GDOŚ przedłużyła postępowanie odwoławcze w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej

Polska
GDOŚ przedłużyła postępowanie odwoławcze w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej
PAP/Marcin Gadomski

Do 19 kwietnia Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) przedłużyła postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji środowiskowej dla przekopu Mierzei Wiślanej. Jak wyjaśniła GDOŚ, przyczyną jest konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

W grudnia ub. roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wydała tak zwaną decyzję środowiskową dla planowanego kanału żeglugowego łączącego Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Zastrzeżenia do zapisów przyrodniczych w decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ w Olsztynie mają zarząd woj. pomorskiego i organizacje ekologiczne. Złożyły one od niej odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 

Wątpliwości co do wcześniejszej decyzji RDOŚ

 

Wśród organizacji pozarządowych, które nie zgadzają się z zapisami decyzji środowiskowej są Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Stowarzyszenie Ekologiczne EkoUnia oraz Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody w Polsce z siedzibą w Krzykałach - informowała wcześniej rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie Justyna Januszewicz.

 

Wyjaśniła wówczas, że instytucje i organizacje kwestionują zapisy decyzji środowiskowej w kontekście przyrodniczym. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest organem drugiej instancji wobec Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. On teraz będzie analizował sprawę - mówiła.

 

Wraz z odwołaniami od decyzji środowiskowej napłynęły zażalenia na postanowienie o nadaniu decyzji środowiskowej przez RDOŚ w Olsztynie rygoru natychmiastowej wykonalności. Złożyły je dwa stowarzyszenia ekologiczne i zażalenia także zostały przekazane do GDOŚ.

 

Postępowanie odwoławcze

 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podała obecnie, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach kanału żeglugowego nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. "Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego" - podała GDOŚ, dodając, że nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na 19 kwietnia.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie 5 grudnia podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Jak uznał, proponowany do realizacji wariant Nowy Świat jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia, a ulokowanie kanału żeglugowego w tym miejscu ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań.

 

W decyzji określono kilkadziesiąt warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych.

 

Wojewoda pomorski zezwolił na przekop

 

15 lutego wojewoda pomorski wydał zezwolenie na realizację inwestycji, któremu nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Lasy Państwowe wykonały wycinkę drzew w pasie przyszłego kanału. Inwestor, czyli Urząd Morski w Gdańsku wyjaśniał, że to prace przygotowawcze. Podał także, że do 15 kwietnia przedłużono termin otwarcia ofert na wykonanie przekopu.

Jak zapowiada resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pierwsze jednostki przez kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będą mogły przepłynąć w 2022 r. Inwestycja ma kosztować ok. 880 mln zł; będzie finansowana w całości z budżetu państwa.

Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury, a jednocześnie projekt ten realizowany jest pod kątem bezpieczeństwa państwa.

 

Według proponowanych rozwiązań, kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o parametrach morskich, tj. zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości 20 m.

ked/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie