Projekt ustawy okołobudżetowej na 2018 r. został skierowany pod głosowanie. Nie zgłoszono poprawek

Polska
Projekt ustawy okołobudżetowej na 2018 r. został skierowany pod głosowanie. Nie zgłoszono poprawek
Polsat News

Projekt ustawy okołobudżetowej na 2018 r. został skierowany pod głosowanie. Podczas drugiego czytania w Sejmie posłowie nie zgłosili do niego poprawek.

Maria Zuba (PiS) powiedziała relacjonując prace komisji finansów publicznych nad projektem, że komisja wprowadziła kilka poprawek, z których część miała charakter redakcyjny, ale większość merytoryczne.

 

Wyjaśniła, że skutkiem jednej z nich jest wyłączenie z „mrożenia wynagrodzeń” nowych etatów utworzonych w 2018 r. w Instytucie Pamięci Narodowej, wynagrodzeń w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w sądach powszechnych, w Kancelarii Prezydenta oraz w Kancelarii Senatu.

 

- Zapisy kolejnych poprawek wprowadzają zmiany regulacji (…) które gwarantują środki na uposażenie dla przyszłych funkcjonariuszy straży marszałkowskiej - mówiła. Zniesiono też ograniczenie wzrostu wynagrodzeń w jednostkach realizujących projekty unijne na zlecenie administracji.

 

"To rozwiązania doraźne"

 

Określono też źródła finansowania przedsięwzięć objętych programem modernizacji policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej i BOR w latach 2017-2020.

 

Poza tym komisja pozytywnie zaopiniowała - jak mówiła Zuba - przepisy określające roczne limity wydatków budżetu państwa na lata 2017-2020 na realizację zadań przez Narodowy Instytut Wolności.

 

Zuba poinformowała ponadto, że jej klub będzie głosował zgodnie z opinią komisji i opowie się za uchwaleniem ustawy.

 

Marek Ruciński (Nowoczesna) powiedział, że jest przyzwyczajony do tego, iż PiS często wybiera rozwiązania doraźne, które są nieprzemyślane i szkodliwe. Jego zdaniem w podobny sposób jest tworzona ustawa okołobudżetowa. Zwrócił przy tym uwagę na regulacje dotyczące m.in. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i pielęgniarek.

 

Wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS) zamykając dyskusję powiedział, że Sejm do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpi w bloku głosowań.

 

Projekt przewiduje szereg zmian

 

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (ustawa okołobudżetowa) jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

 

Do najważniejszych propozycji zawartych w projekcie związanych ze świadczeniami w sektorze finansów publicznych zaliczono: utrzymanie na poziomie z 2017 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów - byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także pracowników uczelni publicznych.

 

"Zamrożenie" wynagrodzeń

 

Projekt przewiduje też "zamrożenie" maksymalnych wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz podmiotami prawnymi oraz "zamrożenie", co do zasady, na poziomie 2017 r. lub na poziomie planu finansowego na 2018 r. ujętego w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r., funduszu wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych.

 

Zmiany dotyczą też Funduszu Pracy. Projekt zakłada, że z środków tego funduszu finansowane będą staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

 

Zmiany dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przewidują finansowanie ze środków tego funduszu zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, zasiłków pogrzebowych, a także kosztów obsługi tych świadczeń.

 

Wydatki w więziennictwie i sporcie

 

W ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zwiększony zostanie udział środków funduszu celowego na zadania związane ze zdrowiem publicznym w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

Ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym będzie finansowana część wydatków przeznaczonych na realizację ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020".

 

Pieniądze z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będą finansować zadania związane z przygotowaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy.

 

"Składka członkowska w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej"

 

Poza tym projekt ustawy okołobudżetowej umożliwia finansowanie w ramach wydatków obronnych przedsięwzięć związanych z modernizacją wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.

 

Analogicznie, jak w latach ubiegłych, stosowana będzie regulacja umożliwiająca elastyczne planowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w budżecie ministra edukacji narodowej oraz budżetach wojewodów.

 

Zgodnie z projektem polska składka członkowska w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej finansowana będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zdecydowano także, że w 2018 r. nie będzie stosowany przepis, który stanowi, że na działania promujące rynek biopaliw przeznacza się 1,5 proc. planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

 

Przewidziano też umorzenie pożyczek udzielonych z budżetu państwa Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, których termin spłaty przypada na 31 marca 2019 r.

 

PAP

nro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie