Upadłość SKOK Wybrzeże. Sąd wydał postanowienie

Biznes
Upadłość SKOK Wybrzeże. Sąd wydał postanowienie
Polsat News

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 21 listopada br. wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Wybrzeże" w Gdańsku - poinformowała w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

"Zgodnie z postanowieniem Sądu, wierzyciele SKOK Wybrzeże będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego - komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - głosi komunikat.

 

KNF zawiesiła działalność SKOK Wybrzeże z dniem 15 września 2017 r.; wystąpiła wtedy z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy.

 

Jak informowała wówczas w komunikacie KNF, decyzja o zawieszeniu działalności SKOK "Wybrzeże" podjęta została jednomyślnie i oparta na fakcie, że aktywa spółdzielczej kasy nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

 

"Pomoc stabilizacyjna okazała się niewystarczająca"


Przypomniano, że 8 sierpnia 2016 r. KNF ustanowiła w SKOK "Wybrzeże" zarządcę komisarycznego. Z jego raportu, który wpłynął do KNF 17 sierpnia 2017 r. wynika, że sytuacja finansowa kasy na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego oznaczała "głęboką niewypłacalność".

 

"Udzielona przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Kasa Krajowa) w latach 2014-2016 pomoc stabilizacyjna dla SKOK Wybrzeże okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie" - podkreśliła KNF.

 

W połowie sierpnia br. Kasa Krajowa poinformowała KNF o odmowie udzielenia dalszej pomocy stabilizacyjnej SKOK "Wybrzeże".

 

"Żaden bank krajowy nie zgłosił zainteresowania uczestnictwem w procesie przejęcia"


29 sierpnia 2017 r. KNF stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK "Wybrzeże" w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w kasie.

 

Jednocześnie KNF postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK "Wybrzeże" przez bank krajowy.

 

"W wyznaczonym przez KNF terminie, tj. do dnia 12 września 2017 r. włącznie, żaden bank krajowy nie zgłosił zainteresowania uczestnictwem w procesie przejęcia SKOK Wybrzeże albo jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań. W związku z tym wyczerpane zostały możliwe do zastosowania przez Komisję formy restrukturyzacji Kasy" - podkreślono.

 

W tej sytuacji, KNF zawiadomiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o zagrożeniu upadłością SKOK "Wybrzeże" oraz o braku przesłanek wskazujących na możliwość podjęcia działań nadzorczych lub też działań samej SKOK "Wybrzeże", pozwalających na usunięcie stanu niewypłacalności.

 

Obecnie działa 36 SKOK-ów, w pięciu jest zarząd komisaryczny.

 

Zawieszona działalność 10 kas


Według informacji KNF o sytuacji w sektorze SKOK w I półroczu br., na koniec czerwca 2017 r. 28 kas i Kasa Krajowa było objętych postępowaniami naprawczymi, przy czym pięć kas realizowało programy naprawcze zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Z kolei w całym okresie sprawowania przez KNF nadzoru nad sektorem SKOK (czyli od końca 2012 roku) do końca II kwartału 2017 r. została zawieszona działalność dziesięciu kas (do sądów skierowano wnioski Komisji o ogłoszenie upadłości tych kas), siedem kas zostało przejętych przez banki (ponadto, 10 sierpnia KNF wyraziła zgodę na przejęcie Bieszczadzkiej SKOK przez ING Bank Śląski); jedna kasa została przejęta przez inną kasę, a dwie kasy połączyły się po uzyskaniu zgody KNF.

 

PAP

prz/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie