NIK: prawo o kuratorach sądowych do poprawki

Polska
NIK: prawo o kuratorach sądowych do poprawki
NIK

Nieprecyzyjne zasady naboru do zawodu, brak jednolitych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pracy (m.in. w sytuacjach agresji ze strony podopiecznych i kontaktu z testami na obecność substancji psychoaktywnych we krwi), standardy obciążenia pracą, które nie zmieniły się od 15 lat - to niektóre wnioski z raportu NIK na temat zawodu kuratorów sądowych.

W najnowszym raporcie Izba podsumowała wyniki kontroli dotyczącej zawodu kuratora sądowego. Według urzędników kuratorzy "na ogół poprawnie wywiązywali się ze swoich obowiązków", ale ich model pracy jest osadzony w przestarzałych realiach, niekiedy rozwiązaniach z lat 60., które modyfikowano w latach 90.

 

Kuratorzy "wykonują szeroko pojętą pracę na rzecz zmniejszania patologii społecznych. Zapewniają pomoc w readaptacji społecznej skazanych i resocjalizacji nieletnich, wspierają rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, a z drugiej strony chronią małoletnich" - zauważa NIK. Z nałożonych limitów wynika niezmienna od lat liczba kuratorów zawodowych (5,2 tys.). Spada za to liczba kuratorów społecznych - w ciągu czterech lat z 28 tys. do 24. tys.

 

Kandydat wyłoniony rok po naborze

 

Według Izby przepisy nie określają jednoznacznie procedury naboru do zawodu. Organizowane konkursy nie przebiegały według ramowych wytycznych, dlatego "wybór najlepszych kandydatów nie był jednolity".

 

W kilku przypadkach, gdy wyłoniony w konkursie kandydat rezygnował, nie przeprowadzano kolejnej rekrutacji, tylko przyjmowano następnego kandydata z listy. Do takich sytuacji miało dochodzić nawet po roku od daty ogłoszenia o naborze.

 

NIK ma też wątpliwości dotyczące kontroli pracy kuratorów, którzy podlegają 45 kuratorom okręgowym.  "Z ustawy wynika tylko ogólna kompetencja nadzorcza bez określenia szczegółowych zasad wykonywania tych zadań" - piszą autorzy raportu.

 

Ci, którzy w zawodzie już funkcjonują, są nierównomiernie obciążeni pracą. Np. w okręgu tarnowskim kurator ma ponad dwa razy więcej spraw niż w okręgu białostockim

 

"Kwestia ta jest trudna do rozwiązania ze względu na niejednoznaczne interpretacje, czy można przenosić etaty kuratorów zawodowych pomiędzy okręgami" - zauważa NIK.

 

Opracowanie własne NIK

 

 

Agresywni podopieczni, narkotesty w segregatorze

 

Urzędnicy zwrócili uwagę na brak systemowych rozwiązań, które zapewnią kuratorom bezpieczeństwo w miejscu pracy. Np. rozwiązania techniczne mające poprawić bezpieczeństwo kuratorów podczas pracy w terenie (np. urządzenie GPS z systemem alarmowym) nie objęły kuratorów społecznych.

 

Przypadki agresywnego zachowania ze strony ich podopiecznych odnotowano we wszystkich skontrolowanych sądach rejonowych, a w zbadanych sądach okręgowych zgłoszono 93 takie zdarzenia.

 

Przepisy nie określają też zasad postępowania z materiałami użytymi np. do zbadania obecności alkoholu i substancji psychoaktywnych we krwi.

 

"W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim nie dość, że nie było procedur postępowania z narkotestami, to kuratorzy dysponowali wyłącznie przeterminowanymi. A w sądzie w Oleśnicy nie było żadnego pomieszczenia, w którym takie badanie można wykonać, a zużyte testy przechowywano np. w segregatorze wraz z pozostałymi materiałami sprawy".

 

NIK

 

 

NIK zwróciła się do resortu sprawiedliwości z prośbą o sfinalizowanie prac nad ustawą o kuratorach sądowych. Według Izby przepisy rozporządzenia powinny regulować obciążenie pracą, zasady bezpieczeństwa oraz zasady dotyczące przeprowadzania badań i utylizacji materiałów.

 

polsatnews.pl, PAP

mta/grz/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie