Coraz więcej Polaków rozlicza zarobki uzyskane z zagranicy. Pracują "zdalnie" na całym świecie

Biznes
Coraz więcej Polaków rozlicza zarobki uzyskane z zagranicy. Pracują "zdalnie" na całym świecie
pxhere.com/CC0 Public Domain

Rośnie liczba Polaków zarabiających za granicą. Za 2012 rok "zagraniczne" PIT-y złożyło tylko 242 tys. osób. W cztery lata ta liczba podwoiła się - za zeszły rok z tego rozliczenia skorzystało 419 tys. podatników. Według ekspertów to m.in. programiści i tłumacze. A takich przypadków jest coraz więcej w związku z postępującą globalizacją i coraz powszechniejszym świadczeniem usług zdalnie.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że za 2012 r. 242 tys. podatników wykazało dochody z zagranicy objęte formularzem PIT/ZG. Za 2013 r. było ich 267 tys., za 2014 r. - 297 tys., za 2015 r. - 382 tys., a za zeszły rok - 419 tys.

 

Co robić, gdy przychody nie są z Polski

 

W jaki sposób powinna rozliczyć się z fiskusem osoba, która mieszka na stałe i pracuje w POlsce, ale od czasu do

czasu uzyskuje dodatkowy dochód z tytułu zlecenia z zagranicy.

 

Partner w Crido Taxand Marek Gadacz wyjaśnił, że osoby otrzymujące dochody za pracę z zagranicy, a wykonujące tę pracę w Polsce, czyli w miejscu, gdzie nie ma polskiego płatnika, są zobowiązane do samodzielnej zapłaty podatku dochodowego. Dotyczy to zarówno zaliczek na podatek płatnych miesięcznie, jak i rocznego podatku płatnego do 30 kwietnia następnego roku.

 

- W sytuacji, kiedy dochód jest uzyskiwany nieregularnie, płatność zaliczki występuje jedynie za te miesiące, w których osoba otrzymała dochód. Zaliczki zasadniczo są obliczane według stawki 18 proc. (...) i płatne do 20 dnia kolejnego miesiąca z wyjątkiem zaliczki za grudzień. Podatek za dochód grudniowy jest płatny wraz zeznaniem rocznym. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może pomniejszyć przychody o odpowiednie koszty uzyskania i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne - wyjaśnił ekspert.

 

W takich przypadkach mogą mieć zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Regulują one bowiem kwestie dotyczące tego, w jakim zakresie dany kraj ma władztwo podatkowe nad dochodem - zwrócił uwagę doradca podatkowy z kancelarii Ożóg Tomczykowski Adam Ossowski.

 

Student dorabia i ma dwa wyjścia

 

Ossowski wyjaśnił, że np. w przypadku polskiego studenta, który nie prowadzi działalności gospodarczej i otrzymuje jednorazowe zlecenie na tłumaczenie, np. od firmy z Niemiec, zleceniodawca wypłacając wynagrodzenie potrąca podatek u źródła i wpłaca go do właściwego urzędu skarbowego.

 

- Jeżeli jednak zleceniodawca otrzyma od tłumacza tzw. certyfikat rezydencji, wówczas wypłaci kwotę brutto nie pomniejszoną o podatek. W takim przypadku uzyskany dochód będzie podlegał opodatkowaniu w państwie zamieszkania tłumacza - powiedział doradca podatkowy.

 

Na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania urzędy skarbowe z Polski i Niemiec mają możliwość sprawdzenia, gdzie i w jakiej wysokości podatek został faktycznie odprowadzony.

 

- Jeżeli dochód jest za granicą opodatkowany niższą stawką niż w Polsce, to podatnik będzie musiał dopłacić różnicę

polskiemu fiskusowi - dodał Ossowski.

 

Zastrzegł, że w obrocie profesjonalnym - w zależności od przypadku - zwłaszcza płatnicy rezygnują ze starania się o certyfikat rezydencji.

 

- Zdarza się, że niektórzy płatnicy odstępują od uzyskania certyfikatu rezydencji, nawet jeśli certyfikat ten dawałby im możliwość niepobierania podatku u źródła w Polsce. Czasami "taniej" jest pobrać podatek u źródła, bowiem wysiłek administracyjny związany z uzyskaniem certyfikatu też generuje pewne koszty - powiedział doradca podatkowy.

 

Fiskus przypomina: opodatkowane całe dochody

 

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zgodnie z ustawą o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają w Polsce miejsce zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

 

"Podkreślić należy, iż powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska" - zaznaczono.

 

Resort zastrzegł, że ze względu na różne indywidualne sytuacje, trudne jest zajęcie jednoznacznego stanowiska co do sposobu, w jaki opodatkowane są uzyskane dochody na gruncie ustawy PIT.

 

Według resortu ważne jest jednak rozstrzygnięcie przewidziane w ustawie, że "przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów otrzymanych na podstawie umowy zlecenia (umowy o dzieło) zawartej w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT".

 

Z kolei w sytuacji, gdy przedmiotem umów są prawa autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, przychody z tytułu zawartych umów należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych (art. 18 ustawy PIT).

 

Baza interpretacji na stronie resortu

 

Resort Finansów przypomniał, że na stronie internetowej MF (http://sip.mf.gov.pl/) dostępna jest baza SIP, w której zgromadzone są interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz inne informacje podatkowe.

 

PAP

hlk/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie