"Troska pana ministra jest zupełnie nieuzasadniona". Gersdorf odpowiada Ziobrze

Polska
"Troska pana ministra jest zupełnie nieuzasadniona". Gersdorf odpowiada Ziobrze
Polsat News

Zobowiązanie "do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa" jest mi znane i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem - napisała w czwartek I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf w odpowiedzi dla ministra Zbigniewa Ziobry. "Biała księga dot. reform sądownictwa zawiera informacje zniekształcone, a nawet nieprawdziwe" - oceniła w oficjalnym stanowisku.

We wtorek minister sprawiedliwości zwrócił się do Gersdorf o "niezwłoczne" zwołanie pierwszego posiedzenia KRS z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałą Sejmu z 6 marca. Ponadto Ziobro podkreślił wtedy, że 25 marca mija dwumiesięczny termin na dokonanie przez KRS oceny kwalifikacji 86 nowo powołanych asesorów. "Dobro wymiaru sprawiedliwości i konieczność dochowania standardów wymaga, aby KRS - zgodnie ze swymi kompetencjami - dokonała w ustawowym terminie oceny kwalifikacji 86 asesorów, co do których 25 stycznia 2018 r. wniosłem o powierzenie im pełnienia obowiązków sędziowskich" - pisał Ziobro do Gersdorf.

 

"Odpowiadając na Pana pismo, które otrzymałam wczoraj, w odniesieniu do zobowiązania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa celem wyboru przewodniczącego tego gremium, uprzejmie informuję Pana Ministra, że zobowiązanie to jest mi znane, gdyż wprost wynika z przepisów prawa i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem" - napisała Gersdorf w odpowiedzi dla Ziobry przekazanej przez Sąd Najwyższy.

 

"Nie podjął Pan działań zmierzających do obsadzenia kilkuset wakatów"

 

Jak dodała "w odniesieniu do oceny kwalifikacji nowopowołanych asesorów, troska Pana Ministra jest zupełnie nieuzasadniona". Zaznaczyła m.in., że "KRS, przed którą zawisły sprawy asesorów, nie wypowiedziała się negatywnie w tej kwestii, a zatem zaaprobowała Pana wnioski". Ponadto I prezes SN wskazała w swym piśmie, że "instytucja mająca pełnić funkcję KRS nie ma szansy oceny tych wniosków z uwagi na wprowadzoną w nowej ustawie procedurę i tryb oceny kandydatów (art. 31 ustawy)".

 

"Podzielając Pana troskę o dobro wymiaru sprawiedliwości muszę wyrazić zdziwienie, że dotychczas nie podjął Pan działań zmierzających do obsadzenia kilkuset wakatów na stanowiskach sędziowskich" - zaznaczyła jednocześnie prezes Gersdorf zwracając się do Ziobry.

 

 

Jak powiedział Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN odpowiedź Gersdorf na pismo ministra Ziobry została już wysłana do resortu sprawiedliwości.

 

PO, Nowoczesna i PSL-UED nie wzięły udziału w głosowaniu

 

Sejm wybrał w zeszłym tygodniu 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Kluby: PO, Nowoczesna i PSL-UED nie wzięły udziału w głosowaniu. Tego samego dnia Gersdorf złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej KRS.

 

Wybór nowych członków-sędziów Rady jest konsekwencją nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia. Na mocy tej nowelizacji wprowadzony został wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

 

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy o KRS, "pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego, zwołuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, który przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego".

 

W środę PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o KRS, zgodnie z którym pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady miałby zwoływać prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ma się nim zając sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

 

"Argumentacja nie dotyczy istoty problemu" 

 

"Biała księga" to liczący 98 stron dokument. Jego celem - według kancelarii rządu - jest "wyjaśnienie, że zarzuty kierowane pod adresem reform nie mają podstaw", oraz "rozwianie obaw naszych europejskich partnerów o stan praworządności w Polsce". Ma wyjaśnić przyczyny, dla których reformy sądownictwa są w Polsce konieczne, oraz sposób, w jaki poprawią one jego funkcjonowanie.

 

Według Gersdorf dokument, który na 8 marca premier Mateusz Morawiecki przekazał szefowi KE Jean-Claude'owi Junckerowi, zawiera wiele tez, "które nie mają żadnego uzasadnienia, a zawarte twierdzenia są czasami wzajemnie sprzeczne i się logicznie wykluczają".

 

W ocenie prezes SN, w białej księdze i jej ośmio-stronicowym kompendium zawarto informacje często zniekształcone, a nawet nieprawdziwe, które wymagają zdementowania. "Jest to analiza metodologicznie niespójna, w której w sposób nieuprawniony i tendencyjny nakładane są wątki dotyczące różnych i odrębnych pionów sądownictwa w Polsce, w tym zwłaszcza Sądu Najwyższego oraz sądownictwa powszechnego" - wskazała w oświadczeniu Gersdorf.

 

Dodała, że argumentacja, jaką posłużono się w "białej księdze" nie dotyczy istoty problemu i odwraca uwagę od kwestii zasadniczych.

 

Jej zdaniem w podjętych działaniach legislacyjnych dot. zmian w sądownictwie nie chodzi o zakres swobody ustawodawcy polskiego w kształtowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ale o to, że ustawodawca kształtuje prawo wbrew konstytucji i jej rozumieniu, jakie ugruntowało się w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i doktrynie prawa.

 

"Statystyki dowodzą, że Sąd Najwyższy od lat działa sprawnie"

 

Gersdorf zwróciła też uwagę, że odwoływanie się do rozwiązań funkcjonujących w innych państwach Unii Europejskiej nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ wymiar sprawiedliwości funkcjonuje tam często w zupełnie innym kontekście konstytucyjnym, ustrojowym, czy kultury politycznej.

 

"Nieprawdziwa jest także formułowana w obu dokumentach teza jakoby uchwalone zmiany miały przeciwdziałać przewlekłości postępowania, albowiem projektowane regulacje nie zawierają w ogóle norm, które służyłyby przyspieszeniu postępowania" - czytamy w oświadczeniu.

 

Jak wskazała Gersdorf, statystyki dowodzą, że Sąd Najwyższy od lat działa sprawnie, ze średnim czasem oczekiwania na załatwienie sprawy na poziomie nieco powyżej pół roku. "W tym kontekście staje się oczywiste, że uchwalone przepisy służą głównie wymianie personalnej i nie mają na celu usprawnienia postępowania" - oceniła.

 

Prezes SN podkreśliła też w oświadczeniu, że "aktualna sytuacja dotycząca wymiaru sprawiedliwości jest skutkiem zmian prawa, które w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości są niezgodne z obowiązującą w Polsce Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej".

 

Jak wskazała chodzi kwestie wygaszenia ustawą kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz wyboru członków KRS bezpośrednio przez Sejm, a nie przez sędziów. Za niekonstytucyjne uznała też: skrócenie 6-letniej kadencji I prezesa SN, obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów SN, stworzenia w ramach Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

 

Pierwsza prezes SN w oświadczeniu zawarła też 14 szczegółowych uwag do tez zawartych w "białej księdze".

 

Oficjalny dokument rządowy

 

Rząd przekonuje w dokumencie, że polskie ustawodawstwo nie odbiega od tego, które obowiązuje w innych krajach o ugruntowanej demokracji, a reformy są uzasadnione problemami, z którymi od lat boryka się sądownictwo. Argumentuje m.in., że nie ma jakiegokolwiek ryzyka politycznego wpływania na Sąd Najwyższy, spór o TK jest zakończony, a polscy sędziowie mają bardzo mocne gwarancje niezawisłości.

 

W 212 punktach zamieszczonych w ośmiu rozdziałach autorzy dokumentu tłumaczą, dlaczego Polska potrzebuje reformy sądownictwa, jakie są uwagi KE na tle stanu prawnego w Polsce i innych krajach UE, a także odnoszą się do zarzutów dotyczących niezawisłości sędziowskiej, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Trybunału Konstytucyjnego.

 

W ubiegły czwartek premier Mateusz Morawiecki w Brukseli po spotkaniu z szefem i wiceszefem Komisji Europejskiej oświadczył, że Polska oczekuje poważnej, merytorycznej analizy "białej księgi" o reformie sądownictwa, którą przekazał szefowi KE Jean-Claude'owi Junckerowi i wiceszefowi KE Fransowi Timmermansowi.

 

Premier Morawiecki zaznaczył wówczas, że rozmowa z Junckerem była "merytoryczna", a sama "biała księga" jest oficjalnym dokumentem rządowym, który zostanie rozesłany też do wszystkich eurodeputowanych, żeby zapoznali się "ze specyfiką polskiego wymiaru sprawiedliwości". Jak powiedział, dokument został także przekazany do wszystkich krajów członkowskich UE, żeby mogły zapoznać się z "racjami przedstawionymi w tej księdze".

 

PAP

zdr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie