Komisje senackie za ustawą dot. uprowadzeń rodzicielskich za granicę. Zarekomendowano trzy poprawki

Polska
Komisje senackie za ustawą dot. uprowadzeń rodzicielskich za granicę. Zarekomendowano trzy poprawki
PAP/Marcin Obara

Podczas połączonego posiedzenia senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senatorowie zarekomendowali izbie ustawę o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych.

Senatorowie zarekomendowali m.in. poprawkę mająca na celu wydłużenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej z dwóch do czterech miesięcy.

 

Komisja wniosła również rekomendację poprawki zapewniającą spójność przepisów. Zakłada ona, że postępowanie w sprawie, która jest prowadzona na podstawie Konwencji haskiej, będzie mogło być podjęte na nowo, także na podstawie postanowienia o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.

 

Trzecia poprawka komisji ma uściślić i doprecyzować właściwość sądów, poprzez dostosowanie ustawy do postanowień Konwencji haskiej, która powierza rozpatrywanie spraw o odebranie dziecka sądom okręgowym.

 

11 wyspecjalizowanych sądów okręgowych z największych miast

 

Ustawa dotycząca uprowadzeń rodzicielskich za granicę reguluje sprawy związane z wydawaniem dzieci za granicę w sytuacjach, gdy np. jedno z rodziców mieszka w innym kraju, zaś na skutek konfliktu między rodzicami do Polski wpływa wniosek o wydanie za granicę przebywających w naszym kraju dzieci. Takie sprawy są rozpatrywane na podstawie konwencji haskiej. Resort sprawiedliwości odnotowuje około 100 takich spraw rocznie. Dotychczas zajmowały się nimi sądy rejonowe, gdzie - jak zaznaczało Ministerstwo Sprawiedliwości - sędziowie często po raz pierwszy stykali się z takimi sprawami.

 

Po zmianach sprawami związanymi z wydawaniem dzieci za granicę ma zajmować się 11 wyspecjalizowanych sądów okręgowych z największych miast, natomiast odwołaniami jeden sąd - Sąd Apelacyjny w Warszawie.

 

Ustawa przewiduje też możliwość wniesienia przez prokuratora generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w sprawach bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka. Instytucje te miałyby na to dwa miesiące od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu drugiej instancji.

 

"Umożliwi to pełną realizację prawa do sądu"

 

Ustawa zakłada też określenie trybu uzyskiwania danych o potencjalnej rodzinie zastępczej i zasad przekazywania dzieci do pieczy zastępczej z zagranicy. Zmienia ponadto przepisy procedury cywilnej, jeśli chodzi o wykonywanie orzeczeń wydanych w postępowaniu prowadzonym z Konwencji haskiej z 1980 r. dopiero po uprawomocnieniu, a więc po wykorzystaniu drogi odwoławczej. Według resortu sprawiedliwości umożliwi to pełną realizację prawa do sądu oraz wyczerpanie krajowej drogi odwoławczej.

 

Policja ma - zgodnie z ustawą - otrzymać prawo do przetwarzania danych osób, których dotyczy postanowienie o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, oraz osób zobowiązanych postanowieniem do jego wykonania, a także wskazanych jako osoby, które dokonały uprowadzenia lub zatrzymania dziecka lub je ukrywają.

 

Regulacja wprowadza też przymus adwokacki; w przypadku gdy rodzica nie będzie stać na adwokata, pełnomocnik będzie wyznaczany z urzędu.

 

Ustawa wraz z poprawkami będzie rozpatrywana podczas posiedzenia Senatu w czwartek.

 

PAP

zdr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie