Senackie komisje bez poprawek poparły ustawę o Służbie Ochrony Państwa. Ma ona zastąpić BOR

Polska
Senackie komisje bez poprawek poparły ustawę o Służbie Ochrony Państwa. Ma ona zastąpić BOR
Polsat News

- Senackie komisje w poniedziałek zarekomendowały bez poprawek ustawę o powołaniu Służby Ochrony Państwa - w miejsce Biura Ochrony Rządu. Głównym zadaniem SOP będzie nadal ochrona najważniejszych osób w państwie i zagranicznych delegacji, zyskać ma jednak uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze.

W poniedziałek nad ustawą o SOP pracowały senackie komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senatorowie nie poparli wniosku o odrzucenie ustawy, który zgłosił senator PO Piotr Florek.

 

"Dostosowanie do bieżących wyzwań"

 

Zastępca dyrektora Departamenty Porządku Publicznego MSWiA Mariusz Cichomski podkreślił, że ustawa jest "odpowiedzią na potrzeby dotyczące praktyk ochronnych". - Dostosuje zakres uprawnień, zakres działania do bieżących wyzwań, które istnieją w obecny świecie, zarówno w kategoriach zagrożeń wewnętrznych jak i międzynarodowych - powiedział Cichomski.

 

Dodał, że ustawa stanowi także "odpowiedź na nieadekwatność, nieprecyzyjność przepisów obecnie funkcjonującej ustawy o Biurze Ochrony Rządu".

 

Zapewnił, że funkcjonariusze BOR, a także pracownicy cywilni w dniu wejścia w życie nowej ustawy staną się pracownikami i funkcjonariuszami SOP z utrzymaniem dotychczasowych warunków służby lub pracy.

 

- Oczywiście jest później mechanizm przedłużania stosunku służbowego, ale nam absolutnie nie chodzi oto żeby pozbyć się obecnie wykonujących swoje zadania funkcjonariuszy, bo by to sparaliżowałoby działania ochronne. Byłoby to nieracjonalne, nielogiczne a nawet niemożliwe z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa - podkreślił Cichomski.

 

Nowe zadania SOP

 

W myśl ustawy zadania SOP nie będą ograniczały się do działań ochronnych VIP-ów i najważniejszych obiektów. Służba ta ma realizować nowe zadania, polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu przestępstwom m.in. przeciwko Polsce, życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści skierowanym przeciwko ochranianym osobom oraz bezpieczeństwu ochranianych obiektów.

 

Funkcjonariusze SOP będą mogli przeprowadzać czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu pozyskiwania informacji o zagrożeniach dotyczących ochronionych osób i obiektów, a także rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw im zagrażających. Do tego celu ma uzyskać możliwość np. zakładania podsłuchów czy pozyskiwania bilingów z rozmów telefonicznych.

 

Informacje od innych służb

 

Ustawa zakłada, że kontrolę operacyjną może zarządzić sąd na pisemny wniosek komendanta SOP, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego. Maksymalny okres tej kontroli nie będzie mógł przekraczać 12 miesięcy.

 

Zdaniem MSWiA, dzięki nowym uprawnieniom tej formacji, nie będzie ona uzależniona od informacji uzyskiwanych od innych służb, co wpłynąć ma korzystnie na szybkość i efektywność jej działania.

 

W ustawie zapisano, że komendant SOP, "jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ochranianych osób lub obiektów", po uzyskaniu zgody szefa MSWiA, może korzystać z tajnej współpracy m.in. posłów i senatorów, sędziów, prokuratorów, adwokatów i dziennikarzy.

 

W myśl ustawy za ochronę prezydenta oraz obiektów jemu służących ma odpowiadać wyodrębniona komórka organizacyjna SOP.

 

Kandydaci zostaną poddani badaniom wykrywaczem kłamstw

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do SOP zostaną poddani badaniom wariografem, czyli wykrywaczem kłamstw. Zmieni się także sposób ustalania uposażeń funkcjonariuszy SOP na bardziej motywacyjny. Będą oni otrzymywać dodatek specjalny.

 

Komendant SOP ma otrzymać status centralnego organu administracji rządowej, co - według MSWiA - ma przyspieszyć i usprawnić proces decyzyjny. Ustawa zakłada powołanie administratora bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez SOP. Szef MSWiA ma przedstawiać corocznie Sejmowi i Senatowi informację dotyczącą kontroli operacyjnej.

 

Zaproponowano również przepisy, które mają umożliwić przenoszenie do SOP funkcjonariuszy innych formacji mundurowych. Nowa formacja ma liczyć 3 tys. funkcjonariuszy (obecnie w BOR pracuje ok. 2 tys. osób).

 

Senat ma zająć się ustawą o SOP na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu. Sejm uchwalił ustawę o powołaniu Służby Ochrony Państwa(SOP) na początku grudnia.

 

PAP

nro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie