"To duże zagrożenie dla praw i wolności człowieka w Polsce". Amnesty International ostrzega

Polska
"To duże zagrożenie dla praw i wolności człowieka w Polsce". Amnesty International ostrzega
Polsat News

- Sejm uchwalił prawo, które podważa niezależność sądownictwa. (...) Polska zmierza do sytuacji, w której władze ustawodawcza i wykonawcza będą mieć wpływ na proces wyboru sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa - tak Barbora Černušáková, badaczka Amnesty International zajmująca się Polską, oceniła przyjęcie w środę przez Sejm nowelizacji ustaw o KRS i o ustroju sądów powszechnych.

Zdaniem Černušákovej, nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa stawia ten organ, który chroni niezależność sądów i niezawisłość sędziów, pod kontrolą parlamentu.

 

"Narusza prawo jednostki do sądu"


-  Dzisiejsze głosowanie stwarza duże zagrożenie dla praw i wolności człowieka w Polsce. Prawo do sprawiedliwego procesu jest jednym z fundamentów międzynarodowego prawa praw człowieka, a także polskiej Konstytucji. Taki poziom ingerencji politycznej w sądownictwo może doprowadzić do zmniejszenia zaufania do rzetelności procesów sądowych - stwierdziła Černušáková.

 

Jak przypomniała przed środowym głosowaniem kilka organizacji międzynarodowych, w tym Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) oraz Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCEJ), organ doradczy Rady Europy, ostrzegały przed przyjęciem zmian.

Amnesty International uruchomiła petycję wzywającą władze Polski do zapewnienia, że reforma sądownictwa będzie odbywała się w zgodzie z międzynarodowym prawem praw człowieka i Konstytucją RP. "Zmiany legislacyjne mogą realnie wpłynąć na zagrożenie niezawisłości i niezależności sądownictwa, a w konsekwencji doprowadzić do naruszenia prawa jednostki do sądu" - m.in. głosi petycja.

 

Sankcje wobec Polski


Skierowała też list otwarty do Komisji Europejskiej, domagając się uruchomienia art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, który umożliwia nałożenie na państwo członkowskie sankcji, w tym zawieszenie prawa głosu.

 

Zgodnie z przyjętą nowelizacją członkowie KRS, organu konstytucyjnego chroniącego niezależność sądów i niezawisłość sędziów, będą wybierani przez parlament. Spośród 25 członków Rady, 15 członków będzie sędziami wybranymi przez Sejm. Pozostałych 10 zostanie mianowanych przez prezydenta oraz Sejm i Senat.

 

Według art. 187 Konstytucji RP, Krajowa Rada Sądownictwa składa się z: "Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej; piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych; czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów". 

Kolejna nowelizacja przyjęta przez Sejm w środę dotyczy ustawy o ustroju sądów powszechnych i zmienia system nominacji prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych. Decydującą rolę w tym procesie będzie miał Minister Sprawiedliwości.

 

polsatnews.pl

dro/
Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Przeczytaj koniecznie