NSA uwzględnił kolejne dwa wnioski o zabezpieczenie ws. uchwał KRS

Polska
NSA uwzględnił kolejne dwa wnioski o zabezpieczenie ws. uchwał KRS
Polsat News

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił dwa wnioski o zabezpieczenie i wstrzymał wykonanie uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izb: Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Nie uwzględnił natomiast innego wniosku o zabezpieczenie - dotyczącego uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Izby Dyscyplinarnej SN.

Wszystkie trzy rozstrzygnięcia zapadły w czwartek po południu.

 

To kolejne rozstrzygnięcia NSA w sprawie tego typu wniosków składanych przez kandydatów na sędziów SN, którzy w końcu sierpnia nie uzyskali rekomendacji KRS.

 

"Uzasadnienia tych postanowień nie zostały jak dotychczas sporządzone. Niezwłocznie po ich sporządzeniu zostaną one opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych" - poinformował NSA.

 

W środę NSA informował o podjęciu dwóch postanowień o udzieleniu zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów SN do Izby Karnej. Wnioski w tamtych sprawach złożyło dwóch kandydatów na sędziów Izby Karnej, którzy nie uzyskali rekomendacji Rady. Wtedy również NSA nie uwzględnił m.in. innego wniosku dotyczącego kandydata do Izby Dyscyplinarnej SN.

 

Jak tłumaczył wówczas sędzia NSA Sylwester Marciniak w pierwszej ze spraw, w której NSA oddalił wniosek, powodem oddalenia było, że strona w ogóle nie złożyła środka zaskarżenia, czyli odwołania. Jak dodawał, z samej treści wniosku wynikało, że skarżącemu nie doręczono jeszcze uchwały KRS, tylko wie o rozstrzygnięciu z informacji medialnych. Natomiast - jak mówił - w odniesieniu do wniosku kandydata do Izby Dyscyplinarnej, sąd oddalił go "przyjmując, że z uwagi na to, iż jest to sprawa publiczno-prawna i doszło już do wręczenia powołań na stanowiska sędziów SN do Izby Dyscyplinarnej, to wniosek jest bezprzedmiotowy, bo nastąpiło powołanie na te stanowiska".

 

Z kolei w odniesieniu do uwzględnionych wniosków kandydatów do Izby Karnej, sędzia Marciniak powiedział wtedy, że sąd wstrzymując uchwały, zastosował art. 388 Kodeksu postępowania cywilnego, z którego wynika, że do czasu zakończenia postępowania, można wstrzymać wykonanie uchwały KRS w zaskarżonej części, jeśli na skutek wykonania orzeczenia (uchwały) skarżącemu może być wyrządzona "niepowetowana szkoda".

 

Sędzia Marciniak pytany przez dziennikarzy w środę, czy udzielone zabezpieczenie uniemożliwia mianowanie wskazanej w uchwale osoby na sędziego SN, powiedział, że z przepisów ustawy o KRS wynika, że ci kandydaci, których odwołania zostaną rozstrzygnięte na ich korzyść, będą "podlegali rozpoznaniu przy kolejnych wolnych etatach sędziowskich i obwieszczeniach o wolnych stanowiskach sędziowskich". "Należy zauważyć, że już kolejne obwieszczenia zostały dokonane i na dniach mija termin, jeśli chodzi o kolejnych kandydatów, ale to są pytania do KRS i Kancelarii Prezydenta" - dodał.

 

Zgodnie z obowiązującym od końca lipca przepisem ustawy o KRS, "w sprawach indywidualnych, dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN, uchylenie przez NSA uchwały KRS o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego SN jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia uczestnika postępowania, który wniósł odwołanie, kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w SN, co do którego w dniu wydania orzeczenia przez NSA postępowanie przed KRS nie zostało zakończone, a w przypadku braku takiego postępowania, na kolejne wolne stanowisko sędziowskie w SN objęte obwieszczeniem".

 

- Musimy podporządkować się postanowieniu NSA o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej - mówił w środę po ogłoszeniu pierwszych decyzji NSA przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur.

 

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do obsadzenia były 44 stanowiska sędziowskie. Ostatecznie KRS rozpatrywał ponad 180 kandydatur zgłoszonych na te stanowiska.

 

Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, Izbie Cywilnej oraz Izbie Karnej SN. Rada wyłoniła: 12 kandydatów do Izby Dyscyplinarnej, 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.

 

Na początku września Mazur podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu wniosku prezydentowi Andrzejowi Dudzie o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. W miniony czwartek Prezydent Andrzej Duda powołał 10 osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN.

 

O sytuacji jaka zapanowała w polskim sądownictwie rozmawiali w studiu Polsat News publicyści Marcin Celiński oraz Roman Mańka.

 

 

PAP

jm/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie