Stomatolodzy wracają do szkół. Sejm uchwalił ustawę o opiece zdrowotnej dla uczniów

Polska
Stomatolodzy wracają do szkół. Sejm uchwalił ustawę o opiece zdrowotnej dla uczniów
Pixabay.com/jarmoluk

Sejm uchwalił w piątek ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami. Mają ją sprawować: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta. W szkołach mają być gabinety profilaktyki zdrowotnej, dentyści mogą przyjmować dzieci poza szkołą na podstawie podpisanej umowy. Jednak będą musieli zagwarantować, że dzieci będą mieć wyleczone uzębienie.

Za przyjęciem ustawy głosowało 385 posłów, 17 było przeciwnych jej przyjęciu, a sześciu wstrzymało się od głosu.

 

Współpraca pielęgniarki, lekarza i stomatologa


Powrót kompleksowej opieki medycznej do szkół był jedną z propozycji wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. PiS już w kampanii wyborczej zapowiadało, że opieka stomatologiczna powinna wrócić w pełnym wymiarze do szkół. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko powiedziała w piątek przed głosowaniami, że przygotowana przez rząd regulacja jest "niezwykle potrzebna".

 

- Do tej pory kwestia opieki zdrowotnej nad uczniami była traktowana bardzo fragmentarycznie i nie do końca kompleksowo. Po raz pierwszy nasz rząd podjął decyzję, aby uregulować, wystandaryzować zakres opieki nad uczniami - podkreśliła wiceszefowa resortu zdrowia. Jesienią 2017 roku powrót opieki zdrowotnej do placówek szkolnych zapowiadała także minister edukacji Anna Zalewska.

 

- Po raz pierwszy w sposób precyzyjny określiliśmy, w jaki sposób ma być taka opieka sprawowana. Wskazujemy na konieczność współpracy pomiędzy lekarzem rodzinnym, pielęgniarką szkolną, pielęgniarką środowiskową. Do tej pory te zadania były realizowane w sposób fragmentaryczny. Gwarantujemy dostęp dzieci i młodzieży do gabinetów stomatologicznych - podkreśliła wiceszefowa resortu zdrowia.

 

Wcześniej minister edukacji Anna Zalewska tłumaczyła, że zamiarem rządu jest, aby lekarz dentysta "miał obowiązek wyleczyć dzieci z danej szkoły".

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

 

Ustawa zakłada zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej w szkole. Opiekę zdrowotną mają sprawować: pielęgniarka środowiskowa nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta. Opieka ta będzie sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów.

 

Miejscem realizacji świadczeń przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną będzie gabinet profilaktyki zdrowotnej, a w przypadku realizacji świadczeń stomatologicznych wykonywanych przez lekarza dentystę - gabinet stomatologiczny w szkole.

 

Gabinet ten może mieścić się także poza szkołą, może to być także dentobus, który odwiedzi placówkę. Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę.

 

W ustawie określono też zakres współpracy między rodzicami a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną, a także współpracy między podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta), podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę) oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny).

 

Opieka obejmie także niepełnosprawnych

 

Taką opieką podstawową nie będą objęci słuchacze szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.

 

Określono także organizację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole. Działania te mają realnie wesprzeć rodziców w skutecznej realizacji prawa ucznia do świadczeń zdrowotnych.

 

Współpraca obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem dostosowanego do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole.

 

W ustawie zapisano także, że minister zdrowia może ogłosić, w drodze obwieszczenia, zalecenia postępowania dotyczące opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, opracowane przez odpowiednie stowarzyszenia lub towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny, zgodnie z postanowieniami ich statutów.

 

las/hlk/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie