Ziobro odwołał już 113 prezesów i wiceprezesów sądów. Bez uzasadnienia może to robić jeszcze tylko przez tydzień

Polska
Ziobro odwołał już 113 prezesów i wiceprezesów sądów. Bez uzasadnienia może to robić jeszcze tylko przez tydzień
ms.gov.pl

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał przed upływem kadencji już 113 prezesów i wiceprezesów sądów - poinformowało Stowarzyszenie "Iustitia". Zgodnie z nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych, która weszła w życie 12 sierpnia, minister może odwołać ich bez uzasadnienia "w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy". Ma na to czas do 12 lutego.

"Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, realizując swoje nadzwyczajne uprawnienia nadane art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, odwołał przed upływem ustawowo określonych kadencji wskazanych prezesów i wiceprezesów sądów, którzy zostali zastąpieni przez wymienione niżej osoby" - poinformowało stowarzyszenie publikując listę odwołanych do tej pory prezesów i wiceprezesów.

 

Jak podkreśla "Iustitia" z uwagi na dynamikę zmian opublikowane dane mogą być niepełne, będą jednak uzupełniane na bieżąco.

 

Nowe uprawnienia do 12 lutego

 

12 sierpnia 2017 roku w życie weszła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zwiększyła uprawnienia ministra sprawiedliwości przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Nowelizacja odstąpiła od modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych przez ministra sprawiedliwości po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sądów.

 

Przepis przejściowy ustawy przewiduje, że prezesi i wiceprezesi sądów "mogą zostać odwołani przez ministra sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy" - bez zachowania wymogów w niej określonych, czyli m.in. bez uzasadnienia.

 

Oznacza to, że może skorzystać z tego uprawnienia do 12 lutego.

 

Potrzebna opinia KRS

 

Po tym terminie prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez ministra sprawiedliwości w toku kadencji w przypadku: rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych; gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości; stwierdzenia szczególnie niskiej efektywności działań w zakresie pełnionego nadzoru administracyjnego lub organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych; złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.


Ponadto odwołanie prezesa albo wiceprezesa sądu następować będzie po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

 

polsatnews.pl

mr/grz/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie