Ostrzeżenie dla firm kupujących drewno z Puszczy Białowieskiej. Wydała je Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej

Biznes
Ostrzeżenie dla firm kupujących drewno z Puszczy Białowieskiej. Wydała je Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej
Polsat News

- Zalecamy, aby drewno pochodzące z nadleśnictw: Browsk, Białowieża i Hajnówka nie było używane jako materiał kontrolowany ani sprzedawany z oświadczeniem Drewno Kontrolowane FSC - napisała Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej (Forest Stewardship Council), wydająca międzynarodowe certyfikaty. Zaleciła też powiadomienie firm na całym świecie o ryzyku, że drewno może być pozyskane nielegalnie.

"Z uwagą śledzimy działania  Komisji Europejskiej i władz Polski w zakresie związanym z wycinką drzew w części Puszczy Białowieskiej. Mimo że obszary leśne, których dotyczy wycinka drzew, nie są certyfikowane w systemie FSC, nasza organizacja jest zaniepokojona potencjalnymi negatywnymi skutkami, jakie mogą mieć zwiększone cięcia sanitarne uznane przez polskie władze za niezbędne, dla istniejących lasów o szczególnej wartości ochronnej (HCV - High Conservation Value) w nadleśnictwach: Browsk, Białowieża i Hajnówka" - napisała FSC.


Podkreśliła, że "nakaz natychmiastowego wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej wydany przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazuje, że istnieje ryzyko, iż dalsza wycinka drzew w nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej stanowić może naruszenie prawodawstwa UE w zakresie ochrony różnorodności biologicznej".


Dlatego organizacja zwróciła się do władz zarządzających Lasami Państwowymi w Polsce o informacje na temat wycinki w tym regionie, aby ocenić, czy materiał pochodzący z tego obszaru mógłby nadal spełniać wymogi FSC dla drewna kontrolowanego.

 

Ryzyko, że drewno nielegalne lub o wartości ochronnej


W ramach ostrożności FSC zaleciło jednostkom certyfikującym poinformowanie  ich klientów (posiadaczy certyfikatu) o zwiększonym ryzyku nie spełnienia wymagań kategorii 1 (drewno pozyskane nielegalnie)  i 3 (drewno pozyskane z lasów, których szczególna wartość ochronna jest zagrożona w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej) dla drewna kontrolowanego, przez drewno pochodzące z nadleśnictw: Browsk, Białowieża i Hajnówka.


"Biorąc pod uwagę obecny zakaz wycinki i podejście przezornościowe w celu uniknięcia nieakceptowalnych źródeł, FSC zaleca, aby materiał pochodzący z tych obszarów nie był używany jako materiał kontrolowany, ani sprzedawany z oświadczeniem Drewno Kontrolowane FSC. Dalsze rekomendacje dotyczące oceny ryzyka dla drewna kontrolowanego dla Polski będą uzależnione od rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości a władzami polskimi" - głosi oświadczenie Forest Stewardship Council.

 

Ponad 21 tys. firm na świecie

 

FSC to certyfikat przyznawany drzewnym produktom leśnym, takim jak meble, papier, pokrycia podłogowe, okna, drzwi, instrumenty muzyczne oraz bezdrzewnym produktom pochodzenia leśnego, takim jak syrop klonowy, kauczuk czy orzechy brazylijskie. Zakres działania certyfikatu obejmuje tylko pierwszy etap produkcji - pozyskiwanie surowca.

 

Ponad 148 mln ha lasów na świecie (ok. 5 razy tyle, ile wynosi powierzchnia Polski) jest obecnie certyfikowanych zgodnie ze standardami FSC i co najmniej 21 tys. firm branży drzewnej i papierniczej posiada ten certyfikat.

 
FSC utworzony został w 1994 r., skupia m.in. organizacje społeczne i reprezentujące prawa ludności tubylczej, organizacje środowiskowe, organizacje certyfikujące zasoby leśne, właścicieli i zarządców lasów, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego. Do FSC na poziomie międzynarodowym należą obecnie takie organizacje, jak: Greenpeace, WWF, Sierra Club, Friends of the Earth.
 
Izbę społeczną w Polsce tworzą m.in. NSZZ "Solidarność" i Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, a izbę przyrodniczą m.in. Liga Ochrony Przyrody, WWF Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.  

 

polsatnews.pl

grz/dro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie