Od lat jest najchętniej wybieranym językiem obcym na maturze. Zakończył się egzamin z angielskiego

Polska

- We wtorek około godz. 11 zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Przebiegał spokojnie - poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Egzamin rozpoczął się po godz. 9. Trwał 120 minut.

 

Arkusze egzaminacyjne z angielskiego na poziomie podstawowym rozwiązywane we wtorek rano przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ujawnić po południu.

 

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze. Chętni mogą go zdawać także na poziomie rozszerzonym. Egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym zostanie przeprowadzony we wtorek po południu.

 

Najpopularniejszy język obcy 

 

Od lat język angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze.

 

W tym roku chęć zdawania angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 92 proc. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników; chęć zdawania egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 53,8 proc. z nich.

 

Także wśród abiturientów z wcześniejszych roczników angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym. Również wśród nich są osoby, które będą zdawać egzamin z tego języka na poziomie rozszerzonym.

 

Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut, na poziomie rozszerzonym - 190 minut, a na dwujęzycznym 180 minut.

 

Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować jeszcze we wtorek: po południu - z poziomu podstawowego, wieczorem - z rozszerzonego.

 

Języki mniejszości narodowych

 

Drugim najchętniej wybieranym od lat przez maturzystów językiem obcym jest język niemiecki (na poziomie podstawowym chce go zdawać 15 tys. tegorocznych absolwentów, a na rozszerzonym - 7,3 tys.); egzamin z tego języka odbędzie się 15 maja. Na kolejnych miejscach znalazły się - rosyjski (na poziomie podstawowym chce go zdawać 4,5 tys. tegorocznych absolwentów, a na poziomie rozszerzonym - 1,9 tys.); egzamin z rosyjskiego odbędzie się 17 maja. Pozostałe języki: francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać po mniej niż po jednym procencie abiturientów; egzaminy z tych przedmiotów przeprowadzone będą: 18, 21 i 22 maja.

 

Nie są to jednak wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych, które zostaną przeprowadzone podczas matur. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka narodowego; chodzi o języki białoruski, ukraiński i litewski. Egzaminy z języków mniejszości zostaną przeprowadzone 23 maja. W tym samym dniu odbędzie się też egzamin z języków kaszubskiego i łemkowskiego.

 

Trzy obowiązkowe egzaminy

 

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

 

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

 

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

 

Wyniki matur na początku lipca

 

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

 

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

 

Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca.

 

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

 

PAP

nro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie