MSZ rozważa wyznaczenie zarządcy przymusowego Fundacji Otwarty Dialog. "To bezprecedensowy atak na wolność słowa"

Polska
MSZ rozważa wyznaczenie zarządcy przymusowego Fundacji Otwarty Dialog. "To bezprecedensowy atak na wolność słowa"
Polsat News

Szef Rady Fundacji Bartosz Kramek powiedział, że nie otrzymał jeszcze drogą oficjalną żadnej informacji ani od MSZ, ani od sądu. Jak dodał, bez odpowiedzi pozostaje ostatnie pismo wysłane do resortu.

- Trudno mi komentować spekulacje medialne, natomiast mogę powiedzieć, że w przypadku jakiegokolwiek wniosku czy kroków prawnych, będziemy się bronić. Nasze stanowisko pozostaje niezmienne - tego rodzaju presję, którą MSZ stara się wywierać, traktujemy jako bezprecedensowy atak na społeczeństwo obywatelskie i atak na wolność słowa - powiedział Kramek.

 

Przepisy prawa

 

Zgodnie z ustawą o fundacjach w przypadku, gdy działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem, minister może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji.

 

"Po bezskutecznym upływie terminu" - jak głoszą przepisy - "albo w razie dalszego uporczywego działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji, minister może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.

 

Zarządca przymusowy reprezentuje fundację w sprawach wynikających z zarządu, w tym również w postępowaniu sądowym. Jest on obowiązany wykonywać czynności potrzebne do prawidłowego działania fundacji. Sąd uchyla postanowienie o zawieszeniu zarządu fundacji i wyznaczeniu zarządcy przymusowego na wniosek zarządu fundacji, jeżeli z okoliczności wynika, że działania zostaną zaniechane.

 

MSZ wezwało do usunięcia "informacji nawołujących do nielegalnych działań"

 

Pod koniec lipca MSZ, jako organ nadzorujący, zwróciło się o wyjaśnienia m.in. dlaczego na profilu fundacji na Facebooku "umieszczane są informacje nawołujące do nielegalnych działań, takich jak zachęcanie do niewywiązywania się z obowiązku uiszczania podatków czy ataki personalne wymierzone w konkretne osoby".

 

Kramek w piśmie skierowanym do MSZ 4 sierpnia stwierdził, że w ocenie Fundacji na profilu "nigdy nie pojawiały się wezwania do nielegalnych działań ani ataki personalne". Zwrócił się w związku z tym o doprecyzowanie kwestii ataków personalnych, o których mowa w piśmie MSZ.

 

7 sierpnia resort spraw zagranicznych w kolejnym piśmie wezwał Fundację do usunięcia w terminie trzech dni od otrzymania pisma ze stron internetowych, profili na portalach społecznościowych oraz innych publicznych witryn internetowych zarządzanych, należących albo prowadzonych przez Fundację, czy ją wspierających, "informacji nawołujących do podejmowania nielegalnych działań, w tym skierowanych pod adresem władz państwowych".

 

"Równocześnie wskazuję, że w ocenie organu nadzoru publikowane w przestrzeni publicznej wezwania np. do niepłacenia podatków, wbrew Państwa twierdzeniom nie mają jedynie charakteru pomysłu, a stanowią realne wezwanie do łamania przepisów prawa" - napisał Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej Andrzej Jasionowski.

 

W odpowiedzi na to pismo datowanej na 16 sierpnia Kramek podkreślił, że Fundacja "nie prowadzi aktywnej działalności i jako taka nie posiada stron internetowych ani profili w mediach społecznościowych". - W związku z tym usunięciu żądanych treści nie jest możliwe - zaznaczył.

 

Fundacja Otwarty Dialog

 

Do celów statutowych powstałej w 2009 r. Fundacji Otwarty Dialog należą obrona praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postradzieckim, w tym zwłaszcza w Kazachstanie, Rosji i Ukrainie. W latach 2013-2014 prowadziła m.in. "obserwacyjną misję poparcia" podczas fali protestów na kijowskim Majdanie. Fundacja posiada swoje stałe przedstawicielstwa w Warszawie, Kijowie i Brukseli.

 

PAP

nro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie