Akt oskarżenia przeciwko senatorowi PO. Miał ujawnić tajne informacje ws. przetargu dla wojska

Polska
Akt oskarżenia przeciwko senatorowi PO. Miał ujawnić tajne informacje ws. przetargu dla wojska
Polsat News

Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście akt oskarżenia przeciwko senatorowi Maciejowi Grubskiemu, w którym zarzuca senatorowi PO popełnienie czterech przestępstw - poinformowała w sobotnim komunikacie PK.

"W akcie oskarżenia Maciejowi G. zarzucono popełnienie czterech przestępstw. Jedno związane jest z ujawnieniem znajomemu biznesmenowi tajnych informacji o wartym prawie 22 miliony złotych przetargu na sprzęt dla jednostek specjalnych Wojska Polskiego. Pozostałe dotyczą złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych" - głosi komunikat Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.

 

Komunikat dodaje, że skierowanie w piątek 29 czerwca br. przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej aktu oskarżenia do sądu to "efekt wszczętego w grudniu 2013 roku przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi śledztwa w sprawie przyjęcia przez Macieja G. korzyści majątkowej w kwocie 91 tysięcy złotych w związku z pełnieniem przez niego funkcji senatora i wiceprzewodniczącego senackiej Komisji Obrony Narodowej".

 

"W toku postępowania ustalono, że na początku sierpnia 2013 roku senator Maciej G. nakłonił podpułkownika Marka D. z Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej do przekazywania mu niejawnych informacji o przetargu na zakup laserowego symulatora, tzw. Wirtualnego Systemu Taktycznego Pola Walk, który miał służyć do szkolenia sił specjalnych. W ten sposób senator bezprawnie zdobył m.in. opis stawianych przez wojsko wymagań dotyczących symulatora, a także dane na temat możliwości spełnienia tych wymagań przez firmy ubiegające się o udział w przetargu. Uzyskane informacje przekazywał natychmiast pocztą elektroniczną znajomemu biznesmenowi Henrykowi K. - prezesowi firmy, która złożyła wniosek o dopuszczenie do przetargu. Działania senatora, pełniącego wówczas funkcję zastępcy przewodniczącego senackiej Komisji Obrony Narodowej, polegały - według zeznań świadków - również na lobbingu na rzecz firmy znajomego biznesmena" - czytamy w komunikacie Działu Prasowego PK.

 

Oświadczenia z lat 2011-2012

 

Zdaniem PK zatem "postępowanie senatora zmierzało do uzyskania przez firmę jego znajomego uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych uczestników przetargu i w konsekwencji zdobycia przez nią wartego prawie 22 miliony złotych kontraktu dla wojska". "Doprowadziło to ostatecznie do udaremnienia przetargu, który został unieważniony, gdy informacje o nieprawidłowościach powzięło Centralne Biuro Antykorupcyjne. W rezultacie Siły Specjalne Wojska Polskiego nie otrzymały symulatora, który miał się przyczynić do podniesienia jakości szkolenia i kwalifikacji komandosów" informuje komunikat.

 

Prokuratura dodaje, że oskarżyła także Macieja Grubskiego o podanie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych, które składał jako senator RP. Przedmiotem zarzutów są oświadczenia z lat 2011-2012.

 

"W oświadczeniu z 29 sierpnia 2011 roku senator Maciej Grubski podał nieprawdę, że posiada na rachunkach bankowych 52 693 zł, podczas gdy w rzeczywistości miał 64 171,86 zł. W oświadczeniu z 7 listopada 2011 roku wykazał, że ma na rachunkach bankowych 550 zł, podczas gdy było to 67 475,73 zł. Nie wykazał także zaciągniętej u osoby prywatnej pożyczki w wysokości 60 000 zł.


W oświadczeniu z 13 marca 2012 roku podał nieprawdę, że posiada na rachunkach bankowych 600 zł, podczas gdy w rzeczywistości kwota ta wynosiła 8 217,49 zł. Nie wykazał też 19 000 zł zgromadzonych w domu" - głosi komunikat PK.

 

"Nie zgadzam się z żadnym z zarzutów"

 

Maciej Grubski jest senatorem od 2007 roku, obecnie już trzecią kadencję.

 

W grudniu 2017 roku wniosek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora w celu postawienia mu czterech zarzutów skierowała do marszałka Senatu Prokuratura Krajowa.

 

W połowie stycznia br. Grubski zrzekł się immunitetu, a senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich pozytywnie zaopiniowała oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej.

 

Również w styczniu senator usłyszał zarzuty popełnienia czterech przestępstw, wskazywanych w sobotnim komunikacie PK. - Nie przyznałem się do zarzutów i odmówiłem składania zeznań na tym etapie. Poprosiłem o przedstawienie całej dokumentacji i możliwość zapoznania się z nią. Poprosiłem prokuraturę, aby mój pełny wizerunek został upubliczniony - powiedział wtedy Grubski po wyjściu z prokuratury, gdzie stawił się wraz z obrońcą.

 

Przyznał, że postawiono mu cztery zarzuty - pierwszy dotyczący nieprawidłowości w przeprowadzeniu postępowania przetargowego dot. wirtualnego systemu pola walki dla wojsk specjalnych oraz trzy zarzuty dot. nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych, czyli różnicy między kwotą zadeklarowaną w oświadczeniach majątkowych złożonych w latach 2011-2012 a kwotą, która faktycznie znajdowała się na jego koncie.

 

- Nie zgadzam się z żadnym z zarzutów; żadna z tych rzeczy nie miała miejsca. Moim zdaniem postępowanie przeprowadzone przez CBA było niedokładne, źle przeprowadzone, CBA nie miało wszystkich dokumentów i nie rozpoznawano całości tej sprawy. Będziemy starali się udowodnić na etapie postępowania w prokuraturze, że mylono się jeżeli chodzi o osąd w tej sprawie; mamy na to dokumenty i będziemy je przedstawiać - podkreślał senator. 

 

PAP

zdr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie