MON otwiera liceum dla cyberżołnierzy

Polska
MON otwiera liceum dla cyberżołnierzy
MON

1 września przy Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), rozpocznie działalność Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne - informuje w komunikacie MON. "To odpowiedź resortu obrony narodowej na wyzwania i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii" - wyjaśnia resort. To część programu Cyber.mil.pl, który zakłada m. in. wzbogacenie oferty edukacyjnej z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Placówka początkowo będzie miała dwie klasy po 25 uczniów. Do pierwszej klasy przyjmowane będą osoby, które ukończyły szkołę podstawową lub gimnazjum; mogą się pochwalić bardzo dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; otrzymały pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do tej szkoły oraz mają pozytywne wyniki sprawności fizycznej. Podczas postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę także wyniki egzaminu ósmoklasisty (gimnazjalisty), wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (gimnazjum) oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora liceum, świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.


Liceum będzie publiczną szkołą ponadpodstawową - liceum ogólnokształcącym o czteroletnim, a przejściowo także trzyletnim, cyklu kształcenia - dla której organem prowadzącym będzie Minister Obrony Narodowej.

 

"Wojskowa Akademia Techniczna udostępnieni pracownie, laboratoria i obiekty sportowe na potrzeby liceum oraz zapewni uczniom zakwaterowanie i wyżywienie. Nauka w liceum oparta będzie na programach poszerzających podstawy programowe wiodących przedmiotów - matematyki, informatyki i fizyki. Ponadto prowadzone będą zajęcia z zakresu edukacji wojskowej" - wylicza resort.

 

Absolwenci liceum będą przygotowani do podjęcia studiów w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego na kierunkach informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo.

jm. PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie