CBOS: 40 proc. zwolenników rządu; 53 proc. zadowolonych z premiera

Polska
CBOS: 40 proc. zwolenników rządu; 53 proc. zadowolonych z premiera
PAP/Rafał Guz

"W lutym do zwolenników rządu zalicza się 40 proc. badanych; zadowolenie z premiera Mateusza Morawieckiego deklaruje 53 proc. ankietowanych, a 55 proc. pozytywnie ocenia politykę gospodarczą jego gabinetu" - wynika z lutowego sondażu CBOS

W lutym do zwolenników rządu zalicza się dwie piąte badanych (40 proc., spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu ze styczniem), a do jego przeciwników - co szósty respondent (17 proc., wzrost o 3 pkt proc.). Co trzeci (34 proc.) deklaruje wobec niego obojętność.

 

Zwolennikami rządu są respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym

 

Jak zauważa CBOS, poparcie udzielane urzędującemu gabinetowi rośnie wraz z wiekiem respondentów. Wśród najmłodszych ankietowanych (od 18 do 24 roku życia) 21 proc. zalicza się do zwolenników rządu, a wśród najstarszych (mających 65 lat i więcej) - 60 proc.

 

Ponadprzeciętnie często - jak wynika z badania - zwolennikami rządu są respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (46 proc.), emeryci (61 proc.) oraz rolnicy (55 proc.).

 

Z kolei niechęć do gabinetu Mateusza Morawieckiego częściej niż pozostali deklarują ankietowani z wyższym wykształceniem (29 proc.), mieszkańcy największych, ponadpółmilionowych miast (28 proc.) oraz respondenci z gospodarstw domowych o dochodach per capita wynoszących co najmniej 2000 zł (29 proc.).

 

Stosunek do rządu jest uzależniony od poglądów politycznych oraz religijności

 

Stosunek do rządu w znacznym stopniu jest też uzależniony od poglądów politycznych oraz religijności. Wśród osób praktykujących kilka razy w tygodniu 68 proc. stanowią zwolennicy gabinetu Morawieckiego. Z kolei w grupie osób identyfikujących się z prawicą, poparcie dla rządu deklaruje 73 proc. badanych; rząd popiera też 78 proc. wyborców PiS.

 

Do przeciwników rządu częściej niż inni zaliczają się ankietowani nieuczestniczący w praktykach religijnych (40 proc.), deklarujący lewicowe poglądy polityczne (39 proc.), a spośród potencjalnych elektoratów - wyborcy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej (po 45 proc.).

 

Duże zadowolenie z tego, że rządem kieruje Mateusz Morawiecki, wyrażają najstarsi ankietowani

 

Nieco ponad połowa ankietowanych wyraża zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki (53 proc., spadek o 1 pkt proc.), mniej niż jedna piąta jest niezadowolona (18 proc., spadek o 2 punkty procentowe), natomiast trzech na dziesięciu badanych nie ma jeszcze wyrobionego zdania na ten temat (29 proc., wzrost o 3 pkt proc.).

 

Stosunkowo duże zadowolenie z tego, że rządem kieruje Mateusz Morawiecki, wyrażają najstarsi ankietowani - mający co najmniej 65 lat (73 proc.), badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (59 proc.), wśród emerytów (72 proc.) oraz rolnicy (66 proc.). Niezadowolenie z faktu, relatywnie często deklarują respondenci w wieku 25-34 lata (27 proc.), mieszkańcy największych, ponadpółmilionowych miast (26 proc.), absolwenci wyższych uczelni (26 proc.), badani z gospodarstw domowych o dochodach per capita wynoszących co najmniej 2000 zł (28 proc.).

 

Częściej pozytywnie o premierze wypowiadają się osoby bardziej religijne

 

I tym razem istotne znaczenie odgrywają kwestie światopoglądowe i orientacja polityczna. Częściej pozytywnie o premierze wypowiadają się osoby bardziej religijne (wśród biorących udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu 72 proc. jest z niego zadowolonych). Częściej niż pozostali udzielają premierowi poparcia ankietowani identyfikujący się z prawicą (82 proc.), a w potencjalnych elektoratach - wyborcy PiS (85 proc.) oraz sympatycy ruchu Kukiz’15 (60 proc.).

 

Z kolei ponadprzeciętnie duże niezadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, wyrażają nieuczestniczący w praktykach religijnych (35 proc.), ankietowani o lewicowych poglądach politycznych (33 proc.), a spośród potencjalnych elektoratów - zwolennicy Nowoczesnej (38 proc.) oraz Platformy Obywatelskiej (36 proc.).

 

55 proc. uważa, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej

 

Ponad połowa badanych (55 proc.) uważa, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, o połowę mniejsza grupa (28 proc.) jest przeciwnego zdania, a niespełna jedna piąta (17 proc.) nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

 

Przekonanie, że polityka rządu w sferze gospodarki stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, częściej niż pozostali wyrażają najstarsi ankietowani, w wieku 65 lat i więcej (67 proc.), badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (64 proc.), a uwzględniając wielkość miejsca zamieszkania - mieszkańcy wsi (58 proc.). W grupach społeczno-zawodowych są to najczęściej rolnicy (71 proc.) oraz emeryci (66 proc.).

 

"Aktualne problemy i wydarzenia"

 

Z kolei niezadowolenie z polityki gospodarczej rządu ponadprzeciętnie często deklarują badani w wieku 25-34 lata (41 proc.), mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 500 tys. ludności (36 proc.) oraz absolwenci wyższych uczelni (36 proc.). W grupach społeczno-zawodowych są to najczęściej kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (39 proc.), pracownicy administracyjno-biurowi(38 proc.) oraz pracownicy usług (36 proc.).

 

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1-8 lutego 2018 roku na liczącej 1057 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

PAP

nro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie