Resort środowiska sprawdził koncesję na wydobywanie torfu przez firmę "Przemtorf"

Polska
Resort środowiska sprawdził koncesję na wydobywanie torfu przez firmę "Przemtorf"
Wikimedia Commons/Ciacho5/CC BY SA 3.0

Resort środowiska sprawdził koncesję z 2003 r. na wydobywanie torfu w gminie Barwice (Zachodniopomorskie) przez firmę "Przemtorf", ale nie wydał decyzji w tej sprawie - wynika z informacji przekazanych przez biuro prasowe MŚ. O nieprawidłowościach w wydanej w 2003 r. przez wojewodę zachodniopomorskiego decyzji dotyczącej koncesji informowało po własnej kontroli Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Podczas analizy przedkontrolnej funkcjonariusze Biura ustalili, że spółka nie powinna była uzyskać koncesji, ponieważ w dniu wydania decyzji nie miała prawa do użytkowania nieruchomości, na której zalegał torf i z której spółka chciała go wydobywać. Po decyzji wojewody z 2003 r. spółka, mimo, że nie była do tego uprawniona, czerpała zyski ze złoża nie uiszczając stosownych opłat za korzystanie z niego - m.in. czynszu za dzierżawę - wynika z raportu rocznego CBA za 2018 r.

 

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że po informacji od CBA zostało wszczęte z urzędu - przez Ministra Środowiska - postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego. "Decyzja ta z 2003 r. dotyczyła udzielenia koncesji na wydobywanie torfu ze złoża +Nowy Chwalim+ Zakładowi Produkcji Torfowej »Przemtorf« sp. z o.o." - poinformowało biuro prasowe resortu.

 

"W tej sprawie 15 marca 2019 r. wysłano zawiadomienie o zakończeniu postępowania. Nie została wydana żadna decyzja w tej sprawie" - wyjaśnił resort środowiska.

 

Zawiadomienie przeciwko burmistrzowi i członkowi zarządu

 

CBA po kontroli w urzędzie gminy Barwice złożyło w tej sprawie zawiadomienie przeciw b. burmistrzowi gminy i członkowi zarządu wydobywającej torf ze złóż na terenie tej gminy, spółki Przemtorf.

 

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Szczecinku (Zachodniopomorskie) Marzena Ludwiniak-Aniołowska powiedziała, że oba zawiadomienia, które powstały po kontroli CBA - na wydającego decyzję o wymiarze podatku b. burmistrza Barwic oraz członka zarządu spółki Przemtorf - zostały połączone.

 

Powiedziała, że prowadzone jest obecnie jedno śledztwo, które formalnie wszczęto 13 marca i w całości powierzono je do prowadzenia szczecińskiej delegaturze CBA.

 

Śledztwo ma obecnie szerszy charakter - wyjaśniła prokurator. Dotyczy możliwych nieprawidłowości m.in. w urzędzie gminy w Barwicach - ewentualnego przekroczenia uprawnień, albo niedopełnienia obowiązków przez urzędników publicznych tej gminy, a nie jedynie b. burmistrza i członka zarządu spółki.

 

- Na tym wstępnym etapie postępowanie prokuratorskie nie dotyczy konkretnych osób - powiedziała prokurator Ludwiniak-Aniołowska.

Agenci z wydziału kontroli szczecińskiej delegatury CBA od sierpnia 2018 r. do stycznia 2019 r. badali decyzje podatkowe gminy Barwice z ostatnich 10 lat - od 2008 do 2017 r.

 

Zaniżanie powierzchni nieruchomości

 

Agenci CBA ustalili, że Zakład Produkcji Torfowej Przemtorf zaniżał w deklaracjach podatkowych za te 10 lat powierzchnię zajmowanych nieruchomości. Ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Barwice nie było decyzji o wysokości faktycznie należnego podatku, mimo, że wiedział o zmniejszeniu, nie wszczął też postępowań w związku z uchybieniami - ustalili kontrolerzy CBA.

 

Według Biura, z tego powodu gmina nie uzyskała za lata 2008-17 co najmniej 7 mln 482 tys. zł dochodów.

 

Drugie zawiadomienie CBA dotyczyło członka zarządu "Przemtorfu" składającego deklaracje na poczet podatku od nieruchomości za lata 2008-17. Zarzucono mu przestępstwo zatajenia prawdy lub podanie nieprawdy w deklaracji podatkowej.

 

Zaniżona wartość podatku, który płacił "Przemtorf" miała wynikać z deklaracji, że do działalności gospodarczej wykorzystuje on jedynie 20 hektarów gruntu. W rzeczywistości - jak ustaliło w analizie przedkontrolnej CBA, było to ok. 200 hektarów.

jm/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie