Rząd: w 2021 r. relacja długu publicznego do PKB spadnie do 46,2 proc.

Biznes
Rząd: w 2021 r. relacja długu publicznego do PKB spadnie do 46,2 proc.
Pixabay/aleksandra85foto

W 2018 r. relacja długu publicznego do PKB wyniesie 51,7 proc., w kolejnych latach będzie spadać, aż osiągnie 46,2 proc. w 2021 r. - przewiduje przyjęta we wtorek przez rząd "Stratega zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2018-2021".

"Strategia, obejmująca czteroletnią prognozę zarządzania długiem Skarbu Państwa, jest przygotowywana corocznie. Założenia makroekonomiczne i fiskalne przyjęte w dokumencie są zgodne z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2018 r." - napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

 

"W 2016 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB wynosiła 52,1 proc. Planuje się, że w 2017 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 51,7 proc. i utrzyma się na tym poziomie w 2018 r., a w kolejnych latach będzie się stopniowo obniżać aż osiągnie 46,2 proc. w 2021 r." - poinformowano.

 

"Minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa"  

 

Zgodnie z informacją CIR, relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (długu publicznego wg definicji unijnej) do PKB wyniesie 53,8 proc. w 2017 r. i 54,2 proc. w 2018 r., a następnie będzie się obniżać i w horyzoncie strategii osiągnie poziom 48,9 proc.

 

Wskazano, że przyjęty w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w ujęciu nominalnym będzie zbliżony do limitu na 2017 r. (30,4 mld zł w 2017 r. i 30,7 mld zł w 2018 r.). Relacja kosztów obsługi długu do PKB obniży się z 1,57 proc. w 2017 r. do 1,44-1,47 proc. w 2021 r.

 

"Głównym celem strategii jest minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykami: refinansowania, kursowym, stopy procentowej, płynności budżetu państwa oraz pozostałymi rodzajami ryzyka, w tym szczególnie kredytowego i operacyjnego, a także rozkładu kosztów obsługi długu w czasie" - wyjaśniono.

 

"Elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania" 

 

Zdaniem resortu finansów, który jest autorem strategii, jej realizacji służyć będzie płynność, efektywność i przejrzystość rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa.

 

Wskazano, że dla realizacji strategii w latach 2018-2021 przyjęto, iż utrzymane zostanie "elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów", co ma się przyczynić do minimalizacji kosztów obsługi długu.

 

Założono, że głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy, a udział długu nominowanego w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zostanie obniżany do poziomu poniżej 30 proc.

 

"Priorytetem polityki emisyjnej będzie budowanie dużych i płynnych emisji o oprocentowaniu stałym, na rynku krajowym i euro. Średnia zapadalność długu krajowego Skarbu Państwa utrzymywana ma być na poziomie zbliżonym do 4,5 roku, o ile będzie to możliwe z punktu widzenia warunków rynkowych. Średnia zapadalność długu Skarbu Państwa utrzymywana będzie na poziomie zbliżonym do 5 lat" - przewiduje Strategia.

 

PAP

dk/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie