GDDKiA: wypłacamy należności bezpośrednio podwykonawcom Astaldi

Polska
GDDKiA: wypłacamy należności bezpośrednio podwykonawcom Astaldi
pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne

Wypłacamy należności bezpośrednio podwykonawcom Astaldi, uregulowaliśmy już kilka kontraktów na łączną kwotę 36,7 mln zł - poinformował rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki. Jak dodał, dzięki temu zabezpieczono płynność finansową firm, które prowadzą prace na zlecenie włoskiej firmy.

 

- Uregulowaliśmy już płatności w kwocie 36,7 mln zł, ze zgłoszonych w ramach sześciu kontraktów Astaldi roszczeń na ponad 111 mln zł" - powiedział Krynicki. "

 

- Pozostałe zgłoszone roszczenia podmiotów trzecich, na kwotę ok. 74 mln zł są obecnie rozpatrywane - powiedział rzecznik.

 

- W ten sposób na inwestycjach: S2 - południowej obwodnicy Warszawy wraz z ponad 2-kilometrowym tunelem oraz S7 - na tunelowym odcinku "Zakopianki", zostały zabezpieczone interesy podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów - podał Krynicki.

 

- Realne efekty podpisanego porozumienia oraz wdrożonej, awaryjnej procedury usprawniającej płynność przepływu finansów na określonych kontraktach możemy już obserwować. GDDKiA wypłaca należne płatności za wykonane i odebrane prace lub usługi bezpośrednio podmiotom realizującym określone zadania - dodał rzecznik GDDKiA.

 

Jak podał Krynicki, "każde zgłoszenie roszczenia jest indywidualnie sprawdzane pod kątem wykonania i odebrania prac lub usług oraz pod kątem formalnym".

 

- Szczególnie w tym ostatnim przypadku pracownicy GDDKiA pomagają przedsiębiorcom, zwracając uwagę i wskazując jakie dokumenty należy przedstawić, aby jak najsprawniej przeprowadzić procedurę rozpatrzenia określonych roszczeń o płatności - dodał rzecznik.

 

- Przewidujemy, że w kolejnych dniach i tygodniach listopada będzie możliwe zakończenie rozpatrywania większości z podanych powyżej kwot - podał rzecznik.

 

- Ma to również na celu stabilizację sytuacji na placach budów, co powinno przenosić się także na poprawę płynności realizacji inwestycji - zauważył Krynicki.

 

"Podpisaliśmy porozumienie" 

 

- Dzięki stałemu monitoringowi jakości i postępu prac inwestycji realizowanych na nasze zlecenie już z początkiem października podpisaliśmy porozumienie, pozwalające na bezpośrednią wypłatę zgłaszającym się do GDDKiA podmiotom trzecim za zrealizowane roboty, dostawy bądź usługi na budowach gdzie generalnym wykonawcą jest firma Astaldi - powiedział Krynicki.

 

Jak podała GDDKiA, "we wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA, zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców".

 

- Jeden z nich mówi, iż wykonawcy zobowiązani są do każdego rozliczenia dołączyć dowody zapłaty lub oświadczenia podmiotów trzecich o wypłaceniu wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych - dodano.

 

- Brak tych dowodów wstrzymuje wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty" - podała GDDKiA.

 

Mechanizmy zabezpieczające 

 

- Jednocześnie GDDKiA wzywa wykonawcę do uregulowania należności. Jeśli nie zostanie to zrealizowane, wówczas po uprzedniej analizie dokumentacji, dokonujemy bezpośredniej płatności na rzecz podmiotu trzeciego, potrącając kwotę z należności wykonawcy - podano.

 

W ramach sześciu kontraktów realizowanych przez włoską firmę Astaldi, cztery są w fazie końcowej i odbywa się na nich ruch. Wartość umów realizowanych przez Astaldi opiewa na 4 mld zł, do wykonania pozostały jeszcze roboty o wartości ok. 2 mld zł.

 

W budowie jest południowa obwodnica stolicy S2 (odc. od w. Puławska do w. Przyczółkowa) oraz S7 Lubień – Rabka Zdrój (odc. Naprawa – Skomielna Biała). Oddane do ruchu są: S5 Poznań – Wrocław, odc. Korzeńsko – Wrocław; S8 obwodnica Marek, odc. od. w. Kobyłka do obw. Radzymina (trwa jeszcze remont starego przebiegu przez Marki); S8 Wyszków – Białystok, odc. Wiśniewo – Mężenin; S8 Wyszków – Białystok, odc. Mężenin - Jeżewo (do wykonania prace dodatkowe). 

 

WIDEO: Strajk podwykonawców Astaldi. Około 50 pojazdów blokuje drogę Warszawa-Lublin

 

maw/ml/ PAP
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie