Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada wyniosło ponad 954 mld zł

Polska
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada wyniosło ponad 954 mld zł
pixabay.com

Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec listopada br. spadło o 0,6 proc. wobec października br. i wyniosło ok. 954,1 mld zł - poinformowało w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Finansów zaznaczając, że są to wstępne szacunkowe dane. Jednocześnie, jak wynika z czwartkowego komunikatu MF, nadwyżka budżetu w listopadzie wyniosła 11,1 mld zł.

"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec listopada 2018 r. wyniosło ok. 954,1 mld zł, co oznaczało spadek o 5,7 mld zł (minus 0,6 proc.) m/m i wzrost o 25,7 mld zł (2,8 proc.) wobec końca 2017 r." - czytamy w czwartkowym biuletynie resortu finansów "Zadłużenie Skarbu Państwa 10/2018".

 

Wyjaśniono, że w podziale według kryterium miejsca emisji, wartość długu krajowego wyniosła ok. 672,2 mld zł, a długu w walutach obcych ok. 281,9 mld zł (tj. 29,5 proc. całego długu SP).

W informacji podano, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października 2018 r. wyniosło 959 mld 861,8 mln zł, co oznaczało wzrost o 10 mld 876,0 mln zł (wzrost o 1,1 proc.) w październiku 2018 r. oraz wzrost o 31 mld 388,8 mln zł (o 3,4 proc.) od początku 2018 r.

 

W październiku 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 30,0 proc., tj. zwiększył się o 0,2 pkt proc. m/m i spadł o 0,6 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r.

 

"W październiku 2018 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 48,0 proc., co oznaczało wzrost o 0,1 pkt proc. m/m i spadek o 2,9 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r." - napisano

 

Listopad z nadwyżką  

 

Ministerstwo poinformowało, że w okresie styczeń - listopad 2018 r. dochody budżetu wyniosły 343,4 mld zł, tj. 96,5 proc. zaplanowanej w tym roku kwoty 355,7 mld zł, a wydatki wyniosły 332,3 mld zł, tj. 83,7 proc. planu w wysokości 397,2 mld zł. Oznacza to, że listopad zamknął się nadwyżką w wysokości 11,1 mld zł.

 

"W okresie styczeń - listopad 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu I-XI 2017 r. o 8, proc., tj. ok. 25,6 mld zł" - czytamy w komunikacie MF.

 

Resort wyjaśnia, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 7,6 proc. rdr (tj. ok. 11,2 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,2 proc. rdr (tj. ok. 3,3 mld zł), dochody z podatku PIT wzrosły o 13,9 proc. rdr (tj. ok. 6,5 mld zł). Wyższe także były dochody z podatku CIT - o 16,4 proc. rdr (tj. ok. 4,5 mld zł), natomiast dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych wzrosły o 3,8 proc. rdr.

 

"Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych" - tłumaczy MF.

 

Zgodnie z informacją, w okresie styczeń - listopad 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 26,3 mld zł i było niższe o ok. 5,8 mld zł (tj. 18,0 proc.) w stosunku do okresu styczeń - listopad 2017 r. Spowodowane jest to, jak wyjaśnia resort, wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r.

 

"Wykonanie wydatków budżetu państwa po listopadzie 2018 r. wyniosło 332,3 mld zł, tj. 83,7 proc. planu. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (325,7 mld zł) jest to wartość wyższa o 6,7 mld zł, natomiast analizując zaangażowanie wydatków w stosunku do planu jest ono na zbliżonym poziomie jak po listopadzie 2017 roku (tj. 84,6 proc. planu)" - dodano w komunikacie.

 

Zgodnie z poprzednimi danymi, po październiku br. nadwyżka w budżecie wyniosła 6,5 mld zł. Dochody budżetu w tym okresie sięgnęły 309,4 mld zł, tj. 87 proc. planowanych, z budżetu wydano natomiast 302,9 mld zł, czyli 76,3 proc. zaplanowanej na ten rok kwoty.

 

W ustawie budżetowej na 2018 r. założono deficyt na poziomie 41,5 mld zł. Jednak w uzasadnieniu do projektu budżetu na przyszły rok resort finansów podał, że przewiduje, że deficyt na koniec tego roku wyniesie 23,76 mld zł.

 

 

ked/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie