CBOS: 68 proc. badanych dobrze ocenia działalność prezydenta Dudy

Polska
CBOS: 68 proc. badanych dobrze ocenia działalność prezydenta Dudy
PAP/Radek Pietruszka

68 proc. badanych dobrze ocenia działalność prezydenta Andrzeja Dudy; 25 proc. ocenia ją źle - wynika z wrześniowego badania CBOS. 57 proc. respondentów źle ocenia działania Sejmu, a 45 proc. - Senatu.

CBOS zaznacza, że we wrześniu po raz kolejny poprawiły się oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy i w efekcie są one najlepsze od początku jego kadencji. Obecnie prezydenta dobrze ocenia 68 proc. badanych (od drugiej połowy sierpnia wzrost o 3 pkt proc.), a źle 25 proc. (spadek o 3 pkt proc.). Jak wynika z badania nie zmienił się odsetek respondentów niepotrafiących ocenić działań głowy państwa (7 proc.).

 

Pozytywnie u wyborców PiS-u, PSL-u i Kukiz'15

 

Działania Andrzeja Dudy pozytywnie oceniają niemal wszyscy potencjalni wyborcy PiS oraz pozostałych partii współtworzących obecny rząd (95 proc.), a także ponad cztery piąte elektoratu ugrupowania Kukiz’15 (82 proc.).

 

Więcej ocen pozytywnych, niż negatywnych jest także wśród zamierzających głosować na PSL (62 proc.), wśród planujących pójść na wybory, ale niewiedzących, którą partię poprą (65 proc.), wśród niezdecydowanych, czy głosować (65 proc.), oraz deklarujących nieobecność w hipotetycznych wyborach parlamentarnych (58 proc.).

 

Krytyka prezydenta dominuje natomiast wśród zwolenników Nowoczesnej Ryszarda Petru (58 proc.) i Platformy Obywatelskiej (52 proc.).

 

Poglądy i religia

 

Jak podkreśla CBOS, choć we wszystkich grupach - wyróżnionych ze względu na deklarowane poglądy polityczne - dominują pozytywne oceny działalności głowy państwa, to najwięcej jest ich wśród badanych deklarujących prawicowe poglądy polityczne (86 proc.), a najmniej wśród identyfikujących się z lewicą (47 proc.).

 

Oceny prezydentury Andrzeja Dudy różnicują też deklaracje badanych dotyczące częstości praktyk religijnych - najwięcej ocen pozytywnych jest wśród praktykujących kilka razy w tygodniu (80 proc.), a najmniej wśród w ogóle w nich nieuczestniczących (42 proc.).

 

Niezadowoleni z parlamentu

 

Sondażownia zapytała również o ocenę działalności parlamentu. CBOS zauważył, że "po sierpniowym pogorszeniu poprawiły się" jego notowania. "Tym samym powróciły one do poziomu z początku lipca" - dodano.

 

Tak jak w poprzednich miesiącach w odniesieniu do pracy obu izb dominują oceny negatywne - 57 proc. badanych źle ocenia działania Sejmu, a 45 proc. - Senatu (od drugiej połowy sierpnia spadek odpowiednio o 7 i 6 pkt proc.).

 

Pozytywne oceny pracy Sejmu wystawia natomiast 30 proc. respondentów (wzrost o 6 pkt proc.), a 32 proc. - działalności Senatu (wzrost o 5 pkt). CBOS zaznacza, że - tak jak w poprzednich miesiącach - znacznie więcej badanych ma trudności w ocenie działań Senatu niż Sejmu (23 proc. wobec 13 proc.).

 

Wyborcy PO najbardziej krytyczni

 

Z badania CBOS wynika, że pozytywny oceny parlamentu dominują jedynie wśród respondentów deklarujących, że obecnie w wyborach do Sejmu oddaliby swoje głosy na listy firmowane przez PiS (60 proc.). Według sondażowni, ciekawe jest, że potencjalni wyborcy PiS częściej dobrze oceniają pracę Senatu (65 proc.) niż Sejmu (60 proc.).

 

Najbardziej krytyczni w ocenie obu izb parlamentu są natomiast ankietowani, którzy w hipotetycznych wyborach do Sejmu zagłosowaliby na Platformę Obywatelską (Sejm - 86 proc.; Senat - 73 proc.) i Nowoczesną (Sejm - 84 proc.; Senat - 71 proc.).

 

Tak jak we wcześniejszych badaniach postrzeganie działalności obu izb parlamentu zależy także w dużym stopniu od poglądów politycznych. Pozytywne wypowiadają się o niej przede wszystkim osoby o poglądach prawicowych (Sejm - 46 proc.; Senat - 53 proc.). Niezadowoleni dominują natomiast wśród identyfikujących się z lewicą (Sejm - 76 proc.; Senat - 65 proc.) i politycznym centrum (Sejm - 67 proc.; Senat - 58 proc.).

 

Polska za samorządami

 

CBOS zbadał też oceny działalności władz samorządowych, które - jak stwierdził - od września 2015 roku są "dość stabilne". Obecnie pracę samorządowców w swojej miejscowości pozytywnie ocenia prawie trzy czwarte badanych (73 proc.), natomiast 18 proc. - źle.

 

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7-14 września 2017 roku na liczącej 985 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

PAP

bas/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie