zet, złożył je prawnik byłego agenta CBA, który twierdzi, że w Biurze zatuszowano skandal obyczajowy z udziałem ważnego polityka PiS z Podkarpacia.

 

Media podawały, że w prowadzonych na Podkarpaciu przez Aleksieja i Jewgenija R. agencjach towarzyskich dokonano nagrań korzystających z prostytutek polityków. Według b. agenta CBA Wojciecha J., takich sekstaśm z VIP-ami zdeponowanych na Ukrainie może być ok. 4 tys. godzin. W maju Ziobro oświadczył, że nie ma takich nagrań i nigdy nie było, a informacje powtarzane w mediach, że te nagrania są, to "kompletne kłamstwo".

 

Poselski projekt w sprawie amerykańskiej ustawy o mieniu pozydowskim

 

Sejm nie zgodził się też na poszerzenie porządku obrad o pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały ws. ustawy JUST Act 447 uchwalonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Amerykańska ustawa o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today - JUST Act, potocznie zwana ustawą 447), dotyczy zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom bądź ich spadkobiercom. Przepisy tej ustawy mają głównie symboliczny, deklaratywny charakter.

 

Posłowie zdecydowali także, że nie zajmą się projektem ustawy Kukiz'15 o ochronie własności RP przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego.

 

Sejm nie wysłucha informacji premiera nt. "źródeł finansowania programów socjalnych i braku środków na podwyżki dla nauczycieli" o co wnioskowało koło poselskie Teraz!; w głosowaniu zdecydowano, że posłowie nie wysłuchają informacji szefa rządu dot. "pogarszającej się sytuacji w polskiej oświacie, skutkującej niespotykanym w skali kraju strajkiem nauczycieli" o co wnioskował klub PSL-UED. 

 

Uchwalono prezydencką ustawę o centrach usług społecznych

 

Sejm uchwalił w piątek ustawę o tworzeniu centrów usług społecznych, której projekt przedłożył prezydent. Zakłada ona umożliwienie samorządom tworzenie centrów, które zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych.

 

Za uchwaleniem ustawy z poprawkami głosowało 426 posłów, nikt nie był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

 

Przyjęte przez Sejm poprawki dotyczą m.in. rozszerzenia zakresu działalności usług społecznych o: ochronę środowiska, mieszkalnictwo i reintegrację zawodową i społeczną. Poprawki uszczegółowiają także niektóre przepisy.

 

Sejm uchwalił też  prezydencką nowelizację ustawy dot. rozszerzenia prawa funkcjonariuszy policji, straży granicznej i Służby Więziennej w zakresie zrzeszania się w związkach zawodowych. Zgodnie z ustawą będą oni mogli wybrać związek zawodowy, do którego chcą wstąpić.

 

Za uchwaleniem ustawy głosowało 245 posłów, 172 głosowało przeciwko, a pięciu wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie nie poparli wniosku o odrzucenie projektu w całości.

 

Reforma procedur karnych

 

Sejm uchwalił w piątek obszerną nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która ma usprawnić i przyspieszyć postępowania w sprawach karnych. Ustawa trafi teraz do Senatu.

 

Za przyjęciem noweli głosowało 249 posłów, 197 było za, a 22 wstrzymało się od głosu. Izba przyjęła też poprawkę klubu PiS, która umożliwi wnoszenie kasacji od każdego prawomocnego wyroku do Sądu Najwyższego również przez zastępców prokuratora generalnego. Obecnie może to zrobić jedynie Rzecznik Praw Obywatelskich i Minister Sprawiedliwości-prokurator generalny.

 

Izba - ze względu na wycofanie przez wnioskodawcę - nie przyjęła natomiast innej poprawki PiS, która m.in. przyznaje prokuraturze uprawnienie złożenia do Sądu Najwyższego wniosku o przekazanie rozpatrywanej sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, jeśli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. Decyzję o przekazaniu sprawy innemu sądowi miałaby rozpatrywać Izba Dyscyplinarna SN.

 

Przyjęta nowelizacja Kpk została przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Według resortu sprawiedliwości, rozwiązania te mają przyspieszyć postępowania sądowe. Z uzasadnienia noweli wynika, że zmiany mają m.in. usprawnić postępowanie karne, dostosować regulacje procesowe do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego i wyeliminować błędy legislacyjne w ustawie.

 

Ustawa zakłada m.in. eliminację konieczności wymieniania lub odczytywania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów, zaliczonych do materiału dowodowego. "Dziś mają taki obowiązek, co w przypadku skomplikowanych spraw, gdy na stół sędziowski trafiają setki tomów akt, w ogromny sposób wydłuża postępowania o tygodnie czy nawet miesiące. Nowy przepis zakłada, że z chwilą zamknięcia przewodu sądowego wszystkie protokoły i dokumenty będące dowodami uznaje się za ujawnione bez odczytywania" - tłumaczy resort.

 

Sejm za udzieleniem rządowi absolutorium za 2018 r.

 

Sejm przyjął w piątek sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. i opowiedział się za udzieleniem rządowi absolutorium. Zeszły rok zakończył się dla budżetu deficytem w wysokości 10,4 mld zł, a deficyt sektora finansów publicznych wyniósł 0,4 proc. PKB. W podjętej uchwale napisano, że Sejm przyjmuje sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2018 r. oraz udziela rządowi absolutorium za ten okres. Ponadto Sejm zwraca się do dysponentów poszczególnych części budżetowych "o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli". Za uchwałą tej treści głosowało 243 posłów, 180 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

 

Rekompensaty dla firm energochłonnych

 

Sejm uchwalił w piątek ustawę o rekompensatach z tytułu wysokich cen energii dla firm energochłonnych. Pierwsze rekompensaty - za 2019 r. - mają zostać wypłacone w 2020 r.

 

Za uchwaleniem ustawy głosowało 420 posłów, jeden był przeciw, a sześciu wstrzymało się. Teraz ustawa trafi do Senatu.

 

Ustawa przewiduje, że na rekompensaty będzie można przeznaczyć do 25 proc. przychodów ze sprzedaży przez rząd uprawnień do emisji CO2 w roku poprzednim.

 

Pierwsze wypłaty rekompensat - za rok 2019 - nastąpią w roku 2020. Przeznaczone na nie będzie ok. 0,89 mld zł rocznie. W przypadku gdy wartość wniosków o rekompensaty przewyższa pulę dostępnych środków, kwota rekompensaty pomniejszana jest proporcjonalnie dla wszystkich uprawnionych.

 

jm/ml/ PAP

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze