Powołano sześciu nowych prezesów sądów. Resort: w celu poprawy efektywności

Polska
Powołano sześciu nowych prezesów sądów. Resort: w celu poprawy efektywności
Polsat News

O powołaniu sześciu nowych prezesów sądów w Polsce, w tym prezesów sądów okręgowych w Gdańsku, Białymstoku i Suwałkach - poinformował we wtorek wieczorem resort sprawiedliwości. Jak podało ministerstwo "dokonano szczegółowej analizy ewidencji spraw i podstawowych wskaźników" w sądach w pierwszym półroczu tego roku.

"Wynika z niej (z analizy - red.), że najgorszy w całym kraju wskaźnik opanowania wpływu spraw w porównaniu z innymi sądami okręgowymi ma Sąd Okręgowy w Gdańsku. To znaczy, że do tego sądu wpływa więcej spraw niż jest załatwianych i wciąż rosną tam zaległości" - zaznaczył resort we wtorkowym komunikacie.

 

Jak dodało Ministerstwo "pozostałe wskaźniki efektywności pracy sądu również są niskie, co spowodowało, że Sąd Okręgowy w Gdańsku zajął w zestawieniu obejmującym wszystkie 45 sądów okręgowych w kraju pozycję 43".

 

"Również podległe mu sądy rejonowe uplasowały się na jednych z ostatnich miejsc. Na wynik ten wpływ miał m.in. średni czas trwania spraw niezałatwionych, który w Sądzie Rejonowym w Sopocie jest najdłuższy w całej Polsce i wynosi prawie 16 miesięcy. W Sądzie Rejonowym Gdańsk Południe czekało się na wyrok prawie najdłużej w kraju; sąd ten zajął miejsce przedostatnie, z czasem oczekiwania średnio około 9 miesięcy" - zaznaczył resort.

 

Zmiany dla "poprawienia efektywności"

 

Dlatego, aby "poprawić efektywność" Sądu Okręgowego w Gdańsku na stanowisko jego prezesa powołany został z dniem 18 października sędzia Rafał Terlecki, zaś z funkcji tej został odwołany sędzia Przemysław Banasik. Nowy prezes orzeka w SO w Gdańsku od 2008 r., w latach 2010-2016 był jego wiceprezesem. "Obecnie pełni funkcję rzecznika prasowego tego sądu oraz wizytatora" - zaznaczono.

 

Ponadto "w celu poprawienia wyników" Sądu Okręgowego w Suwałkach na stanowisko jego prezesa powołano z dniem 18 października sędziego Jacka Sowula, zaś sędzia Danuta Poniatowska została odwołana z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach. Nowy prezes obecnie pełni funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego SO oraz wizytatora.

 

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Białymstoku - jak dodano - została sędzia Jolanta Korwin-Piotrowska, odwołany został z tej funkcji Przemysław Wasilewski. Nowa prezes "jest członkiem Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy MS; pełni też funkcję komisarza białostockiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich »Iustitia« przez wiele lat była wiceprezesem tego stowarzyszenia".

 

Liczba rozpatrywanych spraw

 

"Wcześniejsze analizy wykazały, że sędziowie SO w Białymstoku oraz SO w Suwałkach rozpatrują nawet o prawie 30 proc. mniej spraw niż sędziowie z innych sądów okręgowych apelacji białostockiej, co przekłada się na najniższą liczbę spraw zakończonych przez jednego sędziego" - napisało MS odnosząc się do tych zmian.

 

Ministerstwo poinformowało też o nowych prezesach sądów rejonowych w Białymstoku, Augustowie i Sopocie. Nowy prezes w Sopocie - sędzia Izabella Retyk z Sądu Okręgowego w Gdańsku - obejmie swoje stanowisko w związku z upływem kadencji poprzedniego prezesa. Z kolei w SR w Białymstoku na stanowisku prezesa sędzię Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk zastąpi sędzia Beata Gnatowska, zaś w Sądzie Rejonowym w Augustowie sędzię Jolantę Dubińską-Francke na stanowisku prezesa zastąpi sędzia Agnieszka Karwowska.

 

Ponadto - jak podało we wtorek Ministerstwo - z powodu "przewinienia służbowego, którego dopuścił się prezes Sądu Okręgowego w Elblągu Marek Omelan, rozpowszechniając informacje z narady sędziowskiej objętej ścisłą tajemnicą, wspomniany sędzia został odwołany z dniem 17 października 2017 roku z pełnionej dotychczas funkcji". "Narada dotyczyła wyroku w sprawie rodzinnej, która rozpatrywana była w trybie niejawnym, a rozpowszechnienie tych informacji mogło przysporzyć stronom tego postępowania dodatkowego cierpienia i narazić je na szkody" - zaznaczyło ministerstwo.

 

"Do przewinienia doszło podczas wymiany korespondencji między prezesem Sądu Okręgowego w Elblągu a Radą Miasta Elbląg dotyczącej jednej z ławniczek. Prezes przekazał urzędnikom dokumenty opisujące przebieg narady sędziowskiej objętej tajemnicą. Z tajemnicy tej nikt nie może być w żadnych okolicznościach zwolniony" - podkreśliło Ministerstwo. W związku z tym - jak dodano - odwołanie prezesa nastąpiło "w trybie pilnym". Ponadto - jak poinformowano - zostanie także skierowany wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec tego sędziego.

 

Większe kompetencje ministra sprawiedliwości w decyzjach dotyczących sędziów

 

12 sierpnia w życie weszła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zwiększyła uprawnienia ministra sprawiedliwości przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Nowelizacja odstąpiła od modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych przez ministra sprawiedliwości po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sądów.

 

Przepis przejściowy ustawy przewiduje, że prezesi i wiceprezesi sądów "mogą zostać odwołani przez ministra sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy" - bez zachowania wymogów w niej określonych, czyli m.in. bez uzasadnienia. Stowarzyszenie "Iustitia" apelowało do sędziów, by "nie przyjmowali stanowisk po wyrzuconych w tym trybie prezesach".

 

PAP

mta/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie