Uniewinnieni funkcjonariusze będą mogli wrócić do służby. Sejm przyjął poprawki Senatu

Polska
Uniewinnieni funkcjonariusze będą mogli wrócić do służby. Sejm przyjął poprawki Senatu
PAP/Radek Pietruszka

Sejm przyjał poprawki Senatu do noweli ustawy umozliwiajacej powrót do służby funkcjonariusza zwolnionego za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego, a następnie uniewinnionego w postępowaniu karnym.

Poprawki dotyczą m.in. nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Senat zaproponował w niej uzupełnienie art. 124k ustawy o Państwowej Straży Pożarnej o dodatkowy przepis, który zapobiegnie niepotrzebnemu wszczynaniu postępowania w przypadku ustania karalności przewinienia.

 

Wprowadzono również poprawki redakcyjne oraz poprawkę usuwającą zbędne - zdaniem Senatu - odesłanie do terminu zawartego w innym ustępie.

 

Zmiana przepisów jest efektem petycji indywidualnej, wniesionej do Senatu w 2017 roku. Celem regulacji jest stworzenie podstaw do rehabilitacji prawnej i powrotu do służby niesłusznie oskarżonych funkcjonariuszy.

 

Jak wskazywał w Sejmie poseł sprawozdawca Jerzy Polaczek (PiS), brak było podstaw prawnych - obok ustawy o Policji - również w regulacjach odnoszących się do innych służb, w tym do ustaw o Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, ABW, AW, CBA, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

 

Zaznaczył, że podczas prac w podkomisji i komisji projekt uzupełniono o ustawy dotyczące Straży Marszałkowskiej i Służby Ochrony Państwa.

 

Ustawa przewiduje wyjątek

 

Nowe przepisy znoszą termin ograniczający prawo do wniesienia wniosku o wznowienie każdego postępowania dyscyplinarnego na korzyść funkcjonariuszy ABW, CBA, SW, BOR, SOP i Straży Marszałkowskiej.

 

W przypadku Policji i Straży Granicznej termin ten będzie wynosił 10 lat, z wyjątkiem postępowań dyscyplinarnych zakończonych wydaleniem ze służby. W takim przypadku prawo wniesienia wniosku o wznowienie postępowania również nie będzie ograniczone terminem.

 

Po śmierci funkcjonariusza takie będzie przysługiwało członkom rodziny wyszczególnionym w przepisach.

 

Ustawa stwarza podstawy prawne do rehabilitacji prawnej i powrotu do służby, gdy funkcjonariusz miał postępowanie dyscyplinarne i karne za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego.

 

Dotychczas funkcjonariusze policji, CBA, SW, AW, SWW i SKW po 5 latach od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego nie mogli wnieść o jego wznowienie, nawet gdy zostali uniewinnieni w postępowaniu karnym. W przypadku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego termin ten wynosił 3 lata, a w przypadku Straży Granicznej - 10 lat

wka/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie