Poszkodowani przez suszę od 14 września mogą składać wnioski o pomoc

Polska
Poszkodowani przez suszę od 14 września mogą składać wnioski o pomoc
Polsat News

Rolnicy, których straty w uprawach przekroczyły 70 proc. mogą od 14 września składać wnioski o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - poinformował w piątek resort rolnictwa.

Agencja będzie przyjmowała wnioski do 29 września.

 

Stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70 proc. danej uprawy.

 

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Pomoc będzie udzielana poza formułą pomocy de minimis, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę będą wynosić powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym.

 

Pomoc pomniejszona dla rolników bez ubezpieczenia

 

Natomiast w ramach pomocy de minimis, w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

 

Wysokość pomocy dla poszczególnych producentów rolnych będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw, na której powstały szkody oraz stawki pomocy za hektar.

 

Ministerstwo zaznacza, że kwota pomocy będzie pomniejszona o 50 proc. dla rolników, którzy nie mają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.

 

Wsparcie również dla rybaków stawowych

 

Od 14 września podatnicy podatku rolnego, którzy zajmują się chowem lub hodowlą ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w w tym roku susza lub powódź, mogą składać wnioski do ARiMR o udzielenie pomocy.

 

Wnioski można dostarczać do kierownika właściwego biura powiatowego ARiMR do 29 września - poinformowało biuro prasowe resortu rolnictwa.

 

Stawka pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

 

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. oświadczenie o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie formularza sprawozdania (RRW-22) zawierającego zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2016 i 2017 rok, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej.

 

Formularz wniosku o udzielenie będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Pomoc ta będzie udzielana w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Jej wysokość dla poszczególnych podatników podatku rolnego (rybaków śródlądowych) będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy nie może przekroczyć równowartości w złotych 30 tys. euro.

 

PAP

las/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie