"Usunięcie połowy sędziów Sądu Najwyższego jest bezprawne" - Zgromadzenie SN o reformie sądownictwa

Polska
"Usunięcie połowy sędziów Sądu Najwyższego jest bezprawne" - Zgromadzenie SN o reformie sądownictwa
Polsat News

"Bezprawne oraz bezzasadne usunięcie z urzędu blisko połowy doświadczonych sędziów Sądu Najwyższego w żadnej mierze nie usprawni funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości" - głosi uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Według sędziów ustawy reformujące sadownictwo przygotowano "z naruszeniem podstawowych reguł tworzenia prawa i bez należytych konsultacji, z lekceważeniem opinii naukowych".

Sędziowie podjęli uchwałę we wtorek. W posiedzeniu ZO uczestniczyło 75 z 81 sędziów Sądu Najwyższego. Za przyjęciem uchwały głosowało 69 sędziów, przeciwko opowiedziało się 3 sędziów, a 3 wstrzymało się od głosu.

 

Według sędziów, ustawy o SN, Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych "są w wielu postanowieniach sprzeczne z normami obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i łamią zasady trójpodziału władz, niezależności sądów, niezawisłości sędziów oraz ich nieusuwalności" - dodano w uchwale.

 

"Nie usprawnią funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości"

 

Podpisana przez prezydenta ustawa o SN przewiduje skrócenie 6-letniej kadencji I Prezes SN. Jak podkreślają sędziowie, "kadencja I Prezes nie może być skrócona ustawą zwykłą".

 

Według nowej ustawy o SN nastąpi skrócenie wieku przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku z 70 do 65 lat.

 

Zgromadzenie Ogólne podkreśla w swojej uchwale, że "bezprawne oraz bezzasadne" jest usunięcie z urzędu "blisko połowy doświadczonych sędziów Sądu Najwyższego". "W żadnej mierze nie usprawni (to - red.) funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości" - argumentują sędziowie.

 

"Szkalowanie sędziów godzi w autorytet państwa"

 

Jak podkreślają, "demonstracyjne okazywanie lekceważenia oraz szkalowanie sędziów przez najwyższych przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej godzi w autorytet Państwa Polskiego, którego częścią jest wymiar sprawiedliwości".

 

Jednocześnie sędziowie SN wyrazili uznanie "wszystkim sędziom, osobom i instytucjom, które słowem i czynem poparły działania zmierzające do zachowania niezależności polskich sądów i niezawisłości sędziów".

 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN zaapelowało także o "uszanowanie decyzji każdego sędziego, który według nowej ustawy o Sądzie Najwyższym zostaje zmuszony do podjęcia decyzji co do dalszego pozostania na stanowisku, przejścia w stan spoczynku albo ubiegania się o zgodę władzy wykonawczej na przedłużenie wykonywania sprawowanego urzędu".

 

Prezydenckie ustawy

 

Nowelizację ustawy o KRS i nową ustawę o SN - które były inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy - Sejm uchwalił 8 grudnia ubiegłego roku.

15 grudnia przyjął je bez poprawek Senat. Prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy 20 grudnia. 2 stycznia opublikowano je w Dzienniku Ustaw.

 
Ustawa o SN wprowadza m.in. możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat.
 
W SN powstaną dwie nowe izby - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna - z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ta druga będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.
 
Ustawa przewiduje też przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużenia okresu pracy przez prezydenta RP (dziś ten wiek to 70 lat). W trzy miesiące od wejścia ustawy w życie, w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia (wiek ten ukończyła już prezes Gersdorf ) - chyba, że prezydent zgodzi się na ich wniosek o pozostanie. 
 
Według informacji SN obecnie orzeka w nim 81 sędziów - na 93 stanowiska sędziowskie. Na podstawie nowej ustawy w stan spoczynku przejdzie 34 sędziów SN - w tym trzech sędziów, którzy nie ukończyli 65 lat, lecz orzekają w likwidowanej Izbie Wojskowej. Stanowi to 42 proc. obecnego składu SN. Liczba ta może ulec zmianie w zależności od tego, czy i ilu sędziów wystąpi do prezydenta z wnioskiem o przedłużenie okresu pracy.
 
Nowelizacja o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub.
 
W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 odbędzie się głosowanie na tę samą listę, ale o wyborze zdecyduje bezwzględna większość głosów.

 

polsatnews.pl 

zdr/dro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie