Nowelizacja ustawy o kuratorach - niekonstytucyjna. Zdania odrębne w związku z "niedopuszczeniem do orzekania trzech sędziów"

Polska
Nowelizacja ustawy o kuratorach - niekonstytucyjna. Zdania odrębne w związku z "niedopuszczeniem do orzekania trzech sędziów"
Polsat News

Za niezgodną z konstytucją - z powodu nieprawidłowości w procesie legislacyjnym - uznał w czwartek Trybunał Konstytucyjny zmianę ustawy o kuratorach sądowych z lipca 2015 r. Prezydent Andrzej Duda skierował tę ustawę do TK - w ramach kontroli prewencyjnej - w sierpniu 2015 r.

Trybunał rozpoznał sprawę w pełnym składzie. Zdania odrębne do wyroku odnoszące się do składu orzekającego w sprawie zgłosiły - sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka i sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

 

Zdania odrębne nie dotyczyły merytorycznej strony rozstrzygnięcia, tylko m.in. "niedopuszczenia do orzekania trzech sędziów" po wniosku prokuratora generalnego - chodzi o Piotra Tuleję, Marka Zubika oraz Stanisława Rymara.


Pierwszy wniosek prezydenta do TK

 

- Prezydentowi został przekazany do podpisu tekst ustawy, który nie został uchwalony przez Sejm - powiedziała w uzasadnieniu wyroku prezes TK sędzia Julia Przyłębska.

 

Był to pierwszy z wniosków do TK złożony przez prezydenta Dudę w ramach kontroli prewencyjnej.

 

Większość przeciw poprawkom

 

Sprawa dotyczyła nowelizacji, która miała określić zasady tworzenia sekretariatów kuratorskich przy sądach. We wniosku do TK chodziło o sposób uchwalenia tych przepisów i prawidłowość rozpatrzenia przez Sejm poprzedniej kadencji poprawek Senatu do tej ustawy.

 

W debacie nad senackimi poprawkami większość reprezentantów klubów poselskich opowiedziało się przeciwko nim. Parlamentarna procedura przewiduje, że marszałek Sejmu poddaje pod głosowanie wniosek o odrzucenie poprawek Senatu.

 

Kidawa-Błońska spytała "kto jest za przyjęciem poprawek"

 

5 sierpnia 2015 r. prowadząca obrady marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska spytała jednak posłów odwrotnie: "kto jest za przyjęciem poprawek". Ostatecznie marszałek ogłosiła: "Głosowało 428 posłów. Większość bezwzględna wynosi 215. Za było 417, przeciw - 8, wstrzymało się 3 posłów. Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów" - i w tej wersji ustawa trafiła na biurko prezydenta.

 

W uzasadnieniu wniosku do TK prezydent wskazał więc, iż analiza przebiegu procedury ustawodawczej w odniesieniu do trybu rozpatrzenia przez Sejm senackich poprawek wzbudziła poważne zastrzeżenia co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego.

 

PAP

 

prz/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie