Jak głosować - wszystko, co musisz wiedzieć o wyborach samorządowych 2018

Polska

W wyborach samorządowych wyborcy w większości gmin będą mogli oddać cztery głosy; po jednym na radnych: gminy, powiatu i województwa oraz jeden przy wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7-21, o ile nie dojdzie do zakłóceń, które spowodują wydłużenie pracy danej komisji. "Wieczór wyborczy" w Polsat News i polsatnews.pl w niedzielę od 20:30.

W lokalu wyborczym otrzymamy cztery lub trzy karty do głosowania. Na każdej z nich można postawić tylko jeden znak X przy jednym nazwisku.

 

Dwie przecinające się linie w obrębie kratki

 

Znowelizowany w styczniu Kodeks wyborczy wprowadził nową definicję znaku X, według której są to "co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki".

 

Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw albo dopisków, w tym w kratce lub poza nią, nie wpłynie na ważność oddanego głosu. To nowy przepis. Dotychczas w kratkach przy nazwiskach kandydatów nie można było dokonywać żadnych korekt.

 

 

Państwowa Komisja Wyborcza wielokrotnie zwracała uwagę, że zmiany te mogą wprowadzić zamieszanie wśród wyborców, a przede wszystkim stanowić problem dla komisji wyborczych przy odczytywaniu intencji wyborców.

 

Głos nieważny

 

Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

 

PKW wyjaśniła, że dopisek lub znak, który ma formę nieprzecinających się linii, nie ma wpływu na ważność głosu. Jeśli jednak w jednej kratce jest już przez wyborcę postawiony znak X, a wyborca dokonując dopisku w innej kratce, zawrze w niej taki znak, który będzie zawierał przecinające się linie, to automatycznie wypełni definicję znaku X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki), co oznaczać będzie, że wyborca postawił kolejny znak X, a to skutkuje nieważnością głosu.

 

Komisja podkreśliła, że tzw. zamazanie kratki w sposób, w rezultacie którego da się wyróżnić przecinające się linie, także wypełnia definicję znaku X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki).

 

Z kolei jednolite zamazanie kratki może powodować niepewność, czy jest znak X, co stwarza ryzyko uznania głosu za nieważny.

 

Dlatego Państwowa Komisja Wyborcza apeluje, by wyborcy nie zamazywali kratek, a jedynie stawiali znak X przy nazwisku kandydata, na którego chcą zagłosować.

 

Dokument tożsamości

 

Głosowanie odbędzie się w niedzielę, w godzinach od 7 do 21. Wyborcy mogą sprawdzić miejsce głosowania m.in. w urzędzie gminy, na stronie internetowej gminy, na stronie internetowej PKW, gdzie znajduje się pełen wykaz obwodów głosowania oraz wyszukiwarka.

 

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości; dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuści go do głosowania.

 

Na kartach do głosowania powinna się znajdować pieczęć obwodowej komisji wyborczej oraz wydrukowany odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej.

 

Po wypełnieniu kart wyborca musi je wrzucić do urny wyborczej; nie wolno wynosić kart poza lokal wyborczy, ani też komukolwiek odstępować. Przepisy karne Kodeksu wyborczego mówią, że grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2.

 

Do urny musi być wrzucona kompletna karta głosowania. Karta, której część została oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną.

 

Nazwiska kandydatów na kolorowym tle

 

Na dole każdej karty będzie informacja o sposobie głosowania. Wszystkie karty do głosowania będą koloru białego, przy czym nazwiska kandydatów będą wydrukowane na kolorowym tle.

 

Tam, gdzie wyborcy otrzymają cztery karty do głosowania, nazwiska kandydatów znajdą się na tle: szarym - w wyborach do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców oraz powyżej 20 tys. mieszkańców, żółtym - w wyborach do rad powiatu, niebieskim - w wyborach do sejmików wojewódzkich i różowym w wyborach wójta, burmistrza.

 

W miastach na prawach powiatu wyborcy otrzymają tylko trzy karty. Na szarym tle znajdą się nazwiska kandydatów do rady miasta, na niebieskim - do sejmików wojewódzkich, a na różowym - w wyborach prezydenta miasta. Kart wyborczych w miastach na prawach powiatu jest mniej, gdyż nie odbywają się w nich wybory do rad powiatu.

 

Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie wyborcy oprócz tych trzech kart, otrzymają dodatkowo kartę w wyborach do rady dzielnicy - nazwiska kandydatów będą na niej na tle żółtym.

 

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika 

 

W wyborach samorządowych, oprócz tradycyjnego głosowania w lokalu wyborczym, możliwe jest głosowanie korespondencyjne oraz przez pełnomocnika. Aby skorzystać z tych form głosowania, należało złożyć odpowiednie wnioski w urzędzie gminy albo do komisarza wyborczego.

 

Głosować korespondencyjnie mogą tylko wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z kolei do głosowania przez pełnomocnika - oprócz wyborców z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - uprawnieni są także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

 

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda niepełnosprawnemu wyborcy, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić nakładkę komisji obwodowej.

 

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter. Nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

 

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny.

 

Co ważne, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego komisja jest zobowiązana do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

 

"Polska wybiera" - w Polsat News i polsatnews.pl od 20:30

 

W niedzielę po zakończeniu ciszy wyborczej Polsat News i polsatnews.pl, podczas wieczoru wyborczego "Polska wybiera", podadzą wyniki wyborów samorządowych oparte na sondażu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokali wyborczych. 

 

Będą to informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, frekwencji wyborczej oraz wynikach poszczególnych kandydatów na prezydentów w 10 miastach Polski: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach. Krakowie, Lublinie,  Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

 

Badanie przeprowadzi Ipsos przed 1160 losowo wybranymi lokalami wyborczymi.

 

Od północy z piątku na sobotę do zakończenia głosowania - planowo w niedzielę o godz. 21 - będzie obowiązywała cisza wyborcza. W tym czasie zabroniona jest agitacja wyborcza oraz podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych sondaży opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania. Grozi za to grzywna od 500 tys. do 1 mln zł.

 

Po zakończeniu głosowania wyniki wyborów zatwierdzone przez komisje terytorialne będą się pojawiały na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

 

21 października w wyborach samorządowych wybierzemy blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada.

luq/dro/ PAP, Polsat News
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie