PE: towary sprzedawane pod tą samą marką nie mogą różnić się składem w zależności od kraju

Świat

Jeśli firma sprzedaje towar w całej UE, ale zmienia skład produktów w zależności od kraju, nie może używać tej samej marki oraz wyglądających identycznie opakowań, aby nie wprowadzać w błąd - uznał w czwartek Parlament Europejski.

Testy i badanie przeprowadzone w kilku krajach UE, przede wszystkim w Europie Środkowej i Wschodniej, wykazały, że towary reklamowane oraz sprzedawane pod tą samą marką i w wyglądających identycznie opakowaniach, różnią się w rzeczywistości składem, ze szkodą dla konsumentów.

 

Wykryte różnice nie dotyczą jedynie żywności, takiej jak paluszki rybne, zupy w proszku lub kawa rozpuszczalna, ale często również towarów nieżywnościowych, takich jak proszki do prania, kosmetyki, produkty pielęgnacyjne oraz dla niemowląt.

 

W czwartkowym głosowaniu Parlament Europejski zaproponował szereg działań na poziomie unijnym i krajowym, aby zlikwidować problem "podwójnych norm jakości".

 

Pomóc ma współpraca transgraniczna i wspólne testy produktów

 

Posłowie wzywają między innymi do: skutecznej współpracy transgranicznej i wymiany danych na temat potencjalnie niezgodnych produktów i możliwych nieuczciwych praktyk między krajowymi organami ds. ochrony konsumentów i żywności, stowarzyszeniami konsumentów i Komisją Europejską.

 

Chcą też wprowadzenia wspólnej metodologii testowania produktów, w celu zebrania wiarygodnych i porównywalnych dowodów oraz pomocy w ustaleniu, jak poważne i powszechne są praktyki prowadzące do "podwójnej jakości".

 

Domagają się również ujawnienia wyników w ogólnodostępnej bazie danych i przeanalizowania ich "nie później niż do końca 2018 roku”.

 

Jasna definicja "podwójnej jakości"

 

W kwietniu 2018 r. KE zaproponowała nowelizację dyrektyw dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych. PE chce w przyjętej rezolucji, żeby znalazła się w niej jasna definicja tego, co można uznać za podwójną jakość oraz tego, w jaki sposób każdy przypadek powinien być oceniany i rozpatrywany.

 

Parlamentarzyści chcą zapisu mówiącego o tym, że "podwójne normy jakości produktów sprzedawanych pod tą samą marką są dyskryminujące i nie spełniają oczekiwań producentów".

 

"Preferencje konsumentów nie powinny być wykorzystywane jako pretekst do obniżenia jakości lub oferowania różnych klas jakości na różnych rynkach" - stwierdził Parlament w rezolucji, podkreślając, że podmioty gospodarcze mogą wprowadzać do obrotu i sprzedawać towary o różnym składzie i cechach w całej UE tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione "specyficznymi czynnikami".

 

Posłowie do PE zachęcają producentów do rozważenia, czy nie należałoby umieszczać na opakowaniach logo, które pokazywałoby, że zawartość i jakość tej samej marki jest taka sama we wszystkich krajach UE.

 

Zalecenia zawarte w niewiążącej rezolucji zostały przyjęte 464 głosami za, przy 69 przeciw i 17 wstrzymujących się od głosu.

 

PAP

mos/jm/luq/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze