"Przez moment odczułam ulgę". Rafalska o zakończeniu protestu w Sejmie

Polska

- To dobra decyzja, rozumiem, że nie przyszła łatwo - powiedziała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, odnosząc się do decyzji o zawieszeniu protestu w Sejmie. Zaznaczyła, że resort ma określone kierunki działań, które mają pomóc w rozwiązaniu problemów osób niepełnosprawnych.

W niedzielę rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych opuścili Sejm ogłaszając, że jest to zawieszenie protestu.

 

- To dobra decyzja, rozumiem, że nie przyszła łatwo. Przez moment odczułam ulgę, ale tylko przez moment, bo wiem jakie wyzwania i zobowiązania są wobec resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Mamy określone kierunki działań, które mają pomóc w rozwiązaniu problemów osób niepełnosprawnych tak, by ich sytuacja w Polsce była lepsza - powiedziała Rafalska.

 

Zaznaczyła, że w czasie protestu przez Polskę przetoczyła się dyskusja na temat sytuacji niepełnosprawnych. - Szeroka i dotąd niespotykana akcja informacyjna, dyskusja na temat sytuacji tych osób - powiedziała Rafalska.

 

"Brak dobrego orzecznictwa" 

 

Jak dodała, konieczne są zmiany w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności. - Brak dobrego orzecznictwa uniemożliwił skuteczne rozwiązanie postulatu zgłaszanego przez protestujących w Sejmie. Przy tym orzecznictwie nie można było precyzyjnie do osób najbardziej potrzebujących zaadresować wsparcia finansowego - oświadczyła. Przypomniała, że nad zmianą orzecznictwa pracuje specjalny zespół. - Będziemy chcieli zreformować polskie orzecznictwo, jesteśmy tu zdeterminowani - dodała minister.

 

Rafalska przypomniała, że rząd zaproponował rozwiązania dla osób niepełnosprawnych. Chodzi m.in. o "daninę solidarnościową". - Ona musi być podpisana przez prezydenta do końca listopada tego roku, żeby mogła obowiązywać za rok podatkowy 2019 - powiedziała. Zwróciła uwagę, że według szacunków utworzony m.in. dzięki daninie Fundusz Solidarnościowy może zebrać około 2 mld zł. - Na co te wpływy zostaną przeznaczone, trwają uzgodnienia między naszym resortem a ministerstwem finansów - powiedziała.

 

Zapowiedziała, że w CPS "Dialog" będą się odbywały konsultacje ze środowiskami osób niepełnosprawnych - najbliższe zaplanowano na 5 czerwca. - Będzie dotyczyło Warsztatów Terapii Zajęciowych (WTZ) oraz Zakładów Aktywności Zawodowych (ZAZ) - mówiła minister. Podkreśliła, że jeżeli protestujący są zainteresowani tym tematem, to są mile widziane na spotkaniu.

 

- W drugiej połowie czerwca odbędziemy również spotkanie z pracodawcami osób niepełnosprawnych. Przedstawimy im projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. Również w czerwcu chcemy się spotkać z osobami, których dotyczy dodatek do tzw. emerytur EWK - powiedziała minister. Zwróciła uwagę, że propozycja ws. zatrudniania wspomaganego będzie dotyczyła wspierania osób niepełnosprawnych, które mają największe trudności w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy. - Tu kluczową rolę przy zatrudnieniu będzie pełnił trener pracy, który będzie wraz z doradcą zawodowym, psychologiem, wspierał osobę niepełnosprawną w zdobyciu zatrudnienia - wyjaśniała.

 

- Pracujemy też nad zmianą rozporządzenia, które ma spowodować, że finansowanie uczestników WTZ poprawi się - dodała szefowa MRPiPS.

 

"W nowym okresie zasiłkowym będzie wzrost o 100 zł"

 

Natomiast pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz zapewnił, że wszystkie zmiany odbywają się w konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

 

Minister zwróciła uwagę, że w tym roku zwaloryzowane będą progi dochodowe w pomocy społecznej. - Proponujemy wzrost o 67 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz dla osoby w rodzinie 14 zł. Oznacza to, że równocześnie zostanie podwyższone świadczenie, bo podnosi się je o taką kwotę, która wynika ze wzrostu kryterium dochodowego - mówiła.

 

Rafalska podkreśliła, że w nowym okresie zasiłkowym wzrośnie zasiłek opiekuńczy dla opiekunów osób niepełnosprawnych. - Do tej pory to świadczenie wynosiło 520 zł, w nowym okresie zasiłkowym będzie to wzrost o 100 zł - mówiła. Dodała, że resort chce wyrównać zasiłek pielęgnacyjny z dodatkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przez ZUS. - Ten zasiłek wzrośnie o 40 proc. Chcemy go zrównać w dwóch krokach - zapowiedziała szefowa MRPiPS.

 

Wiceminister rodziny i pracy Bartosz Marczuk powiedział, że około miliona osób z niepełnosprawnościami otrzyma miliard złotych w formie świadczeń ze względu na podwyżki, m.in. zasiłku pielęgnacyjnego.

 

Uznali, że zrealizowano jeden ich postulat

 

Protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych trwał od 18 kwietnia do 27 maja. Towarzyszyły mu dwa postulaty - zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym", dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie.

 

Protestujący uznali, że zrealizowano jeden ich postulat - podniesienie renty socjalnej. Zgodnie z już opublikowaną ustawą wzrośnie ona z 865,03 zł do 1029,80 zł.

 

Opublikowano również ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zdaniem jej autorów (posłowie PiS) spełnia ona drugi postulat protestujących i przyniesie gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Protestujący uważają jednak, że ta ustawa to "wydmuszka" i nie realizuje ich żądań w sprawie dodatku.

 

PAP

zdr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie