Rząd przyjął projekt noweli ws. relacji rolników z handlem i przetwórstwem

Polska
Rząd przyjął projekt noweli ws. relacji rolników z handlem i przetwórstwem
Polsat News

Ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych między rolnikami, handlem i przetwórcami, to cel przyjętego przez rząd we wtorek projektu noweli o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Projekt przygotował resort rolnictwa.

 

Rolnik w relacjach z handlem, przetwórcami najczęściej stanowi najsłabsze ogniwo i jest narażony na stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych przez podmioty o większej sile przetargowej i potencjale ekonomicznym.

 

Na podstawie obowiązujących przepisów rolnicy, jako dostawcy produktów rolno-spożywczych, nie mogą zgłaszać zawiadomień o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ze względu na brak spełnienia kryteriów: progu dotyczącego wartości obrotów realizowanych między dostawcą a nabywcą wynoszącego 50 tys. zł oraz obrotu w wysokości 100 mln zł ze strony nabywcy lub dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową.

 

Ponadto, rolnicy nie zgłaszają zawiadomień do UOKiK z obawy przed ujawnieniem swoich danych, a w konsekwencji utratą kontraktów i pogorszeniem stosunków handlowych z nabywcą.

 

Nieuczciwe praktyki będzie mógł zgłosić każdy, anonimowo

 

Proponowana zmiana przepisów znosi progi dotyczące obrotów, co oznacza, że stosowanie nieuczciwych praktyk może zgłosić każdy, a nie jak dotychczas tylko zainteresowany przedsiębiorca. Ponadto nowe przepisy zapewniają anonimowość stronie zgłaszającej.

 

Projektowana ustawa znosi obowiązek zgłaszania o przewadze kontraktowej na piśmie. Zgłoszenia przyjmuje UOKiK. Jednocześnie na podstawie nowych przepisów UOKiK będzie mógł zlecać Inspekcji Handlowej przeprowadzanie kontroli postępowań na zasadach analogicznych do obowiązujących w przypadku kontroli prowadzonych przez pracowników Urzędu.

 

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

PAP

jm
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie