"Nie wyrażajmy zgody na objęcie stanowisk w trybie nowej ustawy o sądach powszechnych". Apel sędziów

Polska
"Nie wyrażajmy zgody na objęcie stanowisk w trybie nowej ustawy o sądach powszechnych". Apel sędziów
Polsat News

"Apelujemy do wszystkich polskich sędziów. Nie wyrażajmy zgody na objęcie stanowisk i funkcji w trybie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych (...), co może być w przyszłości poczytane jako współuczestnictwo w działaniach niezgodnych z porządkiem prawnym" - głosi uchwała Forum Współpracy Sędziów, reprezentującego sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych.

W sobotę, 12 lipca, weszła w życie nowela Prawa o ustroju sądów powszechnych, zwiększająca m.in. uprawnienia ministra sprawiedliwości przy odwoływaniu i powoływaniu prezesów sądów.

 

Według Komisji Europejskiej tak duże uprawnienia mogą podważyć niezależność polskich sądów. Z tego m.in. powodu KE wszczęła postępowania wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów. 31 sierpnia komisja ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Parlamentu Europejskiego ma debatować z wiceszefem Komisji Fransem Timmermansem o praworządności w Polsce.

 

Będą zbierać informacje o zmianach i naciskach

 

"Olbrzymim niepokojem napawa fakt, że wchodzi w życie ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, pozostająca w wielu punktach w wyraźnej niezgodności z przyjętą w drodze ogólnonarodowego referendum i obowiązującą obecnie Konstytucją RP" -  napisali członkowie Forum.

 

Zaapelowali, aby sędziowie informowali o tym, "w jaki sposób realizowane są zmiany na stanowiskach funkcyjnych w sądach na podstawie nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz o wszelkich próbach nacisku ze strony władz politycznych, czy nowo powołanych prezesów sądów lub przewodniczących wydziałów, które mogłyby godzić w sędziowską niezawisłość przy rozpoznawaniu poszczególnych spraw".

 

"Bierzmy aktywny udział w pracach nad projektami aktów prawnych dotyczących sądownictwa, aby przyczynić się do wypracowania rozwiązań skutecznie reformujących polski wymiar sprawiedliwości przy zachowaniu ich zgodności z Konstytucją" - głosi apel Forum.

 

Sądy w zgodzie z konstytucją

 

Jego autorzy proszą, aby sędziowie wykonywali swą służbę "z największym możliwym zaangażowaniem, aby sądy Rzeczypospolitej, działając zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, na którego najwyższym stopniu pozostaje Konstytucja RP, rozstrzygały sprawy sprawiedliwie i szybko, celem urzeczywistnienia prawnie chronionych dóbr obywateli Rzeczypospolitej".

 

Forum utworzyli sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych. Jak wyjaśnili, obawiając się, że wskutek reformy sądownictwa przeprowadzanej przez PiS środowisko sędziowskie utraci swoje dotychczasowe ciała przedstawicielskie postanowili powołać nowy zawodowy samorząd.

 

Zgodnie z deklaracją uczestników Forum, jest "to jednolita platforma współpracy demokratycznie wyłonionych przedstawicieli sędziów sądów wszystkich szczebli", na której mogą swobodnie się wypowiadać.

 

Chcą uczestniczyć w reformie

 

Forum Współpracy Sędziów pozytywnie oceniło decyzję prezydenta o zawetowaniu nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Zgłosiło gotowość wzięcia udziału w tworzeniu i konsultacjach nowych projektów ustaw o SN i KRS.

 

Jak wyjaśniono w liście do prezydenta "do współpracy na Forum sędziowie zostali delegowani uchwałami zebrań sędziów większości sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, tworząc reprezentatywną dla środowiska sędziowskiego grupę, która chce wziąć udział w debacie na temat reformy sądownictwa w naszym kraju".

 

PAP, polsatnews.pl

mr/dro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie