Sejm Dzieci i Młodzieży. Temat obrad: posłowie Sejmu II RP

Polska
Sejm Dzieci i Młodzieży. Temat obrad: posłowie Sejmu II RP
PAP/Rafał Guz

Poznawania historii własnego kraju, losów jego wybitnych obywateli jest niezmiernie ważne - mówili w sobotę do posłów na Sejm Dzieci i Młodzieży wiceminister edukacji Maciej Kopeć, rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak i wiceprezes IPN Mateusz Szpytma.

W sobotę - jak co roku w Międzynarodowym Dniu Dziecka - zebrał się Sejm Dzieci i Młodzieży. Jest to jego XXV sesja obrad. Jej temat brzmiał: "Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji".

 

- Temat ten nawiązuje do ubiegłorocznej sesji poświęconej posłom Sejmu Ustawodawczego. Trudno rozdzielić wojenne losy parlamentarzystów od ich społeczno-politycznej działalności i w okresie 20-lecia międzywojennego. W poselskich ławach zasiadała wówczas elita polityczna Polski, byli to ludzie, którzy urodzili się w Polsce pod zaborami, walczyli o niezależny byt państwowy, pracowali na rzecz Niepodległej już w czasie II RP. W 1939 r. stanęli do walki w obronie Polski, a następnie zostali poddani represjom przez niemieckiego i sowieckiego okupanta - przypomniał marszałek Sejmu.

 

"Okoliczności śmierci wielu pozostają nieznane"

 

Przypomniał też, że w głównym holu Sejmu znajduje się tablica pamiątkowa upamiętniająca posłów - ofiary II wojny światowej i okupacji. - Mimo starań nie udało się wyjaśnić wojennych losów wszystkich parlamentarzystów, a miejsca i okoliczności śmierci wielu z nich nadal pozostają nieznane - dodał Kuchciński.

 

- Ufam, że wyniki państwa pracy, państwa poszukiwań, a także przygotowań do tegorocznej sesji przyczynia się do ujawnienia nieznanych dotąd faktów. Zapoznaliście się państwo z biografią wybranego posła, przeprowadziliście działania, które przybliżyły jego losy i działalność. Dzięki państwa pracy posłowie II RP pozostaną w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, żeby ten symboli wciąż przemawiał do kolejnych pokoleń, żeby stanowił wyzwanie dla pokoleń Polaków - mówił.

 

"Przywracanie historycznej pamięci o bohaterach"

 

Do tematu tegorocznej sesji odwołał się także wiceminister edukacji Maciej Kopeć. - Odkrywanie losów posłów II RP, ich postaw, poglądów, działalności, a także służby ojczyźnie w czasie II wojny światowej jest ogromnym wyzwaniem, ale jestem także o tym bardzo głęboko przekonany jest też intelektualną przygodą i inspiracją do podejmowania własnej aktywności obywatelskiej. Poznawania historii własnego kraju, losów jego wybitnych obywateli jest niezmiernie ważne. Młodzi ludzie są odpowiedzialni za to, jakie wnioski wyciągną z historii dla działań podejmowanych dziś i w przyszłości - mówił.

 

- Rozwój społeczny, a także osobisty, wymaga pamięci i wiedzy o tym, co było ważne w historii naszego kraju, naszego regionu, naszej rodziny i uczciwej refleksji nad tymi wydarzeniami. Ufam, że udział w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży będzie dla was wspaniałym doświadczeniem - powiedział wiceminister do uczniów.

 

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak wskazał zaś, że sensem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest przywracanie historycznej pamięci o bohaterach i budowanie na tym fundamencie współczesnej wspólnoty.

 

Wiceprezes IPN Mateusz Szpytma dodał, że dzięki SDiM możliwe jest poznawanie historii Polski w sposób twórczy i ciekawy. - W moim przekonaniu uczenie się tylko dla stopni lub z konieczności nie daje tak dużej satysfakcji, jak odkrycie i zrozumienie istoty zagadnienia poprzez działanie na rzecz innych, a tego właśnie mieliście szansę doświadczyć w tym projekcie. Nie tylko znaleźliście bohatera historii, zapoznaliście się z jego losami, ale przede wszystkim opowiadaliście jego historię poprzez filmy, czy poprzez strony internetowe kolegom, przyjaciołom, mieszkańcom waszych miejscowości - mówił. Nazwał uczestników dziecięcego Sejmu ambasadorami historii.

 

Ma przybliżać zasady polskiego parlamentaryzmu

 

Sejm Dzieci i Młodzieży to przedsięwzięcie edukacyjne, które ma kształtować postawy obywatelskie, szerzyć wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat - także aktywizować młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych.

 

SDiM liczy 460 posłów. Organizacja izby wzorowana jest na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Debata plenarna oraz poprzedzające ją prace komisji odbywają się według wcześniej uchwalonej ordynacji wyborczej oraz regulaminu.

 

Kandydaci na posłów do Sejmu Dzieci i Młodzieży musieli przygotować w dwuosobowych zespołach relacje z wykonania zadania rekrutacyjnego. Prace nadesłane przez uczniów oceniali eksperci wskazani przez Instytut Pamięci Narodowej.

 

Zadanie rekrutacyjne w tym roku polegało na zrealizowaniu pracy upamiętniającej losy i działalność posła sprawującego mandat w latach 1918-39, a który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny. Jako przykłady trwałego upamiętnienia organizatorzy zaproponowali uczniom przygotowanie krótkiego filmu, słuchowiska, witryny internetowej, tablicy lub tabliczki pamiątkowej czy publikacji.

 

Udział w przedsięwzięciu zgłosiło w tym roku ponad 450 zespołów. Uczniowie z zespołów, które przygotowały najlepsze prace, zostali zaproszeni do wzięcia udziału w obradach. Uczestnikami SDiM mogą być uczniowie, którzy w dniu rozpoczęcia rekrutacji mają 13 lat i w dniu sesji SDiM nie będą mieli 18 lat. W sesji SDiM można wziąć udział tylko raz.

 

Z inicjatywy Ochojskiej i Pańko 

 

Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w 1994 r. z inicjatywy prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej i wicedyrektor ówczesnego Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu Urszuli Pańko. Jej temat brzmiał "Wojna - zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa". Była to odpowiedź na trwające wówczas działania wojenne w byłej Jugosławii, które przerodziły się w najbardziej krwawy konflikt w Europie od zakończenia II wojny światowej. W następnych sesjach Sejmu Dzieci i Młodzieży poruszano m.in. kwestie ekologii, ekorozwoju, globalizacji, szkoły, samorządu uczniowskiego i pracy dzieci.

 

Od 2010 r. uczestnicy kolejnych sesji SDiM są wyłaniani na drodze konkursu, a od 2017 r. wprowadzono dla nich kryterium wiekowe.

 

Polska to pierwszy kraj w Europie, który zorganizował takie przedsięwzięcie edukacyjne. Obecnie dziecięco-młodzieżowe parlamenty działają m.in. w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i w Czechach.

 

Od początku działalności dziecięcego sejmu sesja nie odbyła się jedynie w 1999 r. W ubiegłym roku sesja SDiM została przełożona z 1 czerwca na 27 września, m.in. z uwagi na trwającą wówczas w Sejmie akcję protestacyjną osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. W reakcji na tę decyzję marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o przełożeniu sesji SDiM w Międzynarodowym Dniu Dziecka zorganizowano alternatywne posiedzenie pod zmienioną nazwą - Parlament Dzieci i Młodzieży - w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Organizatorem XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu. Współorganizatorami są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Pamięci Narodowej.

zdr/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie