PKW zwróciła się o rozważenie zmiany Kodeksu wyborczego wz. z rozporządzeniem UE o ochronie danych

Polska
PKW zwróciła się o rozważenie zmiany Kodeksu wyborczego wz. z rozporządzeniem UE o ochronie danych
Polsat News

PKW wystosowała pismo do m.in. do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu i szefa MSWiA z prośbą "o rozważenie" zmiany zapisów Kodeksu wyborczego dot. obowiązku transmisji prac obwodowych komisji wyborczych w związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (tzw. RODO).

W połowie kwietnia szefowa KBW Magdalena Pietrzak zwróciła się o opinię Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych co do możliwości realizacji przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących transmisji prac obwodowych komisji wyborczych. PKW wyraziła w piśmie wątpliwość, czy przepisy nie naruszają unijnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO).

 

Uzasadniając swój wniosek do GIODO, szefowa KBW zwracała uwagę, że w trakcie transmisji (i udostępnianego w internecie zapisu obrazu i dźwięku) z lokalu prezentowane byłyby wizerunki twarzy wyborców biorących udział w głosowaniu.

 

Transmisja z lokalu wyborczego

 

- Otrzymaliśmy odpowiedź i w związku z tym PKW podjęła decyzje, że prowadzenie transmisji i nagrywanie prac obwodowej komisji wyborczej byłoby niezgodne z przepisami rozporządzenia (RODO) i takie pismo PKW przedłożyła najważniejszym osobom w państwie: prezydentowi, premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu, ministrowi spraw wewnętrznych i administracji oraz szefom klubów poselskich w Sejmie, z prośbą o rozważenie podjęcia działań zmierzających do zmian przepisów Kodeksu wyborczego w związku z powyższym - powiedziała Pietrzak podczas środowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Kodeksu wyborczego, od podjęcia czynności przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie do chwili podpisania protokołu głosowania prowadzi się transmisję z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych.

 

Natomiast w przypadku, gdy transmisja nie jest możliwa z przyczyn technicznych w trakcie pracy obwodowej komisji wyborczej w lokalu wyborczym, czynności przez nią podejmowane są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie udostępniane na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Nowe przepisy od 25 maja

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) będzie stosowane od 25 maja. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe.

 

Szefowa KBW poinformowała ponadto, że do środy zgłosiło się ponad 3234 kandydatów na urzędników wyborczych. "Generalnie w terenie nie ma problemów z urzędnikami. Problem mamy z dużymi miastami" - dodała.

 

W związku z tym Pietrzak zwróciła się do przedstawicieli samorządów, "które są +wianuszkiem+ dookoła dużych miast, żeby pomogły w znalezieniu urzędników wyborczych", którzy mogliby pracować przy organizacji wyborów w miastach. W ocenie Pietrzak obecnie "nie ma innej możliwości" na rozwiązanie tego problemu.

 

- Jeśli ktoś przeprowadzał wybory w mniejszej miejscowości, to poradzi sobie również w dużym mieście - wskazała. Dodała, że dla osób nie posiadających doświadczenia w organizacji wyborów, PKW zorganizuje stosowne szkolenia.

 

Urzędnicy wyborczy w każdej gminie

 

Zgodnie ze znowelizowanym w styczniu Kodeksem wyborczym w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani na okres sześciu lat przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce rozpoczęli przyjmowanie zgłoszeń od osób chcących pełnić funkcję urzędnika pod koniec lutego.

 

Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie m.in. przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji, a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

 

Zgodnie z aktualną uchwałą PKW, w gminach do 5 tys. mieszkańców powołuje się jednego urzędnika wyborczego, w gminach do 50 tys. mieszkańców - dwóch. Następnie powołuje się po jednym urzędniku na każde kolejne rozpoczęte 50 tys. mieszkańców lecz nie więcej niż siedmiu.

 

Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie liczbę urzędników wyborczych PKW ustaliła odrębnie dla każdej z dzielnic. W stolicy powołanych ma zostać ponadto dwóch urzędników wykonujących zadania o charakterze ponaddzielnicowym.

 

W efekcie, jak wynika z danych KBW, w Warszawie będzie 63 urzędników wyborczych, w tym 61 w 18 dzielnicach oraz dwóch urzędników, którzy będą koordynowali działalność pozostałych.

 

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.

 

PAP

paw/

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze