SN: sprawa sędziego Waldemara Żurka - do szerszego składu Izby Cywilnej

Polska
SN: sprawa sędziego Waldemara Żurka - do szerszego składu Izby Cywilnej
Polsat News

Sędziowie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego przedstawili składowi siedmiu sędziów tej Izby pytanie, czy niedawna decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN o odrzuceniu odwołania sędziego Waldemara Żurka od uchwały KRS jest ważna i obowiązująca. O decyzji poinformował PAP zespół prasowy SN.

 

8 marca - w SN zapadły dwa postanowienia dwóch Izb w sprawie sędziego Żurka. Wówczas Izba Kontroli Nadzwyczajnej - przed południem - odrzuciła odwołanie tego sędziego od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa dotyczącej przeniesienia go do innego wydziału krakowskiego sądu. Z kolei - po południu - Izba Cywilna SN odroczyła do 20 marca posiedzenie w sprawie wyłączenia sędziów Izby Kontroli SN od rozpoznawania tego odwołania.

 

Przedpołudniową decyzję SN podjął wtedy w jednoosobowym składzie, w którym zasiadał sędzia Aleksander Stępkowski. Nie był on objęty wnioskiem o wyłączenie, gdyż do pełnienia urzędu sędziego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej został powołany już po złożeniu tego wniosku. Posiedzenie w tej sprawie zostało wyznaczone dzień wcześniej - 7 marca.

 

Z kolei posiedzenie Izby Cywilnej w składzie trojga sędziów, które odbyło się 8 marca po południu, zostało wyznaczone 7 lutego. Jak informował rzecznik prasowy SN, w podjętym wtedy postanowieniu Izba Cywilna postanowiła odroczyć swoje posiedzenie, a postanowienie podjęto na podstawie akt sprawy, pozostających do 8 marca włącznie "do dyspozycji sędziów orzekających w przedmiocie wniosku o wyłączenie".

 

Izba Cywilna wróciła do rozpatrywania wniosku

 

W środę Izba Cywilna powróciła do rozpatrywania wniosku o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej. - SN w sprawie z odwołania sędziego Żurka od uchwały KRS, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej wniosku o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, postanowił odroczyć rozpoznanie wniosku i przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów SN zagadnienie prawne - poinformował w środę Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

 

Jak dodał, sformułowane zagadnienie dotyczy tego, czy "postanowienie o odrzuceniu wniesionego do SN odwołania od uchwały KRS, wydane w jednoosobowym składzie, w którym zasiadała osoba powołana do pełnienia urzędu sędziego SN mimo uprzedniego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwały KRS obejmującej wniosek o powołanie tej osoby do pełnienia urzędu sędziego (...), istnieje w znaczeniu prawnoprocesowym i kończy postępowanie wszczęte wniesieniem tego odwołania". Ponadto w zagadnieniu prawnym zapytano, czy znaczenie dla rozstrzygnięcia "ma okoliczność, że NSA przed doręczeniem aktu powołania do pełnienia urzędu sędziego SN wstrzymał wykonanie uchwały KRS".

 

Sprawa odwołania sędziego Żurka oraz wniosku o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN miała początek, gdy decyzją prezes Sądu Okręgowego w Krakowie i członkini obecnej Krajowej Rady Sądownictwa Dagmary Pawełczyk-Woickiej sędzia Żurek, rzecznik poprzedniej KRS, został w końcu sierpnia zeszłego roku przeniesiony z II wydziału cywilno-odwoławczego do I wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

Żurek się odwołał

 

Żurek odwołał się od tej decyzji do KRS, która umorzyła postępowanie w jego sprawie. Z kolei od decyzji KRS sędzia wniósł odwołanie do SN, a w listopadzie zeszłego roku do Izby Cywilnej trafił jego wniosek o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz Izby Dyscyplinarnej SN.

 

- Moim zdaniem żadna z osób wyznaczonych przez nową KRS nie powinna orzekać w SN do czasu rozstrzygnięcia sprawy Rady przez Trybunał Sprawiedliwości UE" - mówił niedawno sędzia Żurek. Mówiąc o postanowieniach, które zapadają w jego sprawie przed SN, oceniał, że "może to oznaczać bardzo niebezpieczny dualizm prawny".

 

Przeniesienie sędziego do innego wydziału nie wymaga jego zgody, jeśli oba wydziały rozpoznają sprawy z tego samego zakresu. Według sędziego Żurka I wydział cywilny i wydział II cywilno-odwoławczy nie są tożsame i nie są w nich rozpoznawane te same sprawy, zatem przeniesienie go jest bezpodstawne.

jm/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie