Patriarcha Moskwy pisze do Konstantynopola ws. Ukrainy: nie legalizujcie odszczepieńców

Świat
Patriarcha Moskwy pisze do Konstantynopola ws. Ukrainy: nie legalizujcie odszczepieńców
Wikipedia/ Serge Serebro

Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, patriarcha Moskwy i Całej Rusi Cyryl zaapelował do patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, by anulował swe dotychczasowe działania na rzecz kanonicznego uznania autokefalii nowej Cerkwi na Ukrainie.

"Proszę zaprzestać teraz obcowania z odszczepieńcami, zrezygnować z udziału w politycznej awanturze ich legalizacji. Wówczas prawowierna Cerkiew Prawosławna Ukrainy na czele z metropolitą kijowskim i całej Ukrainy Onufrym będzie Was błogosławić, a historia zachowa pamięć o Was jako jednym z tych włodarzy (patriarszego) Tronu Konstantynopolitańskiego, którzy w najtrudniejszych politycznych warunkach potrafili w pełni utrzymać godność Cerkwi i ochronić jej jedność" - brzmi konkluzja listu, jaki patriarcha Cyryl skierował w poniedziałek do patriarchy Bartłomieja.

 

Cały tekst listu, zatytułowanego "Orędzie patriarchy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej do przewielebnego patriarchy Bartłomieja w związku z antykanonicznymi działaniami podejmowanymi przez Patriarchat Konstantynopolitański na Ukrainie", opublikowano w poniedziałek na stronie internetowej Patriarchatu Moskiewskiego.

Według Cyryla, "zjednoczenie odszczepieńców z Cerkwią przyniosłoby wielką radość, gdyby nastąpiło w zgodzie z przepisami prawa kanonicznego, w duchu pokoju i Chrystusowej miłości". Tymczasem "obecny upolityczniony proces przymusowego zjednoczenia daleki jest od norm i ducha świętych kanonów. Towarzyszy mu zadziwiające nagromadzenie kłamstw, a obecnie także przemoc wobec prawowiernej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej".

 

"To, co Wasza Przewielebność nazywa »soborem generalnym«, stało się zebraniem odszczepieńców pod przykrywką akceptacji ze strony Świętej Cerkwi Konstantynopolitańskiej. Czymże to jest, jeśli nie legalizacją ukraińskiego rozłamu, do którego publicznie Wasza Przewielebność obiecywała nie dopuścić?" - napisał patriarcha Cyryl.

 

„Nie jest jeszcze zbyt późno, by się zatrzymać” - zaapelował w ostatnim zdaniu listu.

 

Jesienią br. Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopolitański wszczął procedurę uznania autokefalii Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego. Zwołany na 15 grudnia do Kijowa Sobór Generalny wyłonił zwierzchnika niezależnej od Patriarchatu Moskiewskiego autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej Ukrainy. Kolejnym krokiem będzie nadanie nowemu Kościołowi tzw. tomosu o autokefalii, czyli aktu o niezawisłości. Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej ma wręczyć ten dokument zwierzchnikowi Cerkwi Prawosławnej Ukrainy Epifaniuszowi 6 stycznia.

 

Swój sprzeciw wobec autokefalii Cerkwi ukraińskiej Rosyjska Cerkiew Prawosławna uzasadnia tym, że Ukraina stanowi jej własne terytorium kanoniczne.

las/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie