Wymóg niekaralności dla osób ubiegających się o licencję taksówkarską. Projekt zmian w ustawie o transporcie

Polska
Wymóg niekaralności dla osób ubiegających się o licencję taksówkarską. Projekt zmian w ustawie o transporcie
Pixabay.com/422737/Zdj. ilustracyjne

Resort infrastruktury przygotował projekt zmian, jakie powinny się znaleźć w ustawie o transporcie drogowym. Mają one m.in. uregulować kwestie działalności podmiotów pośredniczących przy zlecaniu usług przewozu drogowego osób - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Jak podkreśla ministerstwo, zmiany mają uporządkować rynek przewozu osób samochodami osobowymi, stworzyć jednakowe warunki dla podmiotów pośredniczących przy przewozie osób oraz zapewnić bezpieczeństwo pasażerów.

 

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku posiadania licencji przez podmioty wykonujące pośrednictwo przy przewozie osób przez wszystkich pośredników, ma na celu wprowadzenie równych i uczciwych zasad prowadzenia działalności w tym obszarze rynku. Jak zapewnia resort uzyskanie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób nie będzie stanowiło istotnego obciążenia dla przedsiębiorców.

 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów taksówek resort proponuje wprowadzenie wymogu niekaralności, dla osób ubiegających się o licencję, za przestępstwa określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Kontrola przestrzegania czasu pracy


Zmienione mają być przepisy dotyczące kontroli przestrzegania czasu pracy kierowców taksówek. Jak argumentuje resort obecne przepisy dotyczące pracy taksówkarzy są nieadekwatne względem specyfiki tego zawodu. Znaczna część ich pracy może stanowić oczekiwanie na klienta na postoju. Obecnie czas oczekiwania jest wliczany do czasu pracy, co wpływa na ograniczenie możliwości świadczenia usług.

 

Ponadto zniesione mają być niektóre wymogi w celu uzyskania przez przedsiębiorcę licencji na samochód osobowy i pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 

Chodzi o zniesienie obowiązku udokumentowania przez przedsiębiorcę wymogu zabezpieczenia finansowego w postaci 9000 euro na pierwszy pojazd oraz 5000 euro na każdy kolejny, oraz posiadania przez osobę zarządzającą przedsiębiorstwem certyfikatu kompetencji zawodowych. Ma to ułatwić dostęp do rynku przedsiębiorcom zainteresowanym rozpoczęciem działalności przewozowej.

 

Zniesione szkolenia z topografii miejscowości


Projekt zakłada też obniżenie opłat dla wszystkich przedsiębiorców ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób. Obecnie opłaty, w zależności od okresu na jaki licencja została udzielona, wynoszą: 700 zł - od 2 do 15 lat, 800 zł - pow. 15 do 30 lat, oraz 900 zł - pow. 30 do 50 lat. Projekt zakłada obniżenie opłat do poziomu: 320 zł - od 2 do 15 lat, 380 zł - pow. 15 do 30 lat, oraz 450 zł - pow. 30 do 50 lat.

 

Resort postuluje zniesienie limitu liczby mieszkańców, od którego rada gminy może wprowadzić obowiązek zdania egzaminu z topografii miejscowości. W myśl projektowanych przepisów jednostki samorządu terytorialnego będą mogły decydować o konieczności przeprowadzenia egzaminu z topografii miejscowości na swoim obszarze, bez względu na liczbę mieszkańców. Obecnie taką możliwość mają gminy liczące powyżej 100 tys. mieszkańców.

 

Zniesione mają być za to obowiązkowe szkolenia zakończone egzaminem z topografii miejscowości i znajomości przepisów prawa miejscowego na rzecz samych egzaminów, co ma ułatwić zainteresowanym podmiotom dostęp do zawodu taksówkarza. Sama opłata za przeprowadzenie egzaminu z topografii nie będzie mogła przekraczać 200 zł.

 

Ewidencja pracowników i współpracowników


Projekt zakłada też, że po trzykrotnym stwierdzeniu wykonywaniu działalności pośrednictwa przy przewozie osób bez posiadania licencji, Inspekcja Transportu Drogowego będzie mogła wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zablokowanie przeznaczonych do wykonywania takiego pośrednictwa programów, aplikacji, numerów telefonów czy platform teleinformatycznych.

 

W projekcie przewiduje się ustanowienie dla pośrednika przy przewozie osób obowiązku prowadzenia i przechowywania przez 5 lat elektronicznego rejestru wszystkich otrzymanych i przekazanych do realizacji przedsiębiorcom zleceń na wykonywanie przewozów drogowych osób.

 

Obowiązkowe ma być też prowadzenie ewidencji pracowników i współpracowników oraz innych podmiotów, którym zlecono usługi przewozu osób samochodem osobowym.

 

Pośrednicy będą też musieli gromadzić informacje z zakresu posiadania przez pracowników i współpracowników obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, oraz posiadania ważnego okresowego badania technicznego pojazdu.

 

PAP

prz/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Komentarze

Przeczytaj koniecznie