Agencja Fitch potwierdziła rating Polski. "Perspektywa jest stabilna"

Biznes
Agencja Fitch potwierdziła rating Polski. "Perspektywa jest stabilna"
Flickr.com/Gideon Benari/CC BY 2.0

Agencja Fitch potwierdziła w piątek długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" - podano w komunikacie. Perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja obniżyła szacunek deficytu sektora finansów publicznych na 2017 r. do 1,8 proc. PKB z 2,6 proc.

Prognozę deficytu sektora gg na 2019 r. pozostawiono bez zmian na poziomie 2,5 proc. PKB. Na początku grudnia Fitch poinformował o obniżce szacunków deficytu gg na 2018 r. do 2,3 proc. PKB z 2,5 proc.

 

"Przychodom budżetowym sprzyja mocnym wzrost PKB (...). Agencja oczekuje, że deficyt wzrośnie do 2,3 proc. i 2,5 proc. PKB w 2018 r. i 2019 r., gdyż wyższe wydatki (w tym koszty obniżenia wieku emerytalnego i wzrost inwestycji) jedynie częściowo zostaną pokryte dalszym wzrostem przychodów. Pogorszenie się sytuacji w gospodarce i (ewentualny - red.) wpływ takiego stanu rzeczy na przychody jest głównym zagrożeniem dla prognozy" - napisano w raporcie.

 

"Podaż siły roboczej wspierana była napływem pracowników z Ukrainy"

 

Agencja szacuje wzrost PKB Polski w 2017 r. na 4,4 proc. rdr, a w latach 2018-19 oczekuje spowolnienia do 3,6 proc. i 3,2 proc. rocznie.

Główną przeszkodą dla wzrostu gospodarczego w Polsce w ocenie agencji mogą być ograniczenia mocy produkcyjnych spowodowane niedoborem siły roboczej.

 

"Podaż siły roboczej wspierana była napływem pracowników z Ukrainy (...), co przyczyniło się do obniżenia presji na rynku pracy i ograniczało do tej pory wzrost płac. Napływ (pracowników z Ukrainy - red.) może jednak zaniknąć i Fitch oczekuje, że szybki wzrost płac (+7,4 proc. w październiku) przełoży się na rosnącą inflację. Indeks CPI (...) wzrósł o 2,5 proc. w listopadzie. Spodziewamy się, że bank centralny zacznie w konsekwencji podnosić stopy procentowe od 2018 r. do 3,0 proc. na koniec 2019 r. z 1,5 proc. obecnie. To powinno utrzymać stopę inflacji w okolicach 2,5 proc. do końca 2019 r.(...)" - napisano w komunikacie do decyzji.

 

"Dług publiczny spadnie do 53,1 proc. PKB"

 

Fitch oczekuje stabilizacji relacji długu publicznego do PKB na poziomie 53 proc. w średnim terminie.

 

"Fitch spodziewa się, że dług publiczny spadnie do 53,1 proc. PKB na koniec 2017 r. z 54,1 proc. w 2016 r. Dług powinien stopniowo spadać, do 52 proc. PKB do 2019 r. i ustabilizować się w okolicach 53 proc. PKB w średnim terminie." - napisano w raporcie.

 

"Biorąc pod uwagę wysoki udział długu w walucie obcej (31,6 proc. całości długu we wrześniu 2017 r.), głównym ryzykiem dla dynamiki długu jest osłabienie się waluty. Władze zamierzają zmniejszyć udział długu zagranicznego do poniżej 30 proc." - dodano.

 

"Poprawa w otoczeniu globalnym i wyższe oficjalne rezerwy w banku centralnym"

 

Agencja spodziewa się wzrostu deficytu na rachunku obrotów bieżących do 0,5 proc. w 2017 r. i 1,7 proc. w 2019 r. z 0,3 proc. w 2016 r., co w jej ocenie ma odzwierciedlać oddziaływanie wyższej konsumpcji wewnętrznej na import. Jednocześnie, niedłużne napływy kapitałowe, w tym fundusze unijne, powinny zdaniem Fitch przyczynić się do stopniowego spadku zadłużenia zewnętrznego netto do 28 proc. PKB do 2019 r. z 32 proc. w połowie 2017 r.

 

Fitch odniósł się w komunikacie do wycofania się z Polski z porozumienia z MFW w sprawie dostępu do elastycznej linii kredytowej (FCL).

 

"Fitch uznaje, że głównym powodem tej zmiany (rezygnacji z FCL - red.) jest poprawa w otoczeniu globalnym i wyższe oficjalne rezerwy w banku centralnym. Fitch spodziewa się, że oficjalne rezerwy walutowe Polski wyniosą na koniec 2017 r. 118 mld USD (pięć miesięcy płatności dla rachunku bieżącego, CXP) vs. 62 mld USD na koniec 2008 r. (2,8 miesiąca CXP" - napisano w raporcie.

 

 

PAP

zdr/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie