"Umowy lojalnościowe" i lekarze spoza UE - resort zdrowia zapowiada zmiany w prawie

Polska
"Umowy lojalnościowe" i lekarze spoza UE - resort zdrowia zapowiada zmiany w prawie
PublicDomainPictures/George Hodan

Zatrudnianie w trybie uproszczonym lekarzy specjalistów cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i wprowadzenie nowych, finansowych "umów lojalnościowych" dla lekarzy odbywających szkolenia specjalizacyjne - ministerstwo zdrowia zapowiedziało prace nad przepisami, które mają to zapewnić. Informacje o nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty opublikowało Centrum Legislacyjne Rządu.

Według resortu jest to odpowiedź na obecną sytuację w służbie zdrowia i brak kadry medycznej.

 

Wśród najważniejszych zmian, które mają nastąpić, wymienia się umożliwienie cudzoziemcom odbywanie stażu podyplomowego na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli polskich. Lekarze, którzy starają się o specjalizacje, będą mogli również aplikować na wolne miejsca specjalizacyjne na terenie całej Polski.

 

Tryb uproszczony dla lekarzy cudzoziemców 

 

Nowe przepisy mają określić uprawnienia i obowiązki lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. Wskazane też mają zostać podmioty mogące finansować lekarzom doskonalenie zawodowe.

 

Ma zostać utworzony jeden centralny system kwalifikacji na miejsca rezydenckie finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz pozostałe wolne miejsca pozarezydenckie za pomocą elektronicznego systemu prowadzonego w ramach Systemu Monitorowania Kadr Pracowników Medycznych (SMK).


Resort zdrowia chce również uprościć zasady zatrudniania lekarzy specjalistów spoza Unii.

 

Zapowiada też wprowadzenie finansowych "umów lojalnościowych" dla lekarzy odbywających szkolenia specjalizacyjne. Mogliby oni liczyć na wsparcie finansowe, ale musieliby zobowiązać się do pracy w kraju przez taki sam okres, ile trwała specjalizacja.

 

Dwa nowe egzaminy państwowe

 

"Do porządku prawnego wprowadzane będą także dwa nowe egzaminy państwowe, które mają za zadanie sprawdzenie  na danym etapie efektów szkolenia odbytego przez lekarzy ustawicznego rozwoju zawodowego, tj. Państwowy Egzamin Modułowy (PEM) i Państwowy Egzamin Umiejętności (PEU)" - ogłosił resort na stronach Centrum Legislacyjnego Rządu.

 

Z kolei, "aby zapewnić możliwość zapoznania się lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne z pracą w trybie dyżurowym, przy jednoczesnym zachowaniu realnego i bezpiecznego ich odbywania, w projekcie podzielono dyżury medyczne na samodzielnie prowadzone przez lekarza, który uzyskał pozytywną opinię kierownika specjalizacji oraz na dyżury towarzyszące".

 

Ministerstwo zdrowia zakłada, że zmiany pozwolą uniknąć deficytu lekarzy, który jest możliwy za sprawą zapowiadanych przez lekarzy wyjazdów poza granice Polski.

 

Weryfikacja "klauzuli sumienia":

 

Według resortu zmiany mają zwiększyć dostęp młodych lekarzy do wolnych miejsc specjalizacyjnych we wszystkich dziedzinach medycyny, umożliwić lekarzom certyfikację umiejętności zawodowych, podnieść wynagrodzenia lekarzom odbywającym szkolenie specjalizacyjne oraz zachęcić lekarzy do świadczenia pracy w kraju.

 

Zweryfikowane mają też być przepisy art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (obowiązek udzielania pomocy lekarskiej) i art. 39 (klauzula sumienia) do treści zgodnej z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.

 

Za prace nad projektem zmian w prawie ma odpowiadać wiceminister Marek Tombarkiewicz.

 

Poniżej materiał "Wydarzeń" na temat problemu braku lekarzy.

 

 

polsatnews.pl

grz/dro/paw/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie